Kadıköy'de 2020 raporu yayınlandı

Kadıköy Belediyesi’nin, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğini ve kamu kaynaklarının doğru kullanımını ölçümleyen 2020 Entegre Raporu yayınlandı. Rapor dünyada başka bir yerel yönetim tarafından henüz hazırlanmadığı için, belediyeler arasında tek olma özelliğini taşıyor

İstanbul Haberleri 15.07.2021, 13:35 15.07.2021, 13:39 Burak ZİHNİ
Kadıköy'de 2020 raporu yayınlandı

Entegre Rapor, bir kurumun stratejisinin, performansının ve hedeflerinin kısa, orta ve uzun vadede ne gibi çıktılar, değerler yaratabileceğinin açıklaması olarak tanımlanıyor. İlki 2018’de yayınlanan ve 2020 yılında güncellenen raporda hem sosyal destek, sağlık, kültür, ekoloji, kentleşme, afet ve acil durum gibi hizmetlerde nasıl değer yaratılabildiği anlatılıyor hem de ilçenin demografisi inceleniyor. İlki ARGE Danışmanlık desteği ile 2018’de hazırlanan Entegre Rapor’un 2020 yılına ait bu güncel versiyonunda yerel yönetimlerin temel amacının insanların yaşam kalitesini artırmak olduğu düşüncesi öne çıkıyor. Kadıköy nüfusunun detaylı bir şekilde incelendiği raporda belediyenin mevcut olanakları, hedeflerin hayata geçirilmesi için yaptığı çalışmalar ve çalışmalar sonucunda yarattığı değerler “OECD Daha İyi Yaşam Endeksi” ve “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ilkelerine göre ölçümlendi.


Halk değerlendirdi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kadıköy Belediyesi’nin stratejik yaklaşımı her zaman küresel amaçlar gözetilerek, onlarla uyumlu hale getirilmiş ve küresel gündemlerle örtüşen, o gündemleri destekleyen bir yaklaşımla oluşturularak Kadıköylülerin izleme ve değerlendirmelerine sunulmuştur. Yayınladığımız Entegre Rapor’la kurumumuzun gelecek vizyonunu bütüncül bir yaklaşımla sunuyor ve somut göstergelerle, izleme ve değerlendirme süreçlerimizi güçlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu vesileyle, ‘yaşam kalitesine değer katma’ hedefimizde katkısı olan tüm paydaşlarımıza ve raporun oluşmasında emeği ve fikri geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Pandemi gölgesinde 2020

Rapora göre; Kadıköy Belediyesi’nin paydaş beklentileriyle oluşturduğu ihtiyaç haritasında ve yakın dönem stratejik adımlarına yön veren “önemlilik matrisi”nde şu başlıklar öne çıkıyor: Sokak sağlıklaştırma çalışmaları, ekoloji, paydaş beklentilerinin yönetimi, katılımcılık, değişen demografik yapı, inovasyon, güçlü mali yapı, iklim krizi ve dış paydaşlarla ilişkiler. Faaliyetlerinde özellikle bu alanlara yoğunlaşan Kadıköy Belediyesi, 2020’nin Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçtiğini hatırlatıyor ve oluşabilecek diğer risklere karşı da önlemlerine raporda yer veriyor. Hedef gerçekleşme oranlarının, faaliyetlerin bütçe paylarının ve geçmiş yıllarla kıyaslanabilir somut göstergelerin yer aldığı raporda bir dizi değerlendirmeye de yer veriliyor. İşlevsel kamusal alanlar, yürünebilirlik, açık alan sosyalleşmesi, kamu hizmetlerinin dijital alana taşınması, teknolojiden faydalanma, aşırı iklim olayları, kentsel altyapı hizmetleri, gıda krizi, sosyal sorunlar gibi birçok alana dair vurguların yapıldığı raporda “dirençlilik” kavramına işaret eden bir dönüşümün altı çiziliyor.

Yorumlar (0)