23.10.2020, 05:57

Hırs

Para ve iktidara sahip olma hırsı dünden bugüne değişmeden artarak gelmekte.
Maddiyata ve iktidar erkine sahip olan kendini diğer insanlardan hep farklı görmekte, neden?
Farklı görünmek ve bunlara sahip olmak için ayrıcalık, dokunulmazlık, egemenlik ve hâkimiyet gerekir. Birde dalavere yapmak, yalan söylenmekte ve insanlık onurundan taviz verilmekte gerek.
Paraya, birden fazla mal ve mülke sahip olan daha fazlasına sahip olmak için eldekinin kıymetini bilmeden hırslanmakta.
Gözünü hırs bürümüşe yapamayacağı şey aşamayacağı engel yoktur.
Bataklıkta, kaygan zeminde, çok katlı binalar yaparak allayarak pullayarak satmak;
Yasal engelleri bağış, hediye ve benzerleriyle aşmak;
Büyümesi için önündeki yasal engelleri aşmak için yeni yasa ve kararname çıkarması; bunun için de basın, medya ve özel(vakıf)okul açmakta;
Buralarda çalışanlar/beslenenler sahiplerinin sesi olmakta;
İktidarda kimin olması önemli değil önemli olan kendisinin istekleri ve büyümesidir; 
Onun inancı “bir yatırıp on almak” ve bunun için her şeyi göze almakta.
Bugün dünden farklı inanca, giyime, yaşam şekline ve duyguya sahip ise onu değişime zorlayan nedir?
Örneğin, bir annenin aynı karında büyütüp, aynı memesinden beslediği çocukları arasında ayrıcalık yaratması, kardeş kavgasını başlatması, yaşam hakkını kıskanması, sevgisini göstermemesi nefret etmesi, hakkı olanı vermemesinin nedeni aslında para, mal ve mülk zenginliğinin gözünü kör etmesidir.
Mal ve mülk zenginliği iktidar ile birleştiğinde birkaç istisna dışında önünde engel kalmamakta.
İktidar ve
Devleti yöneten ile para, mal ve mülk zenginliği çıkarları birleştiğinde değiştiremeyecekleri yasa,
aşamayacakları engel kalmıyor.
Para ve iktidar birleştiğinde,
devlet gücünü kullanma yetkisi belli kesimlerin elinde oluyor.
Tek, tek fertlerin/vatandaşların oluşturduğu “devlet” dil, inanç ve gelenek birliği değil çıkarların birleştiği bir devlet olur ki burada iktidarın ve paranın hâkimiyeti vardır vatandaşların değil.
Para ve iktidar birçok kişinin başını döndürmeye devam etmekte.
Yalan söyleyecek, çıkarlarını bencilce savunacak, 
karşı duran kim ve ne varsa “fil gibi ezip geçecek”, 
çamur atıp çirkefleşecek, 
dün yaptıklarını inkâr edecek,
dahası çıkarları için yaptığı her şey onun için doğru olacak.
Ona kim karşı çıkıyorsa o düşman, münafık, hain, satılmış olmakta.
Biz kaybettiklerimizin yasını tutar ve onları anarken,
yanımızda olmayanlar, 
ağzına almayanlar, 
saklanacak yer arayanlar 
kuytuluklarda ve gölgelerde gezinenler, 
utanmadan bize çamur atıp saldırmakta,
hakkımız olanı elimizden almaya çalışmakta. 
Çünkü onların dünü ve geçmişi yok, 
günü kurtarayım derken insanlık onurunu ayaklara altına almakta.
Evet, para ve iktidar hırsı sevgiyi saygıyı yok sayar. 
Hele birde kırkından sonra buna önem veriyorsa, 
geriye dönüşü olmayan yola girmiştir, 
ondan her türlü kötülük beklenir.

Yorumlar (0)