15 Nisan 2020 Çarşamba 31100 sayılı Resmi Gazete kararları

Türkiye Cumhuriyeti hakkındaki önemli kararların yer aldığı Resmi Gazete 14 Nisan Salı günü yayımlandı. Birçok yeni kararın yer aldığı gazetede çok önemli maddeler yer alıyor 15 Nisan 2020 Çarşamba 31100 sayılı Resmi Gazete kararlarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Medya 15.04.2020, 06:03 Burak ZİHNİ
15 Nisan 2020 Çarşamba 31100 sayılı Resmi Gazete kararları

15 Nisan 2020 Çarşamba 31099 sayılı Resmî Gazete'de alınan yeni kararlar yayımlandı. Toplamda 188 sayfadan oluşan Resmi Gazete önemli maddeleri ve yönetmelikleri kapsıyor. Peki 15 Nisan 2020 Çarşamba 31100 Sayılı Resmî Gazete'de hangi kararlar yayımlandı? İşte detaylar...

YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Gümrük Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2407)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2408)
–– Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2409)
–– Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Görev Yapan Türk Askeri Birlikleri Personeli ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeline Tazminat Ödenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2410)
–– 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerin Uygulamaya Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2411)
–– Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulunun Merkezinin Bursa İlinden İstanbul İline Taşınması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2412)

YÖNETMELİKLER
–– Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2413)
–– Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


–– Erciyes Üniversitesi Avrasya-Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Erciyes Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/49)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/11)


YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/102, K: 2019/99 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/2/2020 Tarihli ve E: 2018/152, K: 2020/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 26/2/2020 Tarihli ve 2016/22178 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
 

Resmi Gazete'ye buradan ulaşabilirsiniz.

Yorumlar (0)
banner162
banner147
banner163
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?