Milli Eğitim'de akşam sefası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, birçok okulda öğretmen açığı varken hiçbir işlevi kalmayan akşam sanat okullarına çok sayıda atama yaptığı ortaya çıktı. Ataması yapılan öğretmenlere herhangi bir görev verilmediği, buna rağmen ek ders ücreti ödendiği öğrenildi.

Manşet Haber 11.10.2018, 07:39 11.10.2018, 07:51 Burak ZİHNİ
Milli Eğitim'de akşam sefası

Yasal dayanağı ve işlevi kalmayan Milli Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesindeki akşam sanat okullarına öğretmen atanmasına devam edildiği ve maaşla birlikte düzenli olarak ek ders ücreti ödendiği öğrenildi. Herhangi bir dersliği, öğrencisi, sanat dallarına ya da başka alanlara ilişkin bir müfredatı olmayan okullara öğretmen atanması, maaş ve ek ders ücreti ödenmesi tepkilere neden oldu. 2006 tarih ve 26143 sayılı yönetmelikle işlevine son verilmesine rağmen, Bakanlık bünyesinde yer alan öğretmenevi, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi gibi birimlerinin isimlerine “akşam sanat okulu” ifadesi de ilave edilerek, yasal dayanağı olmayan bir statü kazandırıldığı ortaya çıktı.

556 norm kadro tahsis edildi
İşlevi kalmayan bu okullara atanan öğretmenlerden bir bölümüne herhangi bir görev verilmemesi ve fiilen çalışma olanağı sunulmamaması da ayrıca dikkat çekti. Bu öğretmenlerden bir bölümüne ise bakanlığın çeşitli birimlerinde öğretmenlik mesleğiyle ilgisi bulunmayan görevler verildiği halde, 12 ay süreyle ek ders ücreti ödendiği saptandı. Bunun yanında resmi yazışmalarda “Genel Depo” olarak vasıflandırılan 1. Akşam Sanat Okulu'na herhangi bir işlevi, öğrencisi, müfredat ya da ders programı olmadığı, halde 556 norm kadro tahsis edildi. 2017 yılı sonu itibariyle bu kadrolara atanmış 250 öğretmenden 73’ünün herhangi bir görevinin bulunmadığı, ikisinin yurtdışında, birinin YÖK’te, geriye kalanların ise Bakanlığın çeşitli birimlerinde görevlendirildiği anlaşıldı.

Bir yılda 3.7 milyon ödendi
Herhangi bir ders vermediği ve önemli bir bölümü maaş karşılığı dahi herhangi bir görev yapmadığı halde, 1. Akşam Sanat Okulu kadrosunda görevli öğretmenlere 2017 yılında toplam 3 milyon 62 bin 623 TL ek ders ücreti ödendi. Bakanlığın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile ilişkilendirilen 6. Akşam Sanat Okulunda ise bir bölümü herhangi bir görevi olmayan, diğer bölümü ise anılan Genel Müdürlükte görevlendirilmiş bulunan 75 öğretmenin, her ay düzenli olarak ek ders ücreti aldığı, 2017 yılında aldıkları ek ders ücreti toplamının 663 bin 404 TL olduğu ortaya çıktı. Neticede sadece iki adet akşam sanat okulu için 2017 yılında toplam 3,7 milyon TL ek ders ücreti ödenmiş oldu. Maaş karşılığı vermekle yükümlü olduğu sayıda dahi ders vermediği halde çok sayıda öğretmene 8 saat üzerinden ek ders ücreti ödenmesi, kanunların açık bir şekilde çiğnenmesi olarak değerlendirildi.

Kutsal meslek yıpratılıyor
Çok sayıda okulda öğretmen açığı olduğu halde, yetişmiş öğretmenlerin bu şekilde atıl bırakılması ya da kariyerleriyle ilgisi bulunmayan görevlerde istihdam edilmeleri skandal olarak yorumlandı. Haksız bir şekilde ödenen ek ücretin ise eğitim mesleğini özveri ile icra eden öğretmenlerin motivasyonunu kırdığı, öğretmenlik mesleğinin yıpratılmasına yol açtığı belirtildi.

İhtiyaca binaen kullanılıyor
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise akşam sanat okullarının hukuki dayanağını oluşturmak maksadıyla mevzuat eksikliklerinin giderilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. 
İşlevsiz okullara ataması yapılan öğretmenlerin ihtiyaca binaen araştırma, planlama, program geliştirme, bilişim teknolojileri, istatistik, hukuk, proje, soru hazırlama, ders materyali geliştirme ve kitap yazımı gibi işlerde kullanıldığını ifade eden Bakanlık, "Hizmetine ihtiyaç kalmayan öğretmenlerin tekrar Ankara ve diğer illerdeki eğitim kurumlarına atamaları yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Öğretmenler asıl işine dönsün
Bakanlığın açıklamasına tepki gösteren Sayıştay Başkanlığı, birçok okulda öğretmen açığı varken, öğretmenlerin kendi kariyerleriyle ilgisi olmayan işlerde görevlendirilmesinin yanlış olduğunu açıkladı. Fiilen öğretmenlik yapmayan ve herhangi bir ders görevi bulunmayan kişilerin, okullarda görevli öğretmenlerden daha avantajlı hale getirilmesine de tepki gösteren Başkanlık, bu durumun yasalara aykırı olduğu notunu düştü. Bakanlığın kendilerine gönderdiği listede yer alan öğretmenlerin ders vermediklerine dikkat çeken Sayıştay, işlevi ve yasal dayanağı kalmayan akşam sanat okullarının tamamen kapatılmasını, bu okullara ataması yapılan öğretmenlerin asıl işlerine geri dönmesini istedi. EKREM HACIHASANOĞLU

Yorumlar (0)