Albatros tapulu mülkümüzdür

Tartışmaların odağındaki Albatros arazisinin İBB Meclisi'nde planlarının değişmesinin ardından Büyükçekmece Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Albatros Bölgesi 516 ada 5 parsel Büyükçekmece Belediyesinin Turizm alanı olarak imarlı ve tapulu mülküdür. Bu parsele ilişkin, basında ve sosyal medyada kullanılan ifadeler tamamen imar hukukuna aykırı ve gerçek dışıdır" denildi

İstanbul Haberleri 17.09.2020, 20:55 17.09.2020, 20:59 Burak ZİHNİ
Albatros tapulu mülkümüzdür

Kamuoyunda tartışmalara neden olan Büyükçekmece’deki Albatros Parkı’nın bir bölümüne rezidans ve otel yapılmasını sağlayacak imar planı değişikliği, 2016 yılında İBB Meclisi tarafından onaylandı. Plan değişikliğinden bir yıl sonra da 11 Nisan 2017 tarihinde arazinin satışı için ihale düzenlendi. Arazi 160 milyon liraya Demir Grup Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Arapların ağırlıkta olduğu SKY Investment Group Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ortaklığına satıldı. Tartışma yaratan satış süreciyle ilgili Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, “Bu parsel iddia edildiği gibi park alanı değil, kuruluşundan beri Büyükçekmece Belediyesi'nin tapulu ve imarlı mülküdür. Bu parsel 1979 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planları ile turizm alanı ilan edildi. Albatros Parkı'na değil arkasındaki 30 dönümlük araziye otel yapılacak” açıklamasında bulunmuştu.


Plan 2018'de iptal edildi

Tartışma yaratan plan, Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası tarafından yargıya taşındı. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada planın, İstanbul 13. İdare Mahkemesi tarafından 30 Ekim 2018 tarihinde oybirliği ile iptal edildiği bildirildi. Mahkeme kararında plan değişikliğinin paftalara işlenmediği, bu durumun mevzuat hükümlerine aykırı olduğu belirtilerek plan paftası ile plan notlarının çeliştiği kaydedildi. Açıklamada, iptal edilen imar planlarıyla birlikte Büyükçekmece Albatros Parkı'nın açık yeşil alan olarak korunması gerektiğine dikkat çekilerek “Güvenli, sağlıklı yerleşim alanlarının oluşturulması için bilimsel, afete duyarlı ve planlama ilkelerini esas alan kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi için mesleki sorumluluklarımız gereği yasal mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.


Satış sözkonusu değil

Tartışmalı arazinin planları önceki gün yeniden İBB Meclisi'nde gündeme geldi. Yapılan tartışmaların ardından CHP Grubu'nun itirazına rağmen Albatros yeşil alan ilan edildi. Kararın yankıları sürerken Büyükçekmece Belediye'sinden yapılan açıklamada, "Büyükçekmece ilçesi Albatros Parkının kuzeyinde yer alan 516 ada 5 nolu parsel ile ilgili bilgiler aşağıda maddeler halinde çıkartılmıştır. Söz konusu parsel Belediyemiz tarafından Turizm Tesisleri ve Ticaret alanları yapılması amacıyla 1965-1985 yılları arasında bedeli karşılığında kamulaştırılmış olup halen Büyükçekmece Belediyesinin tapulu mülküdür. Herhangi bir satışta söz konusu değildir. 1979 yılından bu yana tüm imar planlarında Turistik Tesis Alanı olarak imarlıdır. Bu alanda 2000 yılına kadar otel, motel, lokanta, çay bahçesi ve kamping alanı olarak hizmet veren belediyeye ait turizm tesisleri bulunmakta idi. 2000 ve 2004 yıllarında onaylanan imar planlarında yine Turistik Tesis Alanı (Mimari Avan Proje) olarak korunmuştur. Planda Mimari Avan Proje olarak belirtildiği için emsal ve kat yüksekliği kısıtlaması bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.


Hiçbir zaman park olmadı

Açıklamanın devamında, "öz konusu parselde emsal serbest olması nedeniyle yoğun yapılaşma oluşmaması için 2007 yılında Belediyemizin talebi doğrultusunda Emsal = 3.00 olarak kısıtlanmıştır. Bu karar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da oybirliği ile onaylanmıştır" denilerek, "Halen bu parselin İmar Planlarımızdaki yapılaşması E=3.00 Turistik Tesis Alanıdır ve buna göre de inşaat ruhsatı vardır. Büyükçekmece Belediyesince bu yapılaşma koşulunun azaltılarak E= 1.75 (Turizm + Ticaret + Konut) olacak şekilde plan tadilatı teklifinde bulunulmuştur. Ancak bu talebimizi yok sayarak imar planlama hukukuna aykırı şekilde, Büyükşehir Belediye Meclisindeki AKP meclis üyelerinin sayısal çoğunluğuna dayanarak, turizm ve ticaret tesisi yapılmak amacıyla kamulaştırma yöntemiyle belediye adına tescil edilen ve bugüne kadar koruduğumuz bu parseli yeşil alan yapmak istemişlerdir. Belediyemize ait olan bu parsel hiçbir zaman park ya da yeşil alan olmamıştır. Albatros Parkı denilen alan belediyenin imarlı arsası ile deniz arasında kalan ve Belediyemiz tarafından düzenlenmiş 170 bin metrekarelik parktır" bilgisi verildi.

Yorumlar (0)