04.01.2019, 19:52

Beklentilerimiz

2000 yılından günümüze kaç seçim atlattık hatırlayanımız var mı ama sorumuz bu değil. Her seçim döneminde adaylar ve iktidara gelenler kişisel ya da partileri adına verdikleri sözleri bir çuvala sığabilir mi ve hangilerini iktidara geldiklerinde uyguladılar? Bu durum pösteki de ki kılları tek tek saymaya benzer. Ağır sorumluluk almaya da gerek yok her hangi bir vatandaşın gündelik yaşam ve ihtiyaçları temelinde neler olabilir asgari müşterek konulara bakmak gerekir. 
Vatandaş ne ister ve temel ihtiyaçları nelerdir?
Vatandaş iş ve aş istiyor yani çalışabilecek kendisini ve ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş ve geçinebilecek ücret istiyor.
Vatandaş eğitimin ve sağlığın ücretsiz ve eşit olmasını ve aldığı eğitimin iş yaşamında kullanılabilir olmasını istiyor.
Vatandaş vergilerin adil olmasını ceza olmamasını istiyor.
Vatandaş asgari ücretin, temel gıda maddelerinin ve kamusal hizmet gördüğü tüm işlemlerden vergi alınmamasını ya da en az düzeyde yansıtılmasını istiyor. 
Vatandaş ister küçük ister büyük üretici olsun desteklenmeyi ve korunmayı istiyor keza üretimi yapılan malın ithalatının kısıtlanması talebi de var.
Vatandaş ihtiyacı olduğunda bankadan kredi talep ettiğinde devletin ayrıcalıklı kişi ve şirketlere nasıl teminat oluyorsa kendisine de teminat/garantör olmasını istiyor. 
Vatandaş güvenlik ve adli/yargı gibi kamusal görevlerin eşit ve ayrıcalıksız(iltimassız) uygulanmasını istiyor.
Vatandaş seçilen ve atanan yasama, yürütme, yargı ve kolluk kuvvetlerinin devletin adil, eşit ve ayrıcalıksız görevini uygularken bu görevliler tarafından ne yerilmek ne de haksızca göklere çıkarılmak istiyor. 
Vatandaş kendilerini kefil göstererek yurt içi ve dışı finans çevrelerinden kredi alınmasını doğru bulmuyor, “ayağımızı yorganımıza göre uzatalım” diyor.
Vatandaş devlet yöneticileri ve uygulayıcıları tarafından temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmamasını istiyor.
Vatandaş bir fert olarak sorumluluklarını yerine getirirken devlet yöneticileriyle aynı inanç ve değerlere sahip olmadığı için itilip kakılmayı istemiyor.
Vatandaş seçilen ve atananların en yüksek maaşının asgari ücretin on katını geçmemesini istiyor.
Vatandaş yöneticilerin ekonomik ve sosyal hataları ve beceriksizliğinin bedelini ödemek     istemiyor.
Vatandaş her seçim döneminde yaşanan ve yaşanacak olan krizlerin bedelini yöneticilerin ödemesini istiyor.
……..
Yeni bir yıla girip beklentilerimizi önümüze koyduğumuzda ne yazık ki önümüzdeki aylarda bir seçimin olacağını gördük, çünkü içinde bulunduğumuz sistemin her seçimin de bir israf ekonomisi yarattığına şahit olduk. 
Vatandaş çok şey istemiyor, temel hak ve özgürlüklerin sağlanması, üreticilerin korunması ve kollanması, kesilen vergilerin nerelerde kullanıldığını bilmek isterken kendisinden hesap soran devletin hesap veren bir devlet haline gelmesini istiyor. Yani çok şey mi istiyor?

Yorumlar (0)