08.05.2021, 06:07

Erdemli insanlar aranıyor!

İnsanoğlu yaratılıştan bugüne kadar birçok toplumsal ve bireysel problemler üzerinde çok düşündü, tartıştı, fikir yürüttü ve yürütüyor. Bu problemler karşındaki çözüm yolları aranırken birçok etken önemli rol oynuyor. Bunların en başında ve etkili olanı ise muhakkak inançlar yani dinler'dir. Dinlerin toplumlar ve bireyler üzerindeki etkisi geçmişten de gördüğümüz üzere çok etkili olmuş ve olmaya devam ediyor.

Günümüzün büyük sorunlarından birisi ise erdem kavramı ve erdemli insan kimdir sorusunun cevabıdır.

Yunan filozoflarından Sokrates’e göre erdem bir bilgidir. Eflatun'a göre neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmektir. Aristo’ya göre erdem, ölçülü davranıştır. Descartes'e göre erdeme ulaşmak için beden iradeyi değil, irade bedeni yönetmelidir. Machiavelli ve Nietzsche'ye göre ise erdem demek güç demektir, hak güçlünündür demektir.

İslam dini ise erdemi; iyilik, doğruluk, adalet ve ölçülülüğün bir arada olması gerektiği ile ifade ediyor.

Aslında İslam dini erdem kavramını Müslümanların hayatlarının tamamına yayarak toplumların çöküşlerini engellemek ve daha refah, sosyal bir yaşam hakkını elde etmesini sağlamaktır. Maalesef her şeyin zamanla değişime uğradığı gibi erdem kavramı da değişime uğradı. Toplumlar erdemli bireyler yetiştirmek yerine zahmetsiz maddi kazanç elde etmek ve hiçbir amacı olmayan insan yığınları yetiştirme yolunda tam gaz ilerlemektedir. Bunun birçok örneğini gördük. En son gördüğümüz bitcoin dolandırıcılığı bir kez daha erdemli ,ahlaklı bireyler yetiştirmenin önemini bizlere hatırlattı.

Bugün toplumların paradan, maldan, mülkten, makamdan, şan'dan ve şöhret'ten daha çok erdemli insanlara ihtiyacı vardır.

Her toplumda, toplumsal olgular vardır. Bu olgular eğitim ile şekillenir. Eğer ki gelecekteki kuşakların erdemli birey olmalarını istiyorsak bu eğitimle ve toplumdaki sosyal adalet ile gerçekleşecektir. Sosyal adalet erdemli insanların yetişmesinde en büyük etkenlerden birisidir. Çünkü sosyal adaletin olduğu yerde hak, hukuk, adalet ve emeğe, inanca, kültüre saygı vardır.

En önemli ve hayati husus şudur ki; çocuklara erdem bilgisi vermek yerine, yetişkinlerin erdemli yaşayıp onlara örnek olmasıdır.

Yorumlar (0)