27.06.2020, 06:19

Meslek örgütleri

Meslek örgütleri kimi geçmişten gelen geleneksel kimi yasalarla güvence altına alınan kamu kurumu niteliğindedir. Bu kurumlar siyasi iktidarın denetimindeki devlet kurumları olmayıp yöneticileri de devlet memuru değildir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ortak özelliği anayasa çerçevesinde kurulup, kamusal niteliğinde olması, yasayla kurulup, yönetim organlarını kendi üyeleri arasından seçmesi, zorunlu üyelik yasasına dayanması, özerk olup özel bir bütçesi vardır.

Meslek örgütleri siyasi iktidara bağlı değildir. Toplumun yararını düşünen, bilimsel değerlerin ışığında mesleki ahlak ve evrensel etik ilkeler çerçevesinde, nitelikli duruş sergiler. Devlet ya da toplumu yöneten siyasi erkin sözcüsü, dümen suyunda gideni, ekmeğine yağ süreni değildir.    

Üretimin, inşaatın ve teknolojik araştırmaların olduğu yerde mühendislik mesleği vardır.

Yapıların bireyin ve toplumun ihtiyaçları temelinde düzenleyip yaratım olduğunda mimarlık vardır.

Birey ve toplumun sağlığı ve yaşamı dendiğinde "tıp".

Dünden bugüne ve geleceğe harcamaların, ihtiyaçların ve yatırımların istatistiğini ve muhasebesi için iktisatçı.

Birey ve toplumun yaşarken karşılıklı hakkaniyeti, kişi temel hak ve özgürlükleri, kişi ve zümrenin ayrımcı kayırmacı baskı ve şiddetine karşı haklının, emeğin, ekmeğin ve mazlumun yanında hukukçu;

Zalimin zulmüne karşı koruyucu kollayıcı hukukçunun yanında güvenlikçi asker-polis;

Toplumsal yaşamdaki olayları en inçe detayına kadar araştırıp öğrenen ve bunu toplumun çıkarı için paylaşan ve haberleştiren basın-gazeteci;

Tüm bunların yanında kamusal olarak bireyi ve toplumu hangi yaş olursa olsun eğitmek öğretmek, gerçekleri anlatmak, ayrıcalık ve kayırmacılık yapmadan bilgi ve tecrübelerini aktarmak, cesaret ve sorumlulukla yaşı kaç olursa olsun yapan eğitimci ve öğretmen olmak gerek.

Oysa üretimden vazgeçersek mühendislik mimarlık;

Sürü bağışıklı uygulanıp toplum üzerinde deney yapılıyorsa tıp;

Kişiye bağlı hukuk uygulanılıyorsa kayırmacılık almış başını gidiyorsa hukuk,

Toplumsal yaşamda eşitsizlik, dengesiz gelişim, yalan yanlış haberler, liyakatsiz kişilerin atanması, özelleştirme, kişiye bağlı karar ve kararnamelerin çıkması, toplum güvenliğinin iç edilmesi, hurafelerle yapılan eğitim olduğunda öğretmenlik bitmiştir.

Kamu yararını gözeten meslek kuruluşları günümüzdeki sistemin yüzakıdır.

Sistemin yüzakı olan bu kamusal kuruluşlar birçok siyasi iktidarlar tarafından beğenilmese de toplumun çıkarını gözetmekte.

Meslek örgütleri toplumun çıkarını gözetirken siyasi iktidar kimi gözetmekte?

Not:

Annem Fatma ÖNSOY' un vefatı ve cenazesine yaşadığımız pandemi nedeniyle gelin çağrısı yapmadık. Buna rağmen gelen yanımda saf tutan, arayan ve mesaj atan dostlarıma teşekkür ederim. Gidenlerin toprağı bol kalanlara sabır ve onurlu duruş dilerim. Dostlar sağolsun.

Yorumlar (0)