16.03.2021, 06:46

14 Mart milli mücadelenin adıdır

Pandemi ile tüm dünya da mücadele edilirken bu mücadelenin kahramanı hekimler ve sağlıkçıların ülkemizde ki ilk savaşı değildir bu. Ülkemizde bayram havasında kutlanan 14 mart Tıp bayramı aslında bir destanın bir zaferin adıdır.

Çanakkale savaşın da İngilizlere karşı yapılan savaşta arkadaşlarının büyük kısmını kaybeden Mektebi Tıbbiyeyi Şahane öğrencilerinin 1918 de İstanbul’un İngilizler tarafından ellerini kollarını sallayarak yapılan işgalini kolay kolay kabul etmeyecekleri ortada idi İstanbul da işgale karşı oluşan ve giderek artan hava elbette Tıbbiyelileri de derinden etkiliyordu. Tam da bu zaman da aralarından Hikmet adındaki 3. Sınıf öğrencisi Hikmet ne yapalım da bu işgale karşı duruşumuzu gösterelim mücadelemizi arttıralım diye planlar yapıyorlardı.

   Osmanlı da hekimlik mesleğinin bilimsel anlamda kurulup gelişmesin de pek çok diğer meslekler de olduğu gibi askeriye içinde gelişmiştir. Tıbbiye yi ilk kurmak isteyen 3.Selim anatominin, Kadavra çalışmasının günah sayıldığı için Müslümanların değil Rum’ların Tıp fakültesi kurmasına izin verebilmiş. Daha sonra 2. Mahmut yenilikçi hareketlerinin içine Tıp fakültesini de katarak hekim başı Mustafa Behçet Efendi’nin de katkılarıyla batılı anlamda ilk tıp mektebi olan, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire Şehzadebaşı’ndaki Tulumbacıbaşı Konağı’nda 14 Mart 1827 de tıp ilk Tıp fakültesi kurulmuştur. Giderek gelişen Tıp Fakültesi önce Sarayburnu’na sonra Galatasaray a taşınıp Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane adını almıştır. Artık askeri ve sivil hekimler burada Fransızca olarak eğitim görmektedir. Daha sonra Sirkeci deki kışlaya tasınmış ve nihayetin de 1867 yılında Haydarpaşa‘daki bina tamamlanmış ve oraya taşınarak Darülfünun tıp fakültesi olmuştur. Bu bina Osmanlının o dönemdeki tüm savaşların da çok önemli sağlık hizmeti verirken 1915 girişli tüm öğrenciler dahil 346 öğrencisi şehit olduğu için 1921 de mezun verememiştir. Aynı dönem de ülkemizin her yerin de çocuk denilecek yaşta çok sayıda şehidin yanın da Galatasaray ve İstanbul Erkek lisesi de mezun verememiştir.

    Bu ortam da tıp fakültesi, öğrencileri Tıbbiyeli Hikmet önderliğinde işgale karşı çıkmak istemişler 14 mart 1827 Tıp fakültesinin kuruluş yıl dönümü kutlamak bahanesi ile Beyazıt’taki Darülfunun’da bir konferans düzenlemek için hocalarının da desteği ile İngilizlerden izin almışlardır. Bu törene dönemim hocalarından Dr. Paşa, Dr. Besim Ömer Paşa, Dr. Akil Muhtar (Özden) gibi dönemin ünlü hocaları da katılmıştır. Konuşmalarda işgalden korkmadıkları belirtilmiştir ve Haydarpaşa askeri hastanesinin kulelerinin arasına bayrak asmışlardır. Yani Ülkemizin işgaline karşı 14 Mart 1919 da yapılan bu kutlama sadece bir Tıp fakülte si kuruluş yıldönümü değildir.

    Buna öncülük yapan tıbbiyeli Hikmet ise önce Sivas kongresine katılıyor ve Atatürk’e biz tıbbiyeliler mandaya karsıyız siz vazgeçseniz de biz mandayı kabul etmeyeceğiz diyerek tavrını net olarak ortaya koyup, Sonrasında Kurtuluş savası için çok sayıda arkadaşı ve tıbbi malzeme ile Anadolu’ya geçiyor. İzmir kurtarılırken ilk birlik içinde yer alan sonra okulunu bitirmek için İstanbul’a giderek okulunu bitirir ve Anadolu da hekimlik yaparken. Hepimizin tanıdığı Tv spiker ve sunucusu Orhan Boran doğar.

    1933’de “Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane” İstanbul Üniversitesi’ne dahil olmuş. Peşinden de 1945’te Ankara Tıp Fakültesi, 1954’te Ege Tıp Fakültesi kurulmuştur. Günümüzde ise yeterli sağlık çalışanı ve hocası olmayan çok sayıda tıp fakültesi kurulmuştur.

Günümüze gelirken “14 Mart “ sadece balo eğlence düzenlenen bir bayram değil toplumun temel sorunu haline gelen anne-bebek ölümü, aşılama, işçi sağlığı meslek hastalıkları vb pek çok konunun tartışılıp çözümlerin üretildiği bir hafta olarak kutlanmaktadır.

    Tıbbiyeli Hikmet önderliğinde ülkemizi silahlarıyla işgal edenlere nasıl karşı çıkıldı ise covid 19'a karşı savaşın en önünde olan ve bu güne kadar toplam 387 çalışanını kaybeden sağlık çalışanlarımızın TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN…

Yorumlar (0)