Liyakat yok iltimas var

Güngören Belediyesi'nin eğitmen olarak işe aldığı 40 kişiden 35'nin yeterli vasıfta olmadığı ortaya çıktı. Pedagojik formasyon eğitimi almayan 35 kişiyi eğitmen yapan belediyenin, liyakat sistemini de hiçe saydığı görüldü. Ayrıca eğitmen olarak işe alınanların santral, sekreterlik ve tahsilat gibi alakasız işlerde istihdam edildiği ortaya çıktı

Manşet Haber 06.01.2021, 20:20 06.01.2021, 20:32 Burak ZİHNİ
Liyakat yok iltimas var

Güngören Belediyesi'nde "Eğitmen" olarak istihdam edilen sözleşmeli personelden, kanunla memuriyete geçirilen 35 kişinin eğitmen kadroları için gerekli olan öğrenim şartını taşımadığı ortaya çıktı. Kanunlarda gerekli niteliklerin belirlenmesine rağmen, belediyede çalışan 40 eğitmenden 35'inin yeterli vasıflarda bulunmaması çok tartışılan liyakat sisteminin de ihlal edildiğini gözler önüne serdi.


Görev tanımı yapılmadı

Sayıştay Başkanlığı, Güngören Belediyesi 2019 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'nda bu iltimasa dikkat çekerek, "Eğitmen kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve son müracaat tarihi itibariyle Yönetmelik’in 5’inci maddesi 1 numaralı fıkrasının d bendinin 2 numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartları aranmaktadır. İdarenin personel işlemlerinin incelenmesi neticesinde; Belediyede “eğitmen” kadrosunda çalışan memur sayısının 40 olduğu ve bunların sözleşmeli eğitmen olarak çalışırken 12 Temmuz 2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 9’uncu maddesinin b bendi gereği memur kadrosuna atandıkları; Söz konusu personelin memuriyete atanma tarihleri olan 15 Ekim 2013 tarihi itibariyle; 29’unun lise mezunu, 5’inin ön lisans mezunu ve 6’sının da lisans mezunu olduğu, ayrıca bu 40 kişi içerisinden eğitim ile ilgili alanlardan mezun olanların sayısının 5 olduğu; 35 kişinin memuriyete atanma tarihlerinde pedagojik formasyon eğitimi almadıkları ve Belediye tarafından eğitmenlik görevini hangi uzmanlık alanlarında icra edeceklerine dair bir görev tanımı da yapılmadığı; dolayısıyla, ilgili bölümden mezuniyet olma şartını taşımadıkları; Yine söz konusu 40 personelin görev tanımları ve fiili olarak yaptıkları işler incelendiğinde sadece 4 personelin eğitmenlik işleri ile görevlendirildiği; diğer 36 personelin ise büro, santral, sekreterlik, beyaz masa, mutemet, maaş, arşiv, evrak ve tahsilat görevleri gibi eğitmenlikle ilgisi bulunmayan işlerde görevlendirildiği; tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.


Eşitlik ilkesine aykırı

Sayıştay ayrıca Güngören Belediyesi'nin istihdam ettiği 40’ı memur, 3’ü sözleşmeli olmak üzere toplam 43 eğitmen sayısının kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasına uygun olmadığını belirterek, "İlgili kanun hükümleri ve temel gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması kanunun temel prensiplerdendir. Diğer yandan ilgili personelin, atandıkları kadronun eğitim şartlarını taşımaksızın önce sözleşmeli eğitmen, akabinde memur/eğitmen kadrolarında istihdam edilmeleri kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi personel mevzuatına da aykırıdır" saptamasını yaptı.Liyakat vurgusu

Sayıştay tarafından yapılan tespit sonrasında, Güngören Belediyesi, "Eğitmen kadrosunda bulunan 40 personelin 2 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile 657 sayılı Kanun’a eklenen geçici madde ile sözleşmeli bulundukları kadrolara atamalarının gerçekleştirildiği, eğitmen kadrosunda bulunan sözleşmeli memurlar için ise bulguda yer alan hususlara dikkat edilecektir" savunmasını yaptı. Denetçi ise "Kamu idaresinin kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılması adına, gereksinim duyduğu personeli bilgi, liyakat ve mevzuat çerçevesinde istihdam ederek kamu hizmetini sunması gerekir" uyarısında bulundu.

EKREM HACIHASANOĞLU

Yorumlar (0)

`)}});