24.09.2021, 06:50

Çocuklar için teknolojiyi nasıl kullanmalıyız?

Bildiğiniz gibi teknoloji hayatımızın artık bir parçası. Cep telefonları, bilgisayarlar, birçok elektronik alet hem haberleşme hem de gündemi izleme açısından hayati bir önem taşıyor. Yetişkinler için tüm bu gerçeklikler tamam ama çocuklar için teknolojiyi nasıl kullanmalıyız ona daha çok dikkat etmemiz lazım. Bugün bu konuya açıklık getirmek istedim.

Günümüzde teknoloji kullanımı neredeyse kaçınılmaz bir gerekliliktir. Ülkemizde sosyal yaşamı etkilemeye başlayan teknolojinin, başta çocuklar ve gençler olmak üzere nüfusun büyük çoğunluğunu etkisi altına aldığı görülmektedir. Bu gelişmenin çocuk ve ergenlerin ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlemek ve bu konuda gerekli önlemleri almak kaçınılmaz bir zorunluluktur.
 

Teknolojiyi kullanalım ama nasıl?
 İnternet ve teknoloji çocuklara özellikle bilgi edinme ve eğitimde büyük yararlar sağlamaktadır. Çocuklar, okullarda, projeler için bilgi toplamakta, başka bir okuldaki veya ülkedeki uzmanlara yazılarını gönderip fikirlerini almakta ve değişik okullardaki öğrenciler ile birlikte
proje yürütebilmektedir.
 

 Çocuklar, e-posta aracılığıyla kendilerine yeni arkadaşlar edinmekte ve değişik ülkelerden kişileri tanımaktalar. Ayrıca uzmanlarla yazışarak, ilgilendikleri konuda bilgi edinebilmektedir.
 

 İnternet ve teknoloji, çocukları yaratıcılığa da özendirmektedir. Gördüklerinden veya okuduklarından etkilenen bilgi edinen çocuklar, kendileri de bir şeyler yapmak istemektedirler.
 

 İnternet ve teknoloji, çocukları yaratıcılığa da özendirmektedir. Gördüklerinden veya okuduklarından etkilenen bilgi edinen çocuklar, kendileri de bir şey yapmak istemektedirler.
 

 İnternet ve teknoloji, çocukların küresel bir dünyada yaşadıkları gerçeğini vurgular. Çocuklar başka ülkeler hakkında çok çabuk ve geniş bir şekilde bilgi edindikleri gibi dünyanın hemen her tarafından arkadaş da edinebilir.
 

Kötüye kullanma
Çocukların teknoloji ve interneti;
 Denetimsiz, sınırsız ve amaçsız kullanması,
 Gündelik yaşamı ve sorumlulukları aksatacak şekilde kullanması,
 Kullanımın uzun süreli olması,
 Uygunsuz içeriklere maruz kalması,
 Fiziksel, sosyal, psikolojik ve zihinsel gelişimi olumsuz etkilemesi olarak
ifade edilir.
 

Kötüye kullanım aşağıdaki gelişim düzeylerini olumsuz
etkiler:

 

Fiziksel gelişim
Uyku düzeni bozulabilir; çocuklar ve ergenler daha fazla televizyon
seyredebilmek, daha fazla internete girebilmek, daha fazla dijital oyun
oynayabilmek ya da arkadaşlarıyla mesajlaşabilmek için daha az
uyumaktadırlar.
Uyku düzeni bozulduğunda ve ihtiyaç duyulan 6-8 saat arası uyku
alınmadığında kişinin;
Saldırganlık seviyesi ve dürtüsel davranışları artar,
 Dikkat eksikliği artar ve böylece öğrenme süreci olumsuz etkilenir. Beslenme sorunları oluşabilir; teknolojiye bağımlı yaşayan kişilerde zamandan kazanmak için şekerli gıdalar ve “fast food” tüketimi çok fazladır. Bu durum dengesiz ve sağlıksız beslenmeye ve kişinin aşırı kilo almasına neden olur. Ayrıca şeker vücutta bağımlılık oluşturan bir maddedir ve vücuda ihtiyaçtan fazla enerji verir. Bu enerji atılmadığında dürtüselliği arttırır. Hareketsiz bir yaşama itebilir; hem sağlık için zararlı hem de zihinsel ve psikolojik açıdan da zararları vardır. Var olan enerji spor ile faydalı bir şekilde atılmazsa kişi sakin kalamayabilir, dikkatini yoğunlaştıramayabilir.
 

Psikolojik gelişim
Psikolojik gelişimde; bireyin kendini ilgileri, yetenekleri ve kabiliyetleri doğrultusunda tanıması, artılarının eksilerinin farkında olması, eksik yönlerini geliştirmesi ve kendisiyle barışık olması beklenir. Teknolojinin amaçsız ve sınırsız kullanımıyla birey kendine psikolojik gelişim için
gerekli olan soruları soramayabilir, bu zamanı bulamayabilir ve bu ihtiyacı hissetmeyebilir. Bunlar olmadan da duygularını yönetebilmesi, iradesini güçlendirip kendine söz geçirebilmesi, bir hedefe odaklanıp peşinden gidebilmesi çok zor olur hatta hiç mümkün olmaz.
 

Sosyal – Duygusal Gelişim
Bireyin yakın çevresiyle düzenli ve derinlikli, uzak çevresiyle de seviyeli ve mesafeli bir ilişki kurması, sağlıklı sosyal gelişim için önemli bir kriterdir. Birey, çevresiyle ilişkisinde duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını kırmadan ve kırılmadan ifade edebilmelidir. Sağlıklı sosyal becerilere sahip olmak isteyen bir kişi toplumun içerisinde yer alarak, toplumun kültürünü, gelenek ve göreneklerini, toplumun kabullerini ve retlerini bilerek ilişkilerini şekillendirmelidir. Teknolojinin kötüye kullanımında sosyal gelişim için gerekli, düzenli ve derinlikli ilişki ihtiyacı giderilememektedir. Bu durum da sosyal gelişimi olumsuz etkilemektedir. Çocuklarda özellikle; teknoloji bağımlılığı, çocukların iç dünyasının ve hayal gücünün körelmesine neden olabilmektedir. Bu durum çocukların büyüme süreçlerinin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Tam olarak ne istediğini bilmeyen ama “ısrarla bir şeyler isteyen” çocukların doyumsuz istekleri ölçüsüzce beslendiğinde, yaşamlarının ilerleyen yıllarında, ne istediğini bilmeyen tatminsiz yetişkinlere dönüşürler ve o yetişkinler, her şeyi elde etseler de içlerinde giderilemeyen bir boşluk hissiyle, yani duygusal açlıkla yaşamlarını sürdürürler.

Yorumlar (0)