05.12.2017, 11:45

Büyük devlet olmak

Büyük devlet olmanın birçok kuralı vardır. Bunlardan "ekonomik kalkınmışlık" önde gelenlerinden biri olsa da, büyük devlet olmaya yeterli bir kriter değildir. Bugün dünyanın önde gelen ekonomilerine sahip birçok ülkenin, uluslararası ilişkilerde belirleyici olmaları bir tarafa, söz ve isteklerine itibar dahi edilmemektedir.
***
Büyük devlet olmanın olmazsa olmazlarından biri de; "Yoğun bir nüfüs sahibi olmak"la alakalıdır. Tarih şimdiye kadar, az bir nüfusla lider olmuş hiçbir ülkeyi kaydetmemiştir.Arkasına her bakımdan "global güçler"i alarak tahakküm kurmuş olanlar hariç.
***
Dünya üzerinde sözü dinlenir/ uygulanır güç olmak; o devletin içerde "milli birlik ve bütünlüğü sağlamış", huzur ve sükunu tesis etmiş olmasıyla da yakından alakalıdır. Dışarıdaki güçlerle rekabet ederken, içinizden çıkması muhtemel 'çatlak sesler' güç ve kuvvetinizin dağılmasına neden olur.
***
Bir devletin büyüklüğünün dünya ölçeğinde kabul görmesinin bir diğer şartı; hedefleri olan ülkenin, öteden beri tarih sahnesinde bıraktığı kabul edilebilir, olumlu izlenimlerle de iç içedir. İnsanlık, o toplumu-milleti-devleti en azından geçmişteki global hizmetlerinden dolayı "hayırla anmalı, ona sempatik" bakmalıdır. Bütün kriterlere sahip olmak yanında sevgi ile kabul görmezseniz büyük devlet olma hayaliniz boşunadır. Çünkü; zorla güzellik olmazmış... 
Dünya coğrafyası ve insanlığı üzerinde olumlu izler bırakmış olmanız gerekir. Ancak "kurduğunuz medeniyetler"in huzur, mutluluk ve bereket kazandırmış olmasıyla kabul görürsünüz. Dar zamanlarda mazlumun yanında, zalimin karşısında olmuşluğunuz ile değerlendirilirsiniz.
***
Güçlü olmak, sözü dinlenilir olmak; bilgili, eğitimli fertlerinizin global projeler yapıp gerçekleştirmesi ile mümkün olacaktır. Karşınızdakine "ümitsizlik değil, ümit vermeli"siniz. Güçlü ülke olmak için; kedine güveni olan, her türlü kompleksten uzak bireylerden oluşan bir millet olmanız gerekir.
***
Güçlü, büyük devlet olmanın elbette birçok kriteri daha vardır. Kaleme aldıklarımız ve alamadıklarımızla birlikte bir başka olmazsa olmaz şart; her bakımdan en iyi askeri güce sahip olmaktır. İlkelerinizi uygulamada, sizin aksinize düşünen, size yol vermek istemeyen güçlere karşı, öncelikle caydırıcı, olmazsa bertaraf edici kuvvetinizin bulunması mecburidir. 
***
Büyük devlet rüyası kurmak güzel şey, gerçekleştirmek daha da güzel şeydir. Siz, siz olun matematik hesabı ile artı ve eksilerinizi iyi ve sağlıklı tespit ederek hedefinize kilitlenin... Selam ve sevgi ile.

Yorumlar (0)