25.09.2020, 07:01

Evimizdeki tehlikeli maddeler

Sevgili okuyucular bu hafta aynı konuya devam edeceğiz. Özellikle 5-6 yıl önce gazetelerde ve televizyonda yayınlanan Antalya'nın Manavgat ilçesinde çamaşır suyu ve tuzruhu ile ev temizliği yapan Meryem Kasap (34) adlı ev kadınının zehirlenerek öldüğü haberi konuya devam etmemizin faydalı olacağını göedük. Bu hafta da evlerimizde bulunan diğer maddeleri, potansiyel tehlikelerini, kullanımını, atıklarının bertarafını anlatacağız.

HALI TEMİZLEYİCİLERİ: Tehlikeli bileşenleri: Etilen glikol, monobütil eter, maleikanhidrit, reçine, petroldisiteleri, trikoloretan, farklı yüzey aktif maddeleri. Potansiyel tehlikeleri: Toksik. Yanıcı. Cilt ve gözler için irite edicidir. Kullanımı: Kullanırken etiket bilgilerini okumalı ve bu bilgilere uyulmalıdır. Çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Atıklarının bertarafı: Ürün tamamen bitirilince ambalajı suyla çalkalanarak geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. Tamamen bitmemiş ise gerisini kullanmayacaksanız, kendi ambalajında belediyenin evsel tehlikeli atıkların yönetimi çalışması kapsamında toplanması ve bertarafı/geri kazanım tesislerine gönderilmesi sağlanmalıdır. Bu maddelere alternatif olarak sabun bazlı ürünler tercih edilebilir.

KULLANILMAYAN YA DA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR: Potansiyel tehlikeleri: İlaçların çoğu toksik olup, özellikle yaşlılar ve çocuklar tarafından yutulması halinde çok zararlıdır. Çocukların vücut gelişimlerini henüz tamamlamamış olmaları ve zayıf olmaları nedeniyle potansiyel kimyasal zehirlenme tehlikesi altında kalırlar. Kullanımı: Kullanımı hususunda prospektüs bilgilerine uyulmalı ve dikkatle uygulamalıdır. Ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılmalı, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Atıklarının bertarafı: İlaç tamamen tüketilip, ambalajı suyla çalkalanarak geri dönüşüm kutusuna atılmalıdır. İlaç tamamen tüketilmemişse, Belediye atık yönetimi kapsamında toplanıp bertaraf/geri kazanım tesislerine gitmesi sağlanmalıdır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ile saç için kullanılan bit, sirke şampuanlarının ambalajları boş olsa bile çöpe atılmamalıdır. Bertarafı için belediye yetkili kişileri ile görüşülmelidir.

ODA SPREYLERİ/HAVA TEMİZLEYİCİLERİ: Tehlikeli bileşenleri: Formaldehitler, petrol distileleri, diklorbenzendir. Potansiyel tehlikeleri: Yüksek konsantransyonlarda ya da uzun süre solunması halinde akciğerlere zarar verir. Katı haldeki hava temizleyicileri çocuklar ya da evcil hayvanların yeme ihtimalleri nedeniyle tehlikelidir. Kullanımı ve depolanması: Kullanımı ve saklanması hususunda etiket bilgilerine uyulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı, sıcaklıktan uzak ortamlarda saklanmalıdır. Ambalajlarının bertarafı: Ürün tamamen tüketilip, ambalajı geri dönüşüm kutusuna atılabilir. Ürün tamamen tüketilmemişse kendi ambalajında saklanmalı ve belediyenin evsel tehlikeli atıklar yönetimi çalışması kapsamında toplanması ve bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderilmesi sağlanmalıdır. Alternatifi: Oda spreyleri kullanılmadan kapı ve pencereler her gün açılarak ortam havalandırılmalıdır.

RESİM VE EL SANATLARI MALZEMELERİ: Tehlikeli bileşenleri: Formaldehitler, petrol distileleri, diklorbenzendir. Potansiyel tehlikeleri: Yapısında bulunan kimyasal maddeler nedeniyle solunması, yutulması ya da ciltle teması halinde zarar verir. Bu malzemelerin kullanılması sırasında ortamın havalandırılması iyi olur. Kullanılması: Kullanılması ve saklanılması hususunda etiket bilgilerine uyulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı ortamlarda bulundurulmalıdır. Sevgili okuyucular haftaya konumuza son vereceğiz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Yorumlar (1)
Halime Yurdakul 4 hafta önce
Bilgileriniz için teşekkürler.
Dikkat edilmesi gerekir.