Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı

Mülkiyeti Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait ilanda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 264 adet taşınmaz malın, 5 adet kamu konutunun (lojman), 6 adet dükkânın satış, 63 adet taşınmazın kiralama ve satış ihaleleri yapılacak. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ilanda gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacak. Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden taşınmaz satış ve kiralama ihale ilanı

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 264 adet taşınmaz malın, 5 adet kamu konutunun (lojman), 6 adet dükkânın satış, 63 adet taşınmazın kiralama ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce, (Milli Emlak Müdürlüğü) teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.


 

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI MÜLKİYET TÜRÜ BLOK NO KAT NO BĞMZ BÖLÜM
DAİRE NO
DAİRE ALANI (m2) KONUT
 FİİLİ DURUM
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010118319 Tepe Mahallesi 89 219 5.531,62 43/2130 Kat Mülkiyeti B 1 4 127,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 08.03.2021 10:00
2 51010100028 Yenice Mahallesi 166 47 378,70 5/16 Kat Mülkiyeti -- Zemin 2 135,00 Dolu 130.000,00 13.000,00 08.03.2021 10:10
3 51010100029 Yenice Mahallesi 166 47 378,70 5/16 Kat Mülkiyeti -- 1 3 135,00 Dolu 140.000,00 14.000,00 08.03.2021 10:20
4 51010111876 Yenice Mahallesi 688 15 308,65 3/36 Kat İrtifakı -- 1 1 115,00 Dolu 150.000,00 15.000,00 08.03.2021 10:30
5 51010111877 Yenice Mahallesi 688 15 308,65 3/36 Kat İrtifakı -- 1 2 110,00 Dolu 130.000,00 13.000,00 08.03.2021 10:40

SATIŞI YAPILACAK DÜKKÂNLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) BĞMZ BÖLÜM ARSA PAYI MÜLKİYET TÜRÜ BLOK NO KAT NO BĞMZ BÖLÜM
DAİRE NO
DÜKKÂN ALANI (m2) DÜKKÂN
 FİİLİ DURUM
TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010110238 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 31 82,56 Boş 990.720,00 99.072,00 08.03.2021 10:50
2 51010110237 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 32 82,13 Dolu 985.560,00 98.556,00 08.03.2021 11:00
3 51010110236 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 33 86,45 Dolu 1.037,400,00 103,740,00 08.03.2021 11:10
4 51010110235 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 34 81.70 Dolu 980.400,00 98.040,00 08.03.2021 11:20
5 51010110232 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 37 78.69 Dolu 944.280,00 94.428,00 08.03.2021 11:30
6 51010110229 Şahinali Mahallesi 679 121 1.921,23 1/42 Kat İrtifakı A Zemin 40 114,81 Dolu 1.017,000,00 101,700,00 08.03.2021 11:40

          SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010100151 Sarıköprü Mahallesi 2215 8 1.190,23 739,43 Arsa Konut Alanı 629.000,00 157.250,00 08.03.2021 11:50
2 51010116414 Gümüşler Kasabası (Eski) 104 4 823,89 644,01 Arsa Konut Alanı 96.610,00 24.152,50 08.03.2021 12:00
3 51010118591 Fertek Mahallesi 435 1 800,00 Tam Arsa Konut Alanı 160.000,00 40.000,00 08.03.2021 13:00
4 51010118599 Fertek Mahallesi 441 1 1.000,00 Tam Arsa Konut Alanı 200.000,00 50.000,00 08.03.2021 13:10
5 51010118587 Fertek Mahallesi 457 2 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 125.000,00 31.250,00 08.03.2021 13:20
6 51010118921 Fertek Mahallesi 500 4 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 112.500,00 28.125,00 08.03.2021 13:30
7 51010118927 Fertek Mahallesi 503 9 689,30 Tam Arsa Konut Alanı 162.000,00 40.500,00 08.03.2021 13:40
8 51010118941 Fertek Mahallesi 505 3 578,40 Tam Arsa Konut Alanı 136.000,00 34.000,00 08.03.2021 13:50
9 51010118942 Fertek Mahallesi 505 11 730,34 Tam Arsa Konut Alanı 183.000,00 45.750,00 08.03.2021 14:00
10 51010118948 Fertek Mahallesi 512 10 574,07 Tam Arsa Konut Alanı 172.500,00 43.125,00 08.03.2021 14:10
11 51010118970 Fertek Mahallesi 529 12 789,72 Tam Arsa Konut Alanı 237.000,00 59.250,00 08.03.2021 14:20
12 51010115687 Aktaş Kasabası 281 146 8.361,51 Tam Taşlık Konut Alanı 711.000,00 177.750,00 08.03.2021 14:30
13 51010112875 Aktaş Kasabası 281 3 1.853,99 Tam Arsa  Sanayi Alanı 185.500,00 46.375,00 08.03.2021 14:40
14 51010112876 Aktaş Kasabası 281 4 1.517,51 Tam Arsa  Sanayi Alanı 152.000,00 38.000,00 08.03.2021 14:50
15 51010112906 Küçükköy Köyü -- 340 26.741,29 Tam Ham Toprak İmarsız 562.000,00 140.500,00 08.03.2021 15:00
16 51010102189 Elmalı Köyü 163 85 339.966,00 Tam Ham Toprak İmarsız 850.000,00 212.500,00 08.03.2021 15:10
17 51010102145 Elmalı Köyü 264 3 7.500,00 Tam Kıraç Tarla İmarsız 75.000,00 18.750,00 08.03.2021 15:20
18 51010102157 Elmalı Köyü 266 26 2.208,13 Tam Kıraç Tarla İmarsız 11.100,00 2.775,00 08.03.2021 15:30
19 51010107926 Hançerli Köyü 186 4 18.249,00 Tam Ham Toprak İmarsız 730.000,00 182.500,00 08.03.2021 15:40
20 51010105902 Koyunlu Köyü 121 1 8.001,60 Tam Arsa Küçük San. Al. 932.500,00 233.125,00 08.03.2021 15:50
21 51010105903 Koyunlu Köyü 122 1 6.596,84 Tam Arsa Küçük San. Al. 769.000,00 192.250,00 08.03.2021 16:00
22 51010105759 Koyunlu Köyü -- 1272 7.260,00 Tam Tarla İmarsız 131.000,00 32.750,00 09.03.2021 10:00
23 51010105760 Koyunlu Köyü -- 1273 8.920,00 Tam Tarla İmarsız 161.000,00 40.250,00 09.03.2021 10:10
24 51010105762 Koyunlu Köyü -- 1290 47.740,00 Tam Tarla İmarsız 860.000,00 215.000,00 09.03.2021 10:20
25 51010105764 Koyunlu Köyü -- 1296 22.200,00 Tam Tarla İmarsız 400.000,00 100.000,00 09.03.2021 10:30
26 51010105765 Koyunlu Köyü -- 1297 37.620,00 Tam Tarla İmarsız 678.000,00 169.500,00 09.03.2021 10:40
27 51010105766 Koyunlu Köyü -- 1298 22.000,00 Tam Tarla İmarsız 396.000,00 99.000,00 09.03.2021 10:50
28 51010105767 Koyunlu Köyü -- 1299 14.820,00 Tam Tarla İmarsız 334.000,00 83.500,00 09.03.2021 11:00
29 51010105768 Koyunlu Köyü -- 1300 52.166,16 Tam Tarla İmarsız 966.000,00 241.500,00 09.03.2021 11:10
30 51010112681 Koyunlu Köyü -- 4213 30.850,80 Tam Tarla İmarsız 648.000,00 162.000,00 09.03.2021 11:20
31 51010115841 Koyunlu Köyü -- 4262 2.858,27 Tam Arsa Konut + Yol 329.000,00 82.250,00 09.03.2021 11:30
32 51010106117 Koyunlu Köyü 178 1 608,37 Tam Arsa Konut Alanı 79.500,00 19.875,00 09.03.2021 11:40
33 51010106118 Koyunlu Köyü 178 2 583,38 Tam Arsa Konut Alanı 76.000,00 19.000,00 09.03.2021 11:50
34 51010106119 Koyunlu Köyü 178 3 587,28 Tam Arsa Konut Alanı 76.500,00 19.125,00 09.03.2021 12:00
35 51010106120 Koyunlu Köyü 178 4 588,98 Tam Arsa Konut Alanı 77.000,00 19.250,00 09.03.2021 13:00
36 51010106121 Koyunlu Köyü 178 5 590,67 Tam Arsa Konut Alanı 77.000,00 19.250,00 09.03.2021 13:10
37 51010106122 Koyunlu Köyü 178 6 592,37 Tam Arsa Konut Alanı 77.500,00 19.375,00 09.03.2021 13:20
38 51010106123 Koyunlu Köyü 178 7 594,06 Tam Arsa Konut Alanı 77.500,00 19.375,00 09.03.2021 13:30
39 51010106124 Koyunlu Köyü 178 8 595,76 Tam Arsa Konut Alanı 77.500,00 19.375,00 09.03.2021 13:40
40 51010106125 Koyunlu Köyü 178 9 598,05 Tam Arsa Konut Alanı 78.000,00 19.500,00 09.03.2021 13:50
41 51010106127 Koyunlu Köyü 178 11 613,40 Tam Arsa Konut Alanı 80.000,00 20.000,00 09.03.2021 14:00
42 51010106128 Koyunlu Köyü 178 12 612,75 Tam Arsa Konut Alanı 80.000,00 20.000,00 09.03.2021 14:10
43 51010106129 Koyunlu Köyü 178 13 612,10 Tam Arsa Konut Alanı 80.000,00 20.000,00 09.03.2021 14:20
44 51010106130 Koyunlu Köyü 178 14 611,45 Tam Arsa Konut Alanı 79.500,00 19.875,00 09.03.2021 14:30
45 51010106131 Koyunlu Köyü 178 15 610,80 Tam Arsa Konut Alanı 79.500,00 19.875,00 09.03.2021 14:40
46 51010106132 Koyunlu Köyü 178 16 610,15 Tam Arsa Konut Alanı 79.500,00 19.875,00 09.03.2021 14:50
47 51010111242 Edikli Kasabası -- 15364 2.000,00 1.400,00 Taşlık Arazi Konut + Yol 23.450,00 5.862,50 09.03.2021 15:00
48 51010111469 Edikli Kasabası -- 15375 2.000,00 Tam Hali Arazi Konut + Yol 33.500,00 8.375,00 09.03.2021 15:10
49 51010113330 Edikli Kasabası -- 15439 1.246,16 Tam Arsa Konut Alanı 20.900,00 5.225,00 09.03.2021 15:20
50 51010113635 Edikli Kasabası -- 15479 593,18 Tam Arsa Konut Alanı 9.950,00 2.487,50 09.03.2021 15:30
51 51010113636 Edikli Kasabası -- 15480 504,22 Tam Arsa Konut Alanı 8.450,00 2.112,50 09.03.2021 15:40
52
 
51010117805 Edikli Kasabası -- 16424 2.309,36 Tam Arsa Konut Alanı 38.700,00 9.675,00 09.03.2021 15:50
53 51010117764 Edikli Kasabası 440 5 1.123,55 523,55 Arsa Konut Alanı 8.800,00 2.200,00 09.03.2021 16:00
54 51010117765 Edikli Kasabası 440 6 1.396,18 796,18 Arsa Konut Alanı 13.350,00 3.337,50 10.03.2021 10:00
55 51010117766 Edikli Kasabası 440 7 1.312,32 712,32 Arsa Konut Alanı 11.950,00 2.987,50 10.03.2021 10:10
56 51010117820 Edikli Kasabası 442 5 836,64 Tam Arsa Konut Alanı 14.050,00 3.512,50 10.03.2021 10:20
57 51010117832 Edikli Kasabası 444 5 1.133,88 Tam Arsa Konut Alanı 19.000,00 4.750,00 10.03.2021 10:30
58 51010117842 Edikli Kasabası 446 1 650,94 Tam Arsa Konut Alanı 10.950,00 2.737,50 10.03.2021 10:40
59 51010117843 Edikli Kasabası 446 2 802,10 Tam Arsa Konut Alanı 13.450,00 3.362,50 10.03.2021 10:50
60 51010117844 Edikli Kasabası 446 3 720,37 Tam Arsa Konut Alanı 12.100,00 3.025,50 10.03.2021 11:00
61 51010117845 Edikli Kasabası 446 4 726,33 Tam Arsa Konut Alanı 12.200,00 3.050,00 10.03.2021 11:10
62 51010117846 Edikli Kasabası 446 5 726,33 Tam Arsa Konut Alanı 12.200,00 3.050,00 10.03.2021 11:20
63 51010117847 Edikli Kasabası 446 6 732,30 Tam Arsa Konut Alanı 12.300,00 3.075,00 10.03.2021 11:30
64 51010117942 Edikli Kasabası 461 2 660,71 Tam Arsa Konut Alanı 11.100,00 2.775,00 10.03.2021 11:40
65 51010117943 Edikli Kasabası 461 3 675,32 Tam Arsa Konut Alanı 11.350,00 2.837,50 10.03.2021 11:50
66 51010117944 Edikli Kasabası 461 4 660,72 Tam Arsa Konut Alanı 11.100,00 2.775,00 10.03.2021 12:00
67 51010117958 Edikli Kasabası 465 2 925,94 878,58 Arsa Konut Alanı 14.750,00 3.687,50 10.03.2021 13:00
68 51010117963 Edikli Kasabası 465 7 597,76 321,75 Arsa Konut Alanı 5.400,00 1.350,00 10.03.2021 13:10
69 51010118637 Edikli Kasabası 467 1 2.000,00 1.400,00 Arsa Konut Alanı 23.450,00 5.862,00 10.03.2021 13:20
70 51010119026 Edikli Kasabası -- 16470 347,99 Tam Arsa Konut Alanı 5.850,00 1.462,50 10.03.2021 13:30
71 51010119027 Edikli Kasabası -- 16471 418,70 Tam Arsa Konut Alanı 7.050,00 1.762,50 10.03.2021 13:40
72 51010119028 Edikli Kasabası -- 16472 457,28 Tam Arsa Konut Alanı 7.700,00 1.925,00 10.03.2021 13:50
73 51010119031 Edikli Kasabası 471 1 803,34 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 10.03.2021 14:00
74 51010119032 Edikli Kasabası 471 2 803,35 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 10.03.2021 14:10
75 51010119033 Edikli Kasabası 471 3 803,40 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 10.03.2021 14:20
76 51010119034 Edikli Kasabası 471 4 803,40 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 10.03.2021 14:30
77 51010119035 Edikli Kasabası 471 5 803,34 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 10.03.2021 14:40
78 51010119036 Edikli Kasabası 471 6 803,34 Tam Arsa Konut Alanı 13.500,00 3.375,00 10.03.2021 14:50
79 51010119040 Edikli Kasabası -- 16480 331,17 Tam Arsa Konut Alanı 5.550,00 1.387,50 10.03.2021 15:00
80 51010119042 Edikli Kasabası -- 16482 528,72 Tam Arsa Konut Alanı 8.900,00 2.225,00 10.03.2021 15:10
81 51010119043 Edikli Kasabası -- 16483 307,45 Tam Arsa Konut Alanı 5.150,00 1.287,50 10.03.2021 15:20
82 510101190445 Edikli Kasabası -- 16485 434,58 Tam Arsa Konut Alanı 7.300,00 1.825,00 10.03.2021 15:30
83 51010119046 Edikli Kasabası -- 16486 538,99 Tam Arsa Konut Alanı 9.050,00 2.262,50 10.03.2021 15:40
84 510101190485 Edikli Kasabası -- 16488 481,12 Tam Arsa Konut Alanı 8.100,00 2.025,00 10.03.2021 15:50
85 510101190495 Edikli Kasabası -- 16489 198,39 Tam Arsa Konut Alanı 3.350,00 837,50 10.03.2021 16:00
86 510101190515 Edikli Kasabası -- 16491 379,45 Tam Arsa Konut Alanı 6.400,00 1.600,00 11.03.2021 10:00
87 510101190525 Edikli Kasabası -- 16492 291,48 Tam Arsa Konut Alanı 4.900,00 1.225,00 11.03.2021 10:10
88 510101190555 Edikli Kasabası -- 16495 732,51 Tam Arsa Konut Alanı 12.300,00 3.075,00 11.03.2021 10:20
89 510101190585 Edikli Kasabası 472 3 1.000,01 Tam Arsa Konut Alanı 16.800,00 4.200,00 11.03.2021 10:30
90 510101190605 Edikli Kasabası -- 16498 602,82 461,11 Arsa Konut Alanı 7.750,00 1.937,50 11.03.2021 10:40
91 510101190615 Edikli Kasabası -- 16499 1.000,09 765,00 Arsa Konut Alanı 12.850,00 3.212,50 11.03.2021 10:50
92 510101190625 Edikli Kasabası -- 16500 798,89 611,09 Arsa Konut Alanı 10.250,00 2.562,50 11.03.2021 11:00
93 510101190635 Edikli Kasabası -- 16502 460,24 418,83 Arsa Konut Alanı 7.050,00 1.762,50 11.03.2021 11:10
94 510101190685 Edikli Kasabası -- 16507 539,81 448,40 Arsa Konut Alanı 7.550,00 1.887,50 11.03.2021 11:20
95 51010112574 Konaklı Kasabası - 3189 4.602,05 4.002,05 Arsa Konut Alanı 85.000,00 21.250,00 11.03.2021 11:30
96 51010112577 Konaklı Kasabası - 3192 7.914,24 7.314,24 Arsa Konut Alanı 154.000,00 38.500,00 11.03.2021 11:40
97 51010112587 Konaklı Kasabası - 3202 821,95 Tam Arsa Konut Alanı 20.000,00 5.000,00 11.03.2021 11:50
98 51010113171 Konaklı Kasabası - 3277 298,49 Tam Arsa Konut Alanı 8.000,00 2.000,00 11.03.2021 12:00
99 51010113176 Konaklı Kasabası - 3282 1.407,14 Tam Arsa Konut Alanı 40.000,00 10.000,00 11.03.2021 13:00
100 51010115706 Konaklı Kasabası - 3333 5.075,45 4.475,45 Arsa Konut Alanı 94.000,00 23.500,00 11.03.2021 13:10
101 51010113783 Konaklı Kasabası - 3350 874,94 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 11.03.2021 13:20
102 51010105288 Konaklı Kasabası - 3423 708,21 Tam Arsa Konut + Ticari 36.000,00 9.000,00 11.03.2021 13:30
103 51010119298 Konaklı Kasabası - 3424 312,02 Tam Arsa Konut Alanı 16.000,00 4.000,00 11.03.2021 13:40
104 51010105437 Konaklı Kasabası 105 1 1.043,47 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 11.03.2021 13:50
105 51010105442 Konaklı Kasabası 105 6 1.037,12 Tam Arsa Konut Alanı 22.500,00 5.625,00 11.03.2021 14:00
106 51010105443 Konaklı Kasabası 105 7 1.324,34 Tam Arsa Konut Alanı 28.500,00 7.125,00 11.03.2021 14:10
107 51010105444 Konaklı Kasabası 105 8 1.071,64 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 11.03.2021 14:20
108 51010105445 Konaklı Kasabası 105 9 1.064,62 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 11.03.2021 14:30
109 51010105446 Konaklı Kasabası 105 10 1.057,57 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 11.03.2021 14:40
110 51010105447 Konaklı Kasabası 105 11 1.050,52 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 11.03.2021 14:50
111 51010105455 Konaklı Kasabası 107 7 1.097,02 Tam Arsa Konut Alanı 23.500,00 5.875,00 11.03.2021 15:00
112 51010100365 Çayırlı Köyü 104 8 564,63 452,17 Arsa Konut Alanı 9.250,00 2.312,50 11.03.2021 15:10
113 51010100395 Çayırlı Köyü 128 2 792,97 Tam Arsa Konut Alanı 117.000,00 29.250,00 11.03.2021 15:20
114 51010100405 Çayırlı Köyü 131 2 721,24 Tam Arsa Konut Alanı 15.000,00 3.750,00 11.03.2021 15:30
115 51010100408 Çayırlı Köyü 131 5 611,27 Tam Arsa Konut Alanı 12.500,00 3.125,00 11.03.2021 15:40
116 51010100410 Çayırlı Köyü 131 7 610,28 Tam Arsa Konut Alanı 12.500,00 3.125,00 11.03.2021 15:50
117 51010100411 Çayırlı Köyü 131 8 611,11 Tam Arsa Konut Alanı 12.500,00 3.125,00 11.03.2021 16:00
118 51010100412 Çayırlı Köyü 131 9 611,95 Tam Arsa Konut Alanı 12.500,00 3.125,00 12.03.2021 10:00
119 51010100413 Çayırlı Köyü 131 10 612,79 Tam Arsa Konut Alanı 12.500,00 3.125,00 12.03.2021 10:10
120 51010100453 Çayırlı Köyü 139 11 540,37 Tam Arsa Konut Alanı 48.848,80 12.212,20 12.03.2021 10:20
121 51010118977 Çayırlı Köyü 159 29 2.399,11 Tam Arsa Konut Alanı 48.000,00 12.000,00 12.03.2021 10:30
122 51010114705 Çayırlı Köyü 273 31 7.786,93 Tam Tarla İmarsız 27.500,00 6.875,00 12.03.2021 10:40
123 51010115523 Aşlama Köyü 337 12 13.194,46 Tam Tarla İmarsız 132.000,00 33.000,00 12.03.2021 10:50
124 51010115430 Aşlama Köyü 340 9 3.330,71 Tam Tarla İmarsız 33.500,00 8.375,00 12.03.2021 11:00
125 51010115487 Aşlama Köyü 421 7 1.296,43 Tam Tarla İmarsız 7.250,00 1.812,50 12.03.2021 11:10
126 51010112042 Kiledere Kasabası 266 7 1.070,03 Tam Arsa Konut Alanı 16.100,00 4.025,00 12.03.2021 11:20
127 51010112043 Kiledere Kasabası 266 8 835,30 Tam Arsa Konut Alanı 12.600,00 3.150,00 12.03.2021 11:30
128 51010112044 Kiledere Kasabası 266 9 835,30 Tam Arsa Konut Alanı 12.600,00 3.150,00 12.03.2021 11:40
129 51010112045 Kiledere Kasabası 266 10 901,62 Tam Arsa Konut Alanı 13.600,00 3.400,00 12.03.2021 11:50
130 51010112054 Kiledere Kasabası 267 7 963,51 Tam Arsa Konut Alanı 14.500,00 3.625,00 12.03.2021 12:00
131 51010112073 Kiledere Kasabası 270 5 1.148,72 Tam Arsa Konut Alanı 17.300,00 4.325,00 12.03.2021 13:00
132 51010113425 Kiledere Kasabası 279 1 1.200,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.000,00 4.500,00 12.03.2021 13:10
133 51010113424 Kiledere Kasabası 279 2 1.100,00 Tam Arsa Konut Alanı 16.500,00 4.125,00 12.03.2021 13:20
134 51010113423 Kiledere Kasabası 279 3 1.200,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.000,00 4.500,00 12.03.2021 13:30
135 51010113422 Kiledere Kasabası 279 4 1.196,40 Tam Arsa Konut Alanı 18.000,00 4.500,00 12.03.2021 13:40
136 51010113421 Kiledere Kasabası 279 5 1.106,03 Tam Arsa Konut Alanı 16.600,00 4.150,00 12.03.2021 13:50
137 51010113420 Kiledere Kasabası 279 6 1.526,68 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 12.03.2021 14:00
138 51010113419 Kiledere Kasabası 279 7 1.158,26 Tam Arsa Konut Alanı 17.500,00 4.375,00 12.03.2021 14:10
139 51010113418 Kiledere Kasabası 279 8 1.261,43 Tam Arsa Konut Alanı 19.000,00 4.750,00 12.03.2021 14:20
140 51010113415 Kiledere Kasabası 280 3 1.025,58 Tam Arsa Konut Alanı 15.400,00 3.850,00 12.03.2021 14:30
141 51010113414 Kiledere Kasabası 280 4 1.329,22 Tam Arsa Konut Alanı 20.000,00 5.000,00 12.03.2021 14:40
142 51010113413 Kiledere Kasabası 280 5 1.027,54 Tam Arsa Konut Alanı 15.500,00 3.875,00 12.03.2021 14:50
143 51010113412 Kiledere Kasabası 280 6 1.049,77 Tam Arsa Konut Alanı 15.800,00 3.950,00 12.03.2021 15:00
144 51010113411 Kiledere Kasabası 280 7 1.140,93 Tam Arsa Konut Alanı 17.200,00 4.300,00 12.03.2021 15:10
145 51010113410 Kiledere Kasabası 281 1 1.100,00 Tam Arsa Konut Alanı 16.500,00 4.125,00 12.03.2021 15:20
146 51010113409 Kiledere Kasabası 281 2 1.015,50 Tam Arsa Konut Alanı 15.300,00 3.825,00 12.03.2021 15:30
147 51010113408 Kiledere Kasabası 281 3 1.016,18 Tam Arsa Konut Alanı 15.800,00 3.950,00 12.03.2021 15:40
148 51010113407 Kiledere Kasabası 281 4 1.100,00 Tam Arsa Konut Alanı 16.500,00 4.125,00 12.03.2021 15:50
149 51010113406 Kiledere Kasabası 281 5 1.100,35 Tam Arsa Konut Alanı 16.600,00 4.150,00 12.03.2021 16:00
150 51010113405 Kiledere Kasabası 281 6 1.017,10 Tam Arsa Konut Alanı 15.300,00 3.825,00 15.03.2021 10:00
151 51010113404 Kiledere Kasabası 281 7 1.016,99 Tam Arsa Konut Alanı 15.300,00 3.825,00 15.03.2021 10:10
152 51010113403 Kiledere Kasabası 281 8 1.217,57 Tam Arsa Konut Alanı 18.300,00 4.575,00 15.03.2021 10:20
153 51010113392 Kiledere Kasabası 283 2 1.250,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.750,00 4.687,50 15.03.2021 10:30
154 51010113390 Kiledere Kasabası 283 4 1.250,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.750,00 4.687,50 15.03.2021 10:40
155 51010113389 Kiledere Kasabası 283 5 1.360,67 Tam Arsa Konut Alanı 20.500,00 5.125,00 15.03.2021 10:50
156 51010113388 Kiledere Kasabası 283 6 1.359,01 Tam Arsa Konut Alanı 20.400,00 5.100,00 15.03.2021 11:00
157 51010113387 Kiledere Kasabası 283 7 1.250,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.750,00 4.687,50 15.03.2021 11:10
158 51010113386 Kiledere Kasabası 283 8 1.250,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.750,00 4.687,50 15.03.2021 11:20
159 51010113385 Kiledere Kasabası 283 9 1.250,00 Tam Arsa Konut Alanı 18.750,00 4.687,50 15.03.2021 11:30
160 51010113383 Kiledere Kasabası 284 2 1.183,41 Tam Arsa Konut Alanı 17.800,00 4.450,00 15.03.2021 11:40
161 51010113382 Kiledere Kasabası 284 3 964,06 Tam Arsa Konut Alanı 14.500,00 3.625,00 15.03.2021 11:50
162 51010113380 Kiledere Kasabası 284 5 1.306,77 Tam Arsa Konut Alanı 19.700,00 4.925,00 15.03.2021 12:00
163 51010113379 Kiledere Kasabası 284 7 966,85 Tam Arsa Konut Alanı 14.600,00 3.650,00 15.03.2021 13:00
164 51010103687 İçmeli Köyü 127 36 8.478,63 Tam Tarla İmarsız 26.000,00 6.500,00 15.03.2021 13:10
165 51010103862 İçmeli Köyü 136 4 2.054,14 Tam Tarla İmarsız 8.500,00 2.125,00 15.03.2021 13:20
166 51010103864 İçmeli Köyü 136 8 4.861,65 Tam Tarla İmarsız 19.500,00 4.875,00 15.03.2021 13:30
167 51010104062 İçmeli Köyü 152 87 5.291,27 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 6.000,00 15.03.2021 13:40
168 51010110183 İçmeli Köyü 209 90 27.875,48 Tam Tarla İmarsız 76.500,00 19.125,00 15.03.2021 13:50
169 51010102838 İçmeli Köyü 209 108 8.146,62 Tam Tarla İmarsız 25.000,00 6.250,00 15.03.2021 14:00
170 51010103026 İçmeli Köyü 214 159 28.212,50 Tam Tarla İmarsız 76.500,00 19.125,00 15.03.2021 14:10
171 51010103099 İçmeli Köyü 214 245 5.721,73 Tam Tarla İmarsız 17.500,00 4.375,00 15.03.2021 14:20
172 51010103189 İçmeli Köyü 221 91 5.959,78 Tam Tarla İmarsız 18.000,00 4.500,00 15.03.2021 14:30
173 51010103200 İçmeli Köyü 221 105 2.578,64 Tam Tarla İmarsız 8.000,00 2.000,00 15.03.2021 14:40
174 51010103353 İçmeli Köyü 223 113 6.082,94 Tam Tarla İmarsız 20.000,00 5.000,00 15.03.2021 14:50
175 5101003518 İçmeli Köyü 225 40 2.802,53 Tam Tarla İmarsız 10.000,00 2.500,00 15.03.2021 15:00
176 51010108923 Uluağaç Köyü 150 2 14.338,40 Tam Tarla İmarsız 53.100,00 13.275,00 15.03.2021 15:10
177 51010108931 Uluağaç Köyü 151 46 11.388,80 Tam Ham Toprak İmarsız 45.560,00 11.390,00 15.03.2021 15:20
178 51010108955 Uluağaç Köyü 153 40 8.141,28 Tam Tarla İmarsız 26.900,00 6.725,00 15.03.2021 15:30
179 51010108958 Uluağaç Köyü 153 47 6.671,35 Tam Tarla İmarsız 22.050,00 5.512,50 15.03.2021 15:40
180 51010108961 Uluağaç Köyü 153 51 24.461,92 Tam Tarla İmarsız 80.750,00 20.187,50 15.03.2021 15:50
181 51010108959 Uluağaç Köyü 153 53 19.406,60 Tam Tarla İmarsız 71.850,00 17.962,50 15.03.2021 16:00
182 51010108968 Uluağaç Köyü 153 84 6.073,07 Tam Ham Toprak İmarsız 24.300,00 6.075,00 16.03.2021 10:00
183 51010108978 Uluağaç Köyü 154 50 9.215,86 Tam Tarla İmarsız 46.100,00 11.525,00 16.03.2021 10:10
184 51010109062 Uluağaç Köyü 154 488 5.296,62 Tam Tarla İmarsız 19.600,00 4.900,00 16.03.2021 10:20
185 51010109061 Uluağaç Köyü 154 489 11.592,68 Tam Tarla İmarsız 42.900,00 10.725,00 16.03.2021 10:30
186 51010108994 Uluağaç Köyü 154 583 29.650,24 Tam Tarla İmarsız 97.850,00 24.462,50 16.03.2021 10:40
187 51010109112 Uluağaç Köyü 157 12 19.716,83 Tam Tarla İmarsız 98.600,00 24.650,00 16.03.2021 10:50
188 51010109113 Uluağaç Köyü 157 13 13.962,90 Tam Tarla İmarsız 55.900,00 13.975,00 16.03.2021 11:00
189 51010109115 Uluağaç Köyü 157 18 17.271,30 Tam Tarla İmarsız 63.950,00 15.987,50 16.03.2021 11:10
190 51010109117 Uluağaç Köyü 157 19 24.031,39 Tam Tarla İmarsız 89.000,00 22.250,00 16.03.2021 11:20
191 51010109119 Uluağaç Köyü 157 20 5.012,15 Tam Ham Toprak İmarsız 18.600,00 4.650,00 16.03.2021 11:30
192 51010109114 Uluağaç Köyü 157 67 17.144,12 Tam Ham Toprak İmarsız 56.600,00 14.150,00 16.03.2021 11:40
193 51010109375 Yaylayolu Köyü -- 72 16.100,00 Tam Tarla İmarsız 82.950,00 20.737,50 16.03.2021 11:50
194 51010106656 Orhanlı Kasabası 102 1 1.414,20 Tam Arsa Konut Alanı 22.650,00 5.662,50 16.03.2021 12:00
195 51010106657 Orhanlı Kasabası 102 2 1.451,00 Tam Arsa Konut Alanı 23.250,00 5.812,50 16.03.2021 13:00
196 51010106676 Orhanlı Kasabası 104 7 1.122,73 Tam Arsa Konut Alanı 18.000,00 4.500,00 16.03.2021 13:10
197 51010106687 Orhanlı Kasabası 107 4 1.282,43 Tam Arsa Konut Alanı 19.250,00 4.812,50 16.03.2021 13:20
198 51010106697 Orhanlı Kasabası 113 2 2.332,64 Tam Arsa Konut Alanı 37.350,00 9.337,50 16.03.2021 13:30
199 51010106727 Orhanlı Kasabası 124 1 1.338,08 Tam Arsa Konut Alanı 20.100,00 5.025,00 16.03.2021 13:40
200 51010106728 Orhanlı Kasabası 124 2 1.547,69 Tam Arsa Konut Alanı 23.250,00 5.812,50 16.03.2021 13:50
201 51010106729 Orhanlı Kasabası 124 3 1.305,01 Tam Arsa Konut Alanı 19.600,00 4.900,00 16.03.2021 14:00
202 51010106731 Orhanlı Kasabası 125 2 1.273,84 Tam Arsa Konut Alanı 19.150,00 4.787,50 16.03.2021 14:10
203 51010106732 Orhanlı Kasabası 125 3 1.179,76 Tam Arsa Konut Alanı 17.700,00 4.425,00 16.03.2021 14:20
204 51010106734 Orhanlı Kasabası 127 1 1.244,96 Tam Arsa Konut Alanı 20.000,00 5.000,00 16.03.2021 14:30
205 51010106736 Orhanlı Kasabası 127 3 1.241,48 Tam Arsa Konut Alanı 18.650,00 4.662,50 16.03.2021 14:40
206 51010106744 Orhanlı Kasabası 128 7 1.163,09 Tam Arsa Konut Alanı 17.500,00 4.375,00 16.03.2021 14:50
207 51010106747 Orhanlı Kasabası 129 2 1.138,15 Tam Arsa Konut Alanı 18.250,00 4.562,50 16.03.2021 15:00
208 51010106751 Orhanlı Kasabası 129 6 1.352,44 Tam Arsa Konut Alanı 21.650,00 5.412,50 16.03.2021 15:10
209 51010106763 Orhanlı Kasabası 131 4 1.686,76 Tam Arsa Konut Alanı 27.000,00 6.750,00 16.03.2021 15:20
210 51010106800 Orhanlı Kasabası 147 1 1.566,70 Tam Arsa Konut Alanı 25.000,00 6.250,00 16.03.2021 15:30
211 51010106801 Orhanlı Kasabası 147 2 1.606,76 Tam Arsa Konut Alanı 24.150,00 6.037,50 16.03.2021 15:40
212 51010106802 Orhanlı Kasabası 147 3 1.471,75 Tam Arsa Konut Alanı 23.600,00 5.900,00 16.03.2021 15:50
213 51010106804 Orhanlı Kasabası 147 5 1.860,44 Tam Arsa Konut Alanı 28.000,00 7.000,00 16.03.2021 16:00
214 51010106806 Orhanlı Kasabası 148 2 1.233,15 Tam Arsa Konut Alanı 18.500,00 4.625,00 17.03.2021 10:00
215 51010106810 Orhanlı Kasabası 148 6 1.203,63 Tam Arsa Konut Alanı 18.100,00 4.525,00 17.03.2021 10:10
216 51010106811 Orhanlı Kasabası 148 7 1.204,34 Tam Arsa Konut Alanı 18.200,00 4.550,00 17.03.2021 10:20
217 51010106819 Orhanlı Kasabası 152 4 1.300,49 Tam Arsa Konut Alanı 20.850,00 5.212,50 17.03.2021 10:30
218 51010106820 Orhanlı Kasabası 152 5 1.207,63 Tam Arsa Konut Alanı 19.350,00 4.837,50 17.03.2021 10:40
219 51010107015 Orhanlı Kasabası 234 3 1.301,10 805/1301 Arsa Konut Alanı 14.500,00 3.625,00 17.03.2021 10:50
220 51010111639 Orhanlı Kasabası 247 5 509,61 Tam Arsa Konut Alanı 9.200,00 2.300,00 17.03.2021 11:00
221 51010116086 Dikilitaş Köyü 355 23 4.050,68 Tam Tarla İmarsız 8.150,00 2.037,50 17.03.2021 11:10
 
222 51010116108 Dikilitaş Köyü 369 7 12.648,15 Tam Tarla İmarsız 63.250,00 15.812,50 17.03.2021 11:20
223 51010116218 Dikilitaş Köyü 451 4 9.345,34 Tam Tarla İmarsız 28.100,00 7.025,00 17.03.2021 11:30
224 51010116222 Dikilitaş Köyü 456 1 9.909,28 Tam Tarla İmarsız 40.150,00 10.037,50 17.03.2021 11:40
225 51010116223 Dikilitaş Köyü 457 1 2.347,79 Tam Tarla İmarsız 11.800,00 2.950,00 17.03.2021 11:50
226 51010116237 Dikilitaş Köyü 477 9 9.267,34 Tam Tarla İmarsız 46.350,00 11.587,50 17.03.2021 12:00
227 51010116239 Dikilitaş Köyü 480 3 4.314,18 Tam Tarla İmarsız 21.600,00 5.400,00 17.03.2021 13:00
228 51010116245 Dikilitaş Köyü 488 2 1.259,58 Tam Tarla İmarsız 4.450,00 1.112,50 17.03.2021 13:10
229 51010116246 Dikilitaş Köyü 489 1 7.536,84 Tam Tarla İmarsız 37.700,00 9.425,00 17.03.2021 13:20
230 51010116249 Dikilitaş Köyü 492 1 962,06 Tam Tarla İmarsız 3.500,00 875,00 17.03.2021 13:30
231 51010116254 Dikilitaş Köyü 497 4 55.261,94 Tam Tarla İmarsız 138.200,00 34.550,00 17.03.2021 13:40
232 51010111637 Ovacık Köyü - 3354 404,00 Tam Ev ve Avlu Konut Alanı 18.250,00 4.562,50 17.03.2021 13:50
233 51010113775 Ovacık Köyü 251 1 565,83 Tam Arsa Konut Alanı 23.000,00 5.750,00 17.03.2021 14:00
234 51010113778 Ovacık Köyü 260 5 1.169,50 Tam Arsa Konut Alanı 47.000,00 11.750,00 17.03.2021 14:10
235 51010113787 Ovacık Köyü 279 4 819,86 Tam Arsa Konut Alanı 33.000,00 8.250,00 17.03.2021 14:20
236 51010113788 Ovacık Köyü 279 5 819,25 Tam Arsa Konut Alanı 33.000,00 8.250,00 17.03.2021 14:30
237 51010113792 Ovacık Köyü 284 5 830,17 Tam Arsa Konut Alanı 33.500,00 8.375,00 17.03.2021 14:40
238 51010100468 Çavdarlı Köyü -- 3213 256,00 Tam Av.Kar.Ev Konut Alanı 3.750,00 937,50 17.03.2021 14:50
239 51010116943 Çavdarlı Köyü 260 32 11.132,92 Tam Ham Toprak İmarsız 112.000,00 28.000,00 17.03.2021 15:00
240 51010116885 Kiçağaç (Yeşilova) Köyü 129 6 8.979,00 Tam Ham Toprak İmarsız 36.000,00 9.000,00 17.03.2021 15:10
241 51010115629 Çarıklı Köyü 124 6 4.309,65 Tam Ham Toprak İmarsız 13.360,00 3.340,00 17.03.2021 15:20
242 51010107876 Güllüce Köyü -- 320 16.800,00 Tam Tarla İmarsız 134.500,00 33.625,00 17.03.2021 15:30
243 51010107877 Güllüce Köyü -- 321 15.000,00 Tam Tarla İmarsız 105.000,00 26.250,00 17.03.2021 15:40
244 51040102095M Çamardı/Mahmatlı Köyü 172 5 20.427,83 Tam Ham Toprak İmarsız 82.000,00 20.500,00 17.03.2021 15:50
245 510401019326 Çamardı/Yeniköy Köyü 130 85 7.549,31 Tam Ham Toprak İmarsız 53.000,00 13.250,00 17.03.2021 16:00
246 510401019266 Çamardı/Yeniköy Köyü 145 46 648,36 Tam Taşlık İmarsız 4.000,00 1.000,00 18.03.2021 10:00
247 51040101843 Çamardı/Yeniköy Köyü 193 11 484,96 Tam Ham Toprak İmarsız 2.500,00 625,00 18.03.2021 10:10
248 51040101802 Çamardı/Yeniköy Köyü 246 1 7.123,93 Tam Ham Toprak İmarsız 35.700,00 8.925,00 18.03.2021 10:20
249 51040100924 Çamardı/Yelatan Köyü 133 5 562,05 Tam Ham Toprak İmarsız 44.000,00 11.000,00 18.03.2021 10:30
250 51040101199 Çamardı/Üçkapılı Köyü 120 29 2.533,34 Tam Ham Toprak İmarsız 12.000,00 3.000,00 18.03.2021 10:40
251 51040101219 Çamardı/Üçkapılı Köyü 131 22 5.478,87 Tam Ham Toprak İmarsız 25.000,00 6.250,00 18.03.2021 10:50
252 51040101247 Çamardı/Üçkapılı Köyü 186 30 12.357,33 Tam Tarla İmarsız 37.500,00 9.375,00 18.03.2021 11:00
253 51040100103 Çamardı/Bademdere Köyü -- 2944 5.331,00 Tam Tarla İmarsız 24.000,00 6.000,00 18.03.2021 11:10
254 51010100199 Çamardı/Bademdere Köyü 127 6 470,00 Tam Arsa Konut Alanı 35.500,00 8.875,00 18.03.2021 11:20
255 51010100200 Çamardı/Bademdere Köyü 127 7 456,31 Tam Arsa Konut Alanı 34.500,00 8.625,00 18.03.2021 11:30
256 51010100201 Çamardı/Bademdere Köyü 127 8 456,31 Tam Arsa Konut Alanı 34.500,00 8.625,00 18.03.2021 11:40
257 51010100202 Çamardı/Bademdere Köyü 127 9 471,14 Tam Arsa Konut Alanı 35.500,00 8.875,00 18.03.2021 11:50
258 51010100258 Çamardı/Bademdere Köyü 143 1 667,51 Tam Arsa Konut Alanı 50.500,00 12.625,00 18.03.2021 12:00
259 51010100260 Çamardı/Bademdere Köyü 144 2 478,23 Tam Arsa Konut Alanı 36.000,00 9.000,00 18.03.2021 13:00
260 51010100268 Çamardı/Bademdere Köyü 145 4 714,55 Tam Arsa Konut Alanı 53.750,00 13.437,50 18.03.2021 13:10
261 51010100271 Çamardı/Bademdere Köyü 148 1 406,67 Tam Arsa Konut + Yol 30.750,00 7.687,50 18.03.2021 13:20
262 51010101786 Çamardı/Bekçili Köyü 179 50 6.583,00 Tam Ham Toprak İmarsız 28.000,00 7.000,00 18.03.2021 13:30
263 51010101345 Çamardı/Celaller Köyü 227 159 8.06013 Tam Tarla İmarsız 36.300,00 9.075,00 18.03.2021 13:40
264 51010101359 Çamardı/Celaller Köyü 238 12 3.065,84 Tam Tarla İmarsız 13.800,00 3.450,00 18.03.2021 13:50

    KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ KİRAYA VERİLECEK KISIM  (m2) KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ İLK YIL
 KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51010117972 Edikli Kasabası -- 9432 10.901,74 10.301,74 Tarla 10.301,74 Tarım Arazisi 5 Yıl 1.100,00 275,00 18.03.2021 14:00
2 51010118639 Edikli Kasabası -- 16439 2.951,25 2.351,25 Ham Toprak 2.351,25 Tarım Arazisi 5 Yıl 250,00 62,50 18.03.2021 14:10
3 51010117109 Edikli Kasabası 116 4 45.216,38 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.050,00 512,50 18.03.2021 14:20
4 51010117204 Edikli Kasabası 189 16 26.121,91 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.000,00 250,00 18.03.2021 14:30
5 51010117249 Edikli Kasabası 234 25 10.412,55 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.000,00 900,00 18.03.2021 14:40
6 51010117300 Edikli Kasabası 270 12 112.713,69 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 4.250,00 1.062,50 18.03.2021 14:50
7 51010117352 Edikli Kasabası 319 1 4.026,14 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 150,00 37,50 18.03.2021 15:00
8 51010102301 Fertek Mahallesi 339 1 3.374,18 Tam Tarla Tamamı Kümes Hayv. 5 Yıl 5.100,00 1.275,00 18.03.2021 15:10
9 51010102507 Gümüşler Kasabası -- 4581 88,00 Tam Bakımevi Tamamı Su Ürün.Yet. 5 Yıl 100,00 25,00 18.03.2021 15:20
10 51010117653 Yeşilgölcük Kasabası 185 16 4.233,53 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 700,00 175,00 18.03.2021 15:30
11 51010117568 Yeşilgölcük Kasabası 249 3 19.123,18 Tam  Bağ ve Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.500,00 875,00 18.03.2021 15:40
12 51010117591 Yeşilgölcük Kasabası 259 3 37.486,59 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 8.000,00 2.000,00 18.03.2021 15:50
13 51010103185 İçmeli Köyü 221 84 31.715,83 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.750,00 437,50 18.03.2021 16:00
14 51010103271 İçmeli Köyü 222 87 6.121,72 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 350,00 87,50 19.03.2021 10:00
15 51010116530 Bağlama Kasabası 340 7 35.475,38 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.000,00 750,00 19.03.2021 10:10
16 51010111403 Orhanlı Kasabası - 948 21.550,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.500,00 625,00 19.03.2021 10:20
17 51010106625 Orhanlı Kasabası - 1793 7.200,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 550,00 137,50 19.03.2021 10:30
18 51010106626 Orhanlı Kasabası - 1794 7.450,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 560,00 140,00 19.03.2021 10:40
19 51010106629 Orhanlı Kasabası - 1839 9.550,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 720,00 180,00 19.03.2021 10:50
20 51010107913 Hançerli Köyü 186 27 8.071,14 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 5.450,00 1.362,50 19.03.2021 11:00
21 51010112966 Hançerli Köyü 198 3 6.830,06 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 6.660,00 1.665,00 19.03.2021 11:10
22 51010116302 Dikilitaş Köyü 546 1 892,33 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 50,00 12,50 19.03.2021 11:20
23 51010109846 Ovacık Köyü -- 2335 50.600,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 12.150,00 3.037,50 19.03.2021 11:30
24 51010118013 Ovacık Köyü 112 13 92.332,06 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 12.000,00 3.000,00 19.03.2021 11:40
25 51010118018 Ovacık Köyü 141 2 23.381,55 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.000,00 500,00 19.03.2021 11:50
26 51010118019 Ovacık Köyü 141 4 40.410,70 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 3.250,00 812,50 19.03.2021 12:00
27 51010118025 Ovacık Köyü 154 12 13.503,42 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.250,00 312,50 19.03.2021 13:00
28 51010116881 Kiçağaç (Yeşilova) Köyü 125 9 9.935,34 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 600,00 150,00 19.03.2021 13:10
29 51010112147 Yarhisar Köyü -- 1162 7.190,64 Tam Muhtarlık 141,00 Çay Ocağı 5 Yıl 1.200,00 300,00 19.03.2021 13:20
30 51010108001 Himmetli Köyü -- 387 11.150,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 840,00 210,00 19.03.2021 13:30
31 51010108002 Himmetli Köyü -- 399 16.700,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.300,00 325,00 19.03.2021 13:40
32 51010108014 Himmetli Köyü -- 536 18.139,76 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.650,00 412,50 19.03.2021 13:50
33 51010108054 Himmetli Köyü -- 868 15.600,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.170,00 292,50 19.03.2021 14:00
34 51010108055 Himmetli Köyü -- 869 15.000,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.125,00 281,25 19.03.2021 14:10
35 51010108058 Himmetli Köyü -- 890 33.100,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.485,00 621,25 19.03.2021 14:20
36 51010108068 Himmetli Köyü -- 1030 68.750,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 5.157,00 1.289,25 19.03.2021 14:30
37 51010108190 Himmetli Köyü -- 2110 8.300,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 664,00 166,00 19.03.2021 14:40
38 51010118096 Karaatlı Kasabası 113 45 12.016,58 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 700,00 175,00 19.03.2021 14:50
39 51010118116 Karaatlı Kasabası 132 32 17.856,76 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.464,00 366,00 19.03.2021 15:00
40 51010118118 Karaatlı Kasabası 132 45 7.277,46 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 600,00 150,00 19.03.2021 15:10
41 51010118129 Karaatlı Kasabası 137 11 16.367,87 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 940,00 235,00 19.03.2021 15:20
42 51010118135 Karaatlı Kasabası 139 1 15.904,81 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 908,00 227,00 19.03.2021 15:30
43 51010118082 Karaatlı Kasabası 146 24 128.407,95 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 7.320,00 1.830,00 19.03.2021 15:40
44 51010118142 Karaatlı Kasabası 147 2 48.143,84 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.760,00 690,00 19.03.2021 15:50
45 51010118143 Karaatlı Kasabası 147 14 7.893,13 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 460,00 115,00 19.03.2021 16:00
46 51010118088 Karaatlı Kasabası 151 22 12.933,98 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 740,00 185,00 22.03.2021 10:00
47 51010118089 Karaatlı Kasabası 151 27 16.002,93 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 920,00 230,00 22.03.2021 10:10
48 51010118081 Karaatlı Kasabası 154 14 44.188,79 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.520,00 630,00 22.03.2021 10:20
49 51010118156 Karaatlı Kasabası 155 22 21.646,33 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.240,00 310,00 22.03.2021 10:30
50 51010118169 Karaatlı Kasabası 165 4 13.312,13 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.200,00 300,00 22.03.2021 10:40
51 51010118206 Karaatlı Kasabası 189 30 13.647,73 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 780,00 195,00 22.03.2021 10:50
52 51010118222 Karaatlı Kasabası 202 36 4.719,24 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 280,00 70,00 22.03.2021 11:00
53 51010113181 Konaklı Kasabası -- 3287 5.483,14 Tam Arsa 30,00 Dükkân 3 Yıl 3.500,00 875,00 22.03.2021 11:10
54 51010109379 Yaylayolu Köyü -- 266 22.500,00 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 2.365,00 591,25 22.03.2021 11:20
55 51010112710 Yaylayolu Köyü -- 1698 72.963,95 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 6.150,00 1.537,50 22.03.2021 11:30
56 51010112941 Yaylayolu Köyü -- 1714 15.814,61 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.350,00 337,50 22.03.2021 11:40
57 51040101258 Çamardı/Üçkapılı Köyü 186 23 32.614,96 Tam Tarla Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.500,00 375,00 22.03.2021 11:50
58 51040101209 Çamardı/Üçkapılı Köyü 127 2 18.692,76 Tam Taşlık Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.200,00 300,00 22.03.2021 12:00
59 51040100344 Çamardı/Demirkazık Köyü 116 21 13.500,00 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.550,00 387,50 22.03.2021 13:00
60 51040100046 Çamardı/Bereketli Mah. 298 80 11.400,00 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 1.750,00 437,50 22.03.2021 13:10
61 51040101803 Çamardı/Yeniköy Köyü 245 1 11.200,45 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 850,00 212,50 22.03.2021 13:20
62 51040102003 Çamardı/Yeniköy Köyü 230 11 99.764,40 Tam Ham Toprak Tamamı Tarım Arazisi 5 Yıl 5.250,00 1.312,50 22.03.2021 13:30
63 51040101350 Çamardı/Celaller Köyü 227 231 59.846,61 Tam Ham Toprak Tamamı


Detaylar için tıklayınız...

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?