28.09.2021, 06:39

Çevre bilimi ekoloji nedir?

Ekoloji: Canlılar ile çevrelerini ve bu iki grupa ait öğeler arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Tüm canlıların geleceğini sigortalamaya çalışan aktiviteler bilimidir. Diğer bilim dalları gibi ekolojinin de pek çok kural ve ilkeleri vardır. Şöyle ki;

1- DOĞANIN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ; bitkisiyle, hayvanıyla, taşıyla, toprağıyla, insanıyla doğanın bir bütün olduğu, halkalarından birinin yok olması, doğal yaşamı bozacağı ve yaşamı bir bütün olarak etkileyeceğinin bilinmesi.

2- DOĞANIN SINIRLILIĞI İLKESİ; yer kürenin sınırsız olmadığı, bir bölgedeki çevre tahribatının sonuçlarının dünyanın çok uzak yerlerini de etkileyeceği gerçeğidir. Kutuplardaki penguen ölümlerinin araştırılmasında, bir zamanlar tarımda kullanılan DDT nin kutuplardaki penguenlerde ölüm sebebi oluşu belirlendi, DDT nin piyasadan kaldırılmasını getirdi, Çernobil patlaması sonucu nükleer atıkların kilometrelerce alana yayılması, kükürt dioksit salınımının bir başka ülkede asit yağmuruna dönüşümünü yaşattığı gibi.

3- DOĞANIN ÖZ DENETİMİ İLKESİ; doğal denge içinde bir türün aşırı çoğalması, bir süre sonra aynı türün etkinliğini yeni türler ve çevre tarafından denetlenerek normal seviyeye çekilmesi (örneğin, arıların aşırı artması sonucu ihtiyaç duydukları bitki çeşitlerinin yetersiz kalması sonucu fazlasının ölmesine sebep olur.)

4- DOĞANIN ÇEŞİTLİLİĞİ İLKESİ; bir tahmine göre doğada 10 ila 30 milyon adet tür, bu türlerin alt türleri doğada birbirlerinin varlık nedenini oluşturur.

5- DOĞADA HİÇ BİR ŞEY YOK OLMAZ İLKESİ; katı bir elementi sıvı ya da gaza dönüştürsek bile elementin yapısını, şekil, biçim değiştirdiğini fakat yok olmadığını görürüz.

6- DOĞADAKİ FAALİYETLERİN BİR BEDELİ VARDIR İLKESİ; doğada hiç bir şey, bir başka türden bağımsız değildir. Bir amacı gerçekleştirirken pek çok ettiğimizin bedelinin ödettirilir.

7- DOĞANIN GERİ TEPMESİ İLKESİ; Kendi lehimize doğada yaptığımız faaliyetler bir süre sonra aleyhimize geri döner.

8- DOĞANIN ÇÖZÜM İLKESİ; küresel ölçekte küresel ısınma canlı yaşamı yok edecektir. Ancak ısınan dünya sularının buharlaşması yağmura dönse de kuraklığı getirecektir.

9- KÜRESEL EVRİM VE GELENEKSEL EKOLOJİYE SAYGI İLKESİ; doğadaki canlıların evrim yoluyla mevcut koşullara uygun biyolojik özelliklere dönüşmesi anlamına gelir.

10- DOĞA İLE BİRLİKTE UYUM İÇİNDE YAŞAMA İLKESİ; doğal dengeyi bozmadan doğayla uyum içinde yaşamak ve imkanların bu yönde geliştirilmesini ifade eder.

Evet Sevgili Okuyucularımız; doğayı para için yok etmeye çalışmak imnsanlığı yok etmeye çalışmaktır. Ormanlarımızı, toprağımızı, suyumuzu korumazsak gelecek nesiller bizi lanet ile anacaktır. Son günlerde yine haber aldık. Beykoz'da 1 milyon 804 bin metre karelik orman alanına 657 konut yapılacakmış Çevre Bakanı da onay vermiş. Çevreyi koruma için biz çalışıyoruz ama çevre bakanı ranta bakıyor. Zavallı ülkem. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Yorumlar (0)