01.12.2021, 05:31

Herhangi bir "Aralık"ta değil

3 Aralık Engelliler Günü İçin Değerlendirme Konu Başlıkları ‘nı ele alalım dilerseniz gün sosyal medyada konuşulmadan da değerlendirilmeye alınırsa yerinde olur.

Engelli olmayan bireylerin temel hak ve özgürlüklerine engelli bireylerden daha az çaba harcayarak erişme durumu söz konusuyken, engelli bireyler birçok fırsat eşitsizliği ile mücadelenin yanı sıra bazı “ yanlış olmaması gereken davranış kalıplarıyla “ mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.

Ne yazık ki; politika yapıcıların, karar vericilerin ve aynı zamanda toplumun azımsanmayacak bir kesiminin “hayırsever, lütufkâr, aşağılayıcı ve sadakacı” yaklaşımına da maruz kalmakta temel hak ve özgürlüklerine erişmek adına mücadeleleri daha da zor hale gelmektedir.

Ve maalesef ki bu değersizleştirici durum dilimizde de negatif ayrımcılığa kadar ilerlemiş durumdadır.

Mental rahatsızlıkları olan farklı engel gruplarındaki bireylerin yaşadıkları özel durumları,  insanlarda hakaret olarak kullanma özgürlüğü varmış gibi sınır tanımaz hadsizlik boyutuna ulaşmıştır.

Farklılıkları olan bireylerin damgalanması ve onlara karşı ön yargıların kalkması politika yapıcıların öncelikleri arasına girmeli ve kamuoyu bu konuda bilinçlendirilmelidir.

Bu yanlışa engelli bireylerin durumunun ders kitaplarında “ yetersiz” olarak öğretilmesinin  ( tanımlanmasının) düzeltilmesi ile başlanmalıdır.

Son yazdığım cümle aslında ülkemizde kamu politikasının engellilik durumuna olan bakışı açıkça ortaya koymaktadır.

Engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerine erişebilmesi için, başta çocuklarımız olmak üzere toplumun tüm bireylerine  öğretilmesi gereken; “yapılan yanlış davranış  ve tutum yerine hak temelli, ahlâki ve insanî temelli davranış ve tutumun kazandırılması olmalıdır. Bu zorunludur, gereklidir.”

Konu başlıkları olarak olaya girdim ama içerik olarak ele aldım konuyu farkındayım.

Hatırlar mısınız bilmem basında da yer bulan engelli bir kız çocuğunun tacize uğraması sonrası kitlesel ses çıkardığımız talihsiz olayın, ailenin mahkemeye başvurması sonucu öğrenmiştik ve yine sonrası hâkimin kız çocuğunun yardım istememesi ve karşı koymamasından ötürü suçu işleyene beraat kararı vermesine isyan etmiştik. Yaşanılan tam da bu! Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan büyük bir haksızlık zeminine oturtulmuş yasal düzenimiz olduğunun ispatıydı bu karar. Böylesi çok mağduriyetlerin olduğu bir zeminde sadece konu başlıkları yazılmıyor işte!

BM’in büyük bir titizlikle üzerinde durduğu erişilebilirlik kavramının ve uygulamalarının engelliler açısından ülkemizdeki uygulanışının bir hayli yavaş ve zor ilerlediğini görmekten de üzüntü duyuyorum.

Yapılacak çok şey var bir arpa boyu yol alamadık o ayrı...

Yorumlar (0)