26.03.2021, 07:01

Asgari ücret

"Asgari",

en az,

en düşük,

en küçük,

minik,

minnacık,

mini minnacık

yok denecek kadar az.

"Asgari ücret" işçinin ya da çalışanın çalışma süresi karşılığında ihtiyaçlarını/gereksinimlerini karşılamak üzere en alt düzeyde verilen ücrettir.

Kölelik ile asgari ücretlilik arasında bir fark yoktur.

"Dünden bugüne",

Köle, genellikle "savaşlarda" ganimet olarak alınanların mal /mülk gibi satılarak karın tokluğuna işliklerde çalışanına denir.

Birinin malı ve mülkü olan kişiye kul, köle veya memluk denilirken, bunun sahibine de efendi veya mevla denilmekte.

Ücretli köle yani işçi yaşamını sürdürmek için belli bir ücret karşılığı emeğini ya da bilgi birikimini satana denir.

İşçi, yaşamını idame etmek için başkasının yanında beden ve kafa gücü ile yeteneklerini kullanarak ücretli çalışıyor ama yine de geçimini güçlükle sağlıyorsa ve mutlaka çalışmaya devam etmesi gerekiyorsa o zaman ücretli kölelikten bahsedebiliriz.

Köle efendisinin/mevlasının yanında karın tokluğuna yaşamını devam ettirirken evlenir çocukları olur yinede köledir.

Ücretli köle, asgari ücret, açlık ya da yoksulluk düzeyinde bir ücret alır yaşamını idame ettirmeye çalışır ve yine ücretli köledir.

***

Günümüz de devletin ilgili kurumları, Sanayi Odaları, işveren ya da işçi sendikalarının son verilerine göre açlık sınırı 2652 T.L., yoksulluk sınırı 8638 T.Lira olurken iktidarın belirlediği asgari ücret net 2825T.L.

İçinde bulunduğumuz ekonomik sistemde yani kapitalist/emperyalizmin ülkemize özgü koşulda açlık ve yoksulluk bir kader değil yaşam biçimidir.

Eğitimli ya da eğitimsiz pek fark etmiyor işsizlik, yoksulluk, açlık ve sadakaya muhtaç halde yaşamak, yaşamın bir gerçeği.

Ülkemizdeki egemen sömürücü güçler için işsizliğin çok olması hele bunların arasında eğitimlilerin çok olması onun çıkarınadır.

Devleti yönetenler asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırını gayet iyi bilmekte. Vatandaşının bu haline bir çözüm bulmak yasalar gereği vekillerin ve görenlerin sorumluluğunda.

Çözüm bulmak yerine sorundan nemalanmak aymazlığın ise onun dik alası.

Bugünlerde asgari ücret, açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı. Yönetenler çözüm üreteceğine buna tepki gösteren çalışanlara ve işsizlere gaz ve sopayı layık görmekte.

Köle ya da ücretli köle yani emeğiyle bilgi birikimiyle yani yönetenler gibi etiyle kemiğiyle insan evladıdır.

Köle günümüzdeki adıyla ücretli köle efendisine mevlasına karşı insanca yaşamak için "ekmeği, emeği ve özgürlüğü" için bir olacak, birlik olacak ve örgütlenecek.

Köle "sıcak/kanlı savaşın" ganimeti.

Ücretli köle, "soğuk/kansız ekonomik savaşın" ganimetidir.

Asgari ücret köleliğin son biçimi ise,

Evet, "kölelere özgürlük".

Yorumlar (0)