16.01.2022, 07:58

Hatay vatandır, vatan Hatay'dır

Hey Gidinin Dadaloğlusu…

Hey gidinin Oduncu Velisi..

Hey gidinin, gariban çocukları, vatan çocukları, şehit çocukları…

Hatay, medeniyyetler sofrasıdır.

Madden ve manen, bu sofrada; İbrahimi Dinlerin müminleri vardır, lakin yetmez, bir de bütün Batınların ve bütün Doğuların buluışması vardır…

Haçlı Seferlerinin azizliğini, Papalıktan sorması gerekenler olduğu gibi, o azizliğin içinde, kıyımın, soykırımın, Bizans’ı ve Antakya’yı ve İsa Mesih Hazretleri’nin doğum şehri Nasara’nın, Beytüllahim’in de, mazlumluğu vardır…

Bir özür bekliyoruz, Vatikan’danki, Muhterem Peder’den…

Bütün Batıların Çocuklarını, mağdur ve zelil, ve sefil ve kurban saymanın, feda etmenin, Batıları Doğulara çarpıştırmanın vebalinden dolayı, bir büyük özür bekliyoruz…

Bir nasuh tövbesi bekliyoruz, Vatikan’daki Katolik Baba’dan…

Yetmez, Cengiz’in evdeşi Börte Hatun’un dördüncü oğlu Tuluy’dan doğma, Hülagu’dan gelen zulmün karşısında da, Moğol’dan da bir özür bekliyoruz…

Doğu Türkistan’ın ekserisi Uygurların çektiği zulme, sessiz değiliz, kayıtsız değiliz, can baş feda etmeye de, şimdi değil ama 50 yıl sonra, hazırız. Ancak, Uygurlardan da bir özür bekliyoruz…

Gökte Doğmuş Bilge Kül Tiğin’den gelme Gök Türklere ihanet etmiş, Çinliyle işbirliği etmiş, 1370 sene önceki ihanet birlikteliğinin vebalini, bugün Çin’den zulümle gören, soykırımla gören Uygurlardan da bir özür bekliyoruz…

Aslı balıkçı olan Rusların, canını bağışlamış olanlar, bugün Kars’ın Terekemeleri, Karapapakları, Tatları, Dokuz Oğuz Boyları, Deşt-i Kıpçaklarıdır…

Rus’a aman vermiş, Rus olmayanları da, Rus sayarak, nüfusunu bugüne getirmiş olan Balıkçı Rusların da, bir özür borcu vardır…

Daha buna, Kahpe Cizvit Tarikatı’nın, İnsanlık Düşmanı soykırımlara zemin hazırladığı, Kıbrıs’taki Ortodokslara, Lübnan’daki Marunilere, Dürzilere, Lübnan Dağları’ndaki tüm mazlumlara karşı, Güneybatı Avrupa’nın tamamından, Katolik İspanyollardan, yarısı Ateist – Cizvitler Yurdu Fransa’dan ve Britanya’yı zulme boğmuş, Sakson kökenli Sakson Düşmanlarından, Bariton kökenli Britan Düşmanlarından da, özür bekliyoruz…

Samilere, yani tüm Araplara ve tüm İbranilere, her ikisinin de ata babaları olan, Nuh Oğlu Sam’a ve Sam’dan doğmuş olan Samuellere, Samiellere, İ’Smaillere, kısacası tüm Sami Irkının çocuğu olan Arabilere, Yahudilere, Yakubi (İsraili) olanlardan da, bir özür bekliyoruz..

Kimin için bekliyoruz, bu özrü?

Hatay’da özetlenmiş olan, Medeniyyetler adına, bu özrü bekliyoruz…

Hatay’ın Altınözü adına da bu özrü bekliyoruz, benim ata baba yurdum, Hassa’nın, yani Dörtyol’un, Erzin’in, Reyhanlı’nın hatırına da, adına da, bu özrü bekliyoruz…

Türk’ün şecaatine denk olan, bir şefkat ve adalet timsali arayanlar, Avrupa’da Bosna’ya bakmalı, Sırbistan’a bakmalı, Romanya’ya bakmalı.

Burada, bir tek etnik sorun yaşamamış, yaşatmamış olan Türkmen Osmanlı’ya karşı, büyük bir şükran vardır, ve biz tüm özür beklediklerimizden, Hatay için de, Bosna için de, İstanbul merkezli, Cihan Devleti için de, özür bekliyoruz…

Hatay, bir Mustafa Kemal Atatürk’tür… Şehrin, eski isim babalarından, Makedonyalı İskender, nasıl bir kıymet ise insanlık için, Makedonya Dağlarından gelmiş ve mavi gözlerini Peçenek Babasından, zekasının duygusallığını, duygusunun samimiyetini, samimiyetinin büyük işler başarma arzusu duyan ruhunu da, Avşar Kızı Makbule Hanımdan almış, Mustafa Kemal Atatürk de, Hatay’ın, son isim babasıdır…

Hatay, bizim için candır…

Hatay, bizim için Reyhanlı’dır…

Reyhanlı bizim için, Kafkas Muhacirlerinden Kafkas Çerkeslerin, Akdeniz’e uzanmış bir kolcusu, bir yolbaşçısı, bir hudut bekçisidir.

Hatay bizim için, yurttur, lezzettir, Kilisede, Havrada, Camide, yurttaştır, komşudur, arkadaştır…

Hatay bizim için, Kafkaslar olduğu kadar, Balkanlardır. Adana Yüreğir’e gelen, Şummu, Kırca’Ali, Haskova (Hassa, Haskoy) Razgrad demektir. Buralardan gelen Balkan Muhacirlerinin, Reyhanlı’ya, Balkan Hudutlarından gelip, Asya hudutlarına yerleştirilmiş muhacirlerimizdir…

Hatay bizim için, gözlerine bakıp bakıp daldığımız, ala gözlü, can bakışlı sevdalandığımız ehli namusun, ehli kıblenin, ehli vatanın güzel kızlarının yurdudur…

Hatay bizim için, Araplığında masum, Türkmenliğinde masum, Çerkezliğinde masumların, Türk oldukları, Can oldukları, Vatan olduklar yerdir..

Hatay, bütün Doğuların ve bütün Batıların, gelip geçtiği, gelip geçerken, vurup ezdiği, bin kere bin misli vurulup ezilse de, her dem, kendinden bitmiş, kendinden yeniden yetmiş yeşermiş bir yurttur..

Limondur taze kokusunda…

Dörtyol’da, Payas’da, portakal çiçeğinden kolonyadır…

Peynirinden ekmeğine, tülbentinden perçemine, kızından kızanına, balasından yavrusuna:

HATAY; VATANDIR, VATAN;, HATAY’DIR.

Yorumlar (0)