16.11.2014, 15:21

Haberdar evlendi

13 yıldır 3181 sayı ile elinize ulaşan HABERDAR günlük 8 sayfa siyah beyaz kağıt gazete yayınına ara verdi. HABERDAR'a alışan okurlarımızı bu günden itibaren; daha güçlü, daha renkli, daha sesli, daha dolu gazete olmaya aday GAZETE İSTANBUL ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.
Elinizde tuttuğunuz bu gazete bugün bölgenin, en fazla altı ay içerisinde bütün İstanbul'un en güçlü en büyük gazetesi olmaya aday bir gazete.
Ve daha sonrası ise tüm Türkiye'de yayınlanacak bir ulusal gazete yapmak amacımız.
***
Bildiğiniz gibi son bir yıldır Gerçek Gazetesi’nin sahibi Ali Tarakcı ile birlikte ortak bir fikirde bulu-şarak GAZETE İSTANBUL'u kurduk. 1 yıl içerisinde birbirimizi tanıdık. Projemizi ısıttık tasarladık yoğurduk ve aslında daha önceden de birlikte benzer projeyi tasarladığımız Yerel Kulis Gazetesi sahibi Cengiz Alçayır'ın da aramıza katılmasıyla üçlü ortaklıkla Gazete İstanbul’u günlük renkli şimdilik 16 sayfa belki yarın 20 veya 24 sayfa yayınlamaya karar verdik. Şunu hemen söyleyeyim. Şayet Cengiz Alçayır arkadaşımız olmasaydı ben ve Ali Tarakcı arkadaşım kolay kolay bu projeyi hayata geçiremezdik. Cengiz bize ufuk açtı, moral verdi, belki de gaz verdi ama iyi yaptı. Aksi halde biz daha hala son bir yıldır olduğu gibi düşünüyor olacaktık.
***
Haberdar, Gerçek ve Yerel Kulis artık tek çatı altında Gazete İstanbul ismi ile yoluna devam edecek. Dün bu üç gazeteye emek katan, bilgi katan güç ka-tan biz patronlar, siz okurlar, ekip arkadaşlarımız, özgür ve bağımsız gazete okurları, basın dostları artık tek gazeteye omuz vereceğiz. Amacımız nitelikli gazetecilik yaparak hem siz okurları tatmin etmek, hem kendi adımıza mutlu olmak hem de ekip arka-daşlarımıza daha sağlıklı ortamlarda elverişli zemin-lerde mesleklerini sürdürmelerine yardımcı olmak.
***
Proje güzel, ekip arkadaşlaımız inançlı ve gayretli arkadaşlardan oluşmakta, gün gelecek aramıza yeni arkadaşlarda katılacak veya bazı arkadaşlarımız ile yollarımızı ayıracağız. Ancak kesinlikle ve kesinlikle bu gazete amacına ulaşmak için bütün engelleri aşacaktır. Çünkü yirmi yıldan fazladır bu mesleğin içeri-sindeyim ve ilk defa meslek hayatım boyunca hedefle-
diğim bir noktaya bu kadar yakınım.
Beni tanıyanlar bilir. Yıllardır dilimde tüy bitti söylemekten. Eğer biz günde bayiden en az 10-15 bin satılarak okunan bir gazete yapmadığımız sürece bu bölgede yerel basın bir noktaya gelemez. Önüne gelen gazete kağıdının üzerine rastgele bir logo yapıştırır ve gazete olarak yutturmaya devam eder.
İşte tam da bu noktada Gazete İstanbul yerel med-ya çıtasını belli bir noktaya taşıyarak; yeter arkadaşlar, artık 8 sayfa, siyah beyaz, ofisi muhabiri olmadan hazır gelen basın bültenlerini kullanarak yayınlanan gazete devri kapandı diye haykırmaya başladı.
Bugünden itibaren özellikle bölgemizde artık gaze-te denince muhabiri, editörü, geniş ekibi olan, mizampajı adam gibi usta ellerden çıkan, hazır gelen bültenlerin olduğu gibi gazete sayfalarına konmayan, bir gazetenin var olduğu gerçeyi akla gelecektir.
***
Yeri geldikçe yine Gazete İstanbul'dan ve projele-rinden bahsedeceğim. Bugünlük bu kadar anlatım yeter sanıyorum. Kısaca dün üç gazeteye harcanan eforun aynısı üç gazete ekibince tek gazeteye yapıla-cak. Böylece en büyük keyfi daha zengin bir gazeteyi okuyacaklarıı için okurlarmız tadacaktır.
Tabi bu kadar kaliteli bir gazeteyi okumanın, bu kadar kaliteli bir gazetede haberi reklamı yayınla-manın karşılığı da farklı olacaktır. Zaman içerisinde günü ve yeri geldikçe bu farklılıklar daha netleşecektir.
***
Ben bu birleşmeye Haberdar evlendi diyorum. Ha-
berdar benim evladım gibidir. Yıllardır ekmek teknem oldu. Meslek hayatımı daha elverişli şartlarda sürdürmeme etken oldu. 12-13 yıl içerisinde onlarca belki yüzlerce çalışma arkadaşlarım oldu.
Yeri gelmişken bu arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Her bir arkadaşımın katkısı büyük oldu. onların da çok katkısı olmuştur Haberdar'ın buralara gelmesinde. Haberdar bu kadar büyümeseydi şimdi daha büyük bir gazete olmak için belki böyle bir karar alamazdım.
Ancak belli bir noktaya geldiğinizde farkediyorsunuz ki daha bir büyük adım atmanız gerekiyor. Aksi halde küçük adımlar küçük atılımlar sizi mutlu etmemeye başlıyor.
Hani bir çocuğunuzun küçükken adı Ali'dir, Ayşe'dir.
Büyür Ali bey Ayşe hanım oluyor.
Daha da büyüyünce Doçent Ali, Prof. Ayşe olur.
Veya evlenirler Aligiller Ayşegiller olurlar.
İşte ben de Haberdar 'a büyüdü evlendi, okudu
profEsör oldu, doçent oldu gözü ile bakıyorum.
Tamam www.haberdar.com.tr web adresinde veya günü gelecek aylık veya haftalık kuşe kağıda dergiler ile Haberdar ismi ile karşınızda olacağız.
Ancak ben ve ekibim ağrılıklı olarak enerjimizi, gücümüzü Gazete İstanbul’un büyümesine güçlenmesine vereceğiz.
Haberdar'ın buralara gelmesinde birinci derece pay sahibi olan okurlarmızdan, reklam verenlerimizden de ricam aynı desteği ve daha fazlasını Gazete İstanbul’a vermeleridir.
Onların bu konuda beni mahçup etmeyeceklerini biliyorum.
Bir süre her gün yazılarımla da burada buluşmak üzere diyerek bu yeni güçlü ve güzel gazetemizin
hepimize şans dilemesini umuyorum... 

Yorumlar (0)