24.10.2018, 19:48

Empati & Sempati Kardeşler

Sosyal Ortamlarda iletişimimizde önemli iki kavram: Empati & Sempati Kardeşler      Sempati: Kendisinden türeyen “sempatizan” kavramının tanımı mucibince;karşımızdaki kişinin duygu ve düşüncelerini hiç sorgulamadan, haklıolup olmadığına bakmaksızın aynı duygu ve düşüncede olmak, onakatılmaktır. (Bi nevi ileri seviyesi fanatizm)
Empati: Karşımızdaki kişinin olaylar karşısında ne düşündüğünü, nehissettiğini anlamak ve yargılamadan bunu o kişiye aktarmaktır.
Sempatiden farkı, karşımızdaki kişiye hak vermeyip, hatta onu hatalıbulsak bile (duygularına ortak olmasak da) onu sadece anlamak ve bunuona hissettirmektir. Rudolf Lotze empati kavramını Almanca Einfühlung (içine doğru hissetmek, nüfûz etmek) olarak tanımlar.
Örneğin bir dostunuz sevgilisi/eşi tarafından terk edildi ve bundandolayı çok acı çekiyor. Ona “üzülme” ya da “keşke öyle davranmasaydın,
böyle yapmasaydın” dediğinizde ona “anlaşılamama” duygusu verirsiniz.
Bunun yerine “çektiğin acıyı anlıyorum, yaşadığın bu durum kolaydeğil” dediğinizde ve hatta yaşadığınız benzer olayları onunlapaylaştığınızda onun “anlaşılmak” ihtiyacını karşılamış olursunuz.
Empati' nin tam olarak gerçekleşmesi için üç kural vardır;
– Bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylaraonun bakış açısıyla bakmak,
– Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak ve hissetmek,
– O kişiyi anladığını ona ifade etmek…

Yorumlar (0)