23.02.2021, 05:54

Alamut Kalesi Haşhaşiyyun Cenneti

Geçmişte yaşanmış birçok tarihi olayları doğru bir şekilde okuyup, analiz edebilirsek işte o zaman geçmiş geleceğe ışık olur ve fayda sağlar. İnsanoğlunun yeryüzüne geldiği günden bugüne inanç ve dini değerler her dönem farklı şahsiyetler, dönemler ve yönetimler tarafından kullanılmış, kullanılmaya devam ediyor...

Konumuza dönecek olursak 11. Yüzyıl İranında Alamut Kalesi, Hasan Sabbah’ın kurduğu Haşhaşiler örgütünü kullanarak dünyaya hükmetmeye kalkmış, kendini peygamber olarak tanıtarak bir çok taraftar kazanmış, fedailerine cenneti vaadetmiş birisidir.

Alamut kalesinde yapay bir cennet oluşturuyor ve fedailerine uyuşturucu vererek oraya gönderiyor, fedailer de gerçekten kendilerini cennette sanıp Seyduna'ya ( Hasan Sabbah) daha da inanıyorlar ve her istediğini gözleri kapalı yerine getiriyorlar. Ölsek bile nasıl olsa cennete gideceğiz diye kendilerini öldürmekten bile çekinmiyorlar.

 Alamut kalesinde kendi askerlerini eğitip yetiştiriyor ve cennetin anahtarının kendisinde olduğunu iddia edip yetiştirdiği fedaileri korkunç cinayetler işlemek üzere görevlendiriyor.

Haşhaşiler, Sabbahîler ya da Suikastçılar, Hasan bin Sabbah tarafından 1090 yılının Eylül ayında Alamut Kalesi’ni zapt ettiğinde kurulmuş olan dinî tarikat ve siyasî örgüttür.

Alamut kitabında, tarihi şahsiyetler ve olayların yanı sıra insanoğlunun yaratılışından bugüne inanç değerlerinin acımasızca istismar edilmesi gözler önüne sermektedir. Halbuki bütün inanç ve dinlerin temelinde akıl , düşünce ve sağduyu olduğu akıl sahibi her insanın idrakiyle anlaşılabilir. Bunların yanısıra devletlerin, yönetimlerin veya devletleri yıkmak, ele geçirmek isteyenlerin inanç ve dini kendi çıkarları için kullandığını, siyasallaştırdığını da bir kez daha görmüş olduk. Bilgi, eğitim ve bilinç seviyesi ne kadar düşerse fanatiklik de o ölçüde artar...

Yorumlar (0)