Maltepe'de 43 milyonluk torba ihale! 343 kalem iş için tek ihale ile tarihe geçti

Maltepe Belediyesi'nin aralarında bağlantı bulunmayan birçok işi bir arada ihale ettiği ortaya çıktı. Yaklaşık maliyeti 42 milyon 797 bin 500 TL olan yapım, hizmet ve mal alım işinin tek seferde ihale edilmesinin usulsüz olduğunu belirten Sayıştay, bu şekilde rekabet, şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerinin zedelendiğini açıkladı

Manşet Haber 08.12.2021, 21:17 09.12.2021, 05:40 Burak ZİHNİ
Maltepe'de 43 milyonluk torba ihale! 343 kalem iş için tek ihale ile tarihe geçti

Maltepe Belediyesinin 2020 yılında yaptığı birçok ihale Sayıştay'ın denetimine takıldı. Aralarında doğal bir bağlantı bulunmadığı halde yapım, hizmet ve mal alımı işlerinin bir arada ihale edilmesinin yasalara aykırı olduğunu tespit eden Sayıştay, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesini hatırlatarak, “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez” uyarısını yaptı.


Yaptırım uygulanacak

Bu şekilde ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında kanun gereği yaptırım uygulanacağını belirten denetçiler, “Yapılan incelemede; İdare tarafından 10.11.2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 2020/531599 ihale kayıt numaralı “Maltepe Genelinde Park Yapımı, Mevcut Parkların Onarımı ve Revizyonu ve Peyzaj İşleri Yapım İşi”ne ait yaklaşık maliyet cetvelinde toplam 343 kalem iş olduğu, ayrı ayrı ihale edilmesi gereken yapım, mal ve hizmet alımı işlerinin bir arada yapım işi olarak ihale edildiği tespit edilmiştir” notunu düştü. Bu iş kalemlerinin teknik şartnamede yer alan nitekliklerine göre yaklaşık maliyetlerinin toplamının 42 milyon 797 bin 500 TL olduğu vurgulandı.


Doğal bağlantı var!


Belediye tarafından yapılan savunmada ise ihale konusu işte çim ekilmesi, mevsimlik çiçek dikilmesi, çocuk oyun grubu yapılması, park yapımı ve peyzaj işlerinin tamamlayıcı nitelik arz ettiği ve bu nedenle aralarında doğal bir bağlantı bulunduğu belirtildi. İhale konusu iş kapsamındaki mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin aynı mahallelerde ve aynı iş sürecinde yapılacak işler olduğu dile getirildi. Maltepe Belediyesi ayrıca aynı ihaleye benzer nitelikte olan 2020/200168 nolu ihalenin 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan tespitler nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.


Tespitlerimizi destekliyor

Maltepe Belediyesi'nin savunmasın denetçilerin eleştirilerine neden oldu. 2019 yılı denetim raporunda yapılan tespitler nedeniyle iptal edilen ihaleye atıfta bulunan denetçiler, Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazın da reddedildiğini hatırlattı. Raporda, “Söz konusu Karar’da; itirazen şikayet başvurusunu oluşturan ihale konusu işin kapsamında yer alan projelerin tamamının kesin proje mahiyetinde olmadığı, ihale konusu iş kapsamında yapılması düşünülen otopark yapımı işinin ayrı bir ihaleye konu edilmesi gerektiği, ayrı ayrı ihale edilmesi gereken işlerin birleştirilerek yapım işi olarak ihale edilmesine bağlı olarak yapım mahiyetinde olmayan işlere yönelik olarak proje hazırlanması ve mahal ile metraj listelerinin oluşturulmasının mümkün olmayacağı, bu nedenle incelemeye konu ihale kapsamında gerçekleştirilecek işlerin tamamına yönelik proje, mahal ve metraj listelerinin hazırlanmadığı, bu çerçevede ihalenin iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir. Görüleceği üzere söz konusu karar, 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan tespitleri destekler niteliktedir. Bu itibarla İdare tarafından niteliği gereği farklı ihalelerin konusuna giren mal, hizmet ve yapım işleri aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı; herhangi bir şüpheye mahal bırak bırakmayacak şekilde ortaya konulmadıkça yapım işi olarak bir arada ihale edilmemelidir” görüşü yer aldı.

EKREM HACIHASANOĞLU

Yorumlar (0)