08.01.2020, 06:33

Kelimeler

Günümüzde kültürün ve dilin gelişkinliği onun olay ve olgu da bir tanımı ifade ederken kullandığı anlatımın çokluğu ve açıklayıcılığı büyüklüğünün ve zenginliğinin göstergesidir.
Dünden bugüne epey zaman geçti. Bu süreçte fiziki askeri üstünlükler teknolojinin kullanılması ve bunun ekonomiye aktarılmasıyla tepe taklak oldu.
Gelişen koşullara uyum sağlayıp teknolojiyi kullanmış olsaydılar bugünkü koşullarda olunmazdı.
Teknolojik, ekonomik/politik ve felsefi/sanatsal dil ekonomik ve askeri emperyalist gücün hâkimiyetindedir. Buna rağmen dilin gelişkinliği zenginliği her olgu ve olaylar için ayrı bir ifade etmede kendini gösterir. Birçok dilde anne ve babanın kız ve erkek kardeşlerinin söylemi aynıdır, ama dilimizde bu durum ayrıdır.
Kelimeler bir ifade edişi anlatır. İfade etmek ayrı bir kültürel birikimdir.
***
Devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak ekonomik /politik olarak örgütlenmiş topluluğun tüzel varlığıdır.
Kamu, bir ülkedeki halkın bütünü yani halktır.
Lider, önder; gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla belli zaman ve durumlarda içinde bulunduğu toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetebilmelidir. Bu nedenle topluluk içinde karar verme yetkisi sorumluluğu basite indirgenemez.
Lider, önder, öncü, kılavuz kısaca toplumun içinde bulunduğu sorun ve bunalımlarda sancı ve dirençte kendini gösterir.
Yaşamında ilk kez sorumluluk ve liderlik koltuğuna oturmuş birisi ‘dingin’ yaşamındaki rahatlığı bulamayacağından rahatı yoktur, birinin görüşüne de başvurmaz. Bu kişi değerli bir şeyini kaybedeceğini sanıp kaygılanır tasalanır. 
Adamın olmadığı yerde çenesindeki kıldan keçiye “celebi”, aslı olmadığı yerde gölgeye de itibar edilir.
Bunların gerçek yüzlerini göstermek zor olmasa gerekir.
Tam da bu sırada hepimizin bildiği anlı şanlı, aklını gerektiği gibi kullanamayan, zekâsı fazla gelişmemiş, düşüncesiz, yerli yersiz davranan, kavrayışsız, vurdumduymaz kalın kafalı, izansız, ferasetsiz ama aslında dalkavuk, sırnaşık arsız utanması sıkılması olmayan yılışık yüzsüz aç gözlü yani yalakalar ortaya çıkar methiler dizer sırça köşkte oturana.
Yaptıkları maskaralıklar güldürebilir ama toplumsal yaşamda çekilmez bir hal alır.
Gerçekler atı alanın Üsküdar’ı geçtikten sonra fark edilir ki iş işten geçer.
Hasbelkader sırça köşkte oturanın gitme zamanı gelmiştir.
Liderlik ve yalakalık bir birine yakın ama bir o kadar bir birinden farklı. 
Toplumsal gerçekler değerinde bakacaksak günümüz koşullarında sıradan birinin de lider olacağını bilmemiz gerek.
***
Evet, kelimeler toplumsal yaşamda düşüncemizi ifade eden sözcüklerdir. Sözcüklerimizi birilerine yaranmadan, çıkar gözetmeden ve düşünerek ne anlama geldiklerini bilerek söylemeli ve de yazmalı.

Yorumlar (0)