14.02.2020, 07:37

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuku

Yargıtay’ın fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmediğinin ispatı konusunda birçok içtihadı bulunmaktadır. Konu ile ilgili en bilinen içtihadı ise ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuku bulunması ve işçi tarafından ihtirazı kayıtsız imzalı olması halinde bordroda yazan fazla çalışma saatinden daha fazla çalışma yaptığını işçinin ancak yazılı delille ispatlayacağı, tanık beyanlarına dayalı fazla çalışma ücreti tespiti halinde fazla çalışma ücreti tahakkuku bulunan, imzalı ve ihtirazı kayıtsız bordroların ait olduğu ayların fazla çalışma ücreti hesabı bakımından (tanık beyanları dikkate alınmaksızın) dışlanacağıdır.  

   Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2015/28913 esas, 2019/1674 karar sayılı 21.01.2019 tarihli içtihadında da imzalı ücret bordrolarından fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, kural olarak bordro hilesi taşımadığı sürece işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yapıldığının yazılı delillerle kanıtlanması gerektiği belirtilmekte ancak burada diğer kararlarından farklı olarak bordro hilesi kavramından bahsedilmektedir.

  Buna göre bordro hilesi nedeniyle gerçek fazla çalışma ücreti ile fiilen ödenen fazla çalışma ücreti arasında farklılık bulunması halinde, başka bir anlatımla işverence işçilerin fazla çalışma ücreti talep etmesine engel olacak şekilde sembolik fazla çalışma tahakkukları yapılırsa (ana içtihadından farklı olarak) bordrolar imzalı olsa dahi bu aylar fazla çalışma hesabı bakımından dışlanmamalı, söz konusu aylar içinde fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ancak yapılan fazla çalışma ücreti ödemeleri tespit edilen fazla çalışma ücreti alacağından mahsup edilmelidir.

   Yukarıda özetlenen söz konusu karara göre imzalı ücret bordroları bordro hilesi taşımaması koşuluyla fazla çalışmaların ödendiğini gösterecektir.  

  Özetle; nasıl olsa Yargıtay ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuku yapılırsa söz konusu aylarla ilgili talepleri reddediyor düşüncesi ile her ay sembolik olarak yapılan bir kaç saatlik tahakkuklar işverenleri korumayacak olup bu yönde tespitler yapılması halinde sadece tahakkuk ettirilen tutarlar gerçek fazla çalışma ücretinden mahsup edilecek, bakiye fazla çalışma ücretleri ödettirilecektir.

Saygılarımla...

Yorumlar (0)