Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İlan  edilen  memur  kadrolarına  atanmak  için  başvuracak   adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları   Kanunu’nun  48’inci  maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a)    Türk vatandaşı olmak,
b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan   dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis  cezasına  ya  da  affa  uğramış  olsa  bile  devletin  güvenliğine   karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  zimmet,  irtikâp, rüşvet,  hırsızlık,   dolandırıcılık,   sahtecilik,   görevi   kötüye   kullanma,   hileli   iflas,   ihaleye   fesat   karıştırma,   edimin   ifasına    fesat  karıştırma,  suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d)    Erkek adaylar için askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  bulunmak  ya  da  askerlik  çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f)     İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g)    Hangi   kadroya   başvuru   yaptığına   ilişkin   dilekçe   vermek,   (Her   aday   eğitim   durumuna   göre   ilan   edilen  yalnızca  bir  kadroya  başvuru yapacaktır.)

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Yorumlar (0)
banner138
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?