05.09.2019, 06:25

Muharrem Ayı

Tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı zamanlar vardır. Hiç şüphesiz ki gerek İslam'da, gerekse İslam'dan önce Muharrem ayına ayrı bir önem verilmiştir.
Muharrem ayı, tarih boyunca peygamberlerle ilgili birçok kurtuluş mucizelerinin yaşanmasına sebep oluşundan dolayı, tüm dinlerde de kutsal kabul edilmiş aydır. Muharrem ayı, Kur-an-ı Kerim’de kıymet verilen dört aydan biridir. Muharrem, sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarına gelir. Kameri ayların birincisine verilen isimdir. Savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan (Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem) birinin adıdır.
Muharrem ayı Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimidir. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden Hicret, Muharrem ayında gerçekleşmiştir. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.
Hicret, Aşure ve Kerbelâ, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, hangi dini-kültürel alt kimliğe ya da mezhebi ve meşrebi yapıya mensup olursa olsun, bütün Müslümanlar için önemli ortak noktalar ve duygular ifade etmektedir.

MUHARREM AYI, İSLAM TARİHİ BOYUNCA BÜYÜK OLAYLARA SAHNE OLMUŞTUR.
MUHARREM AYINDA MEYDANA GELEN BAZI OLAYLAR:
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.
7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'a     kavuşması ve hasretinden dolayı kapanan     gözleri o gün görmeye başlamıştır.
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. 
11 - Hz. Rasûlüllah (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. 
12- Hz. Hüseyin (r.a.)’ın kerbelada şehit edilmiştir. 
Aşure tatlısının tarihi;  İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü, Hz. Nuh (a.s), Nuh tufanından sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı (aşureyi) yapmıştır. Aşure genel olarak su, buğday, nohut, tozşeker, kuru fasulye, pirinç kullanılarak yapılır. İçine onlarca malzeme konulur. Konu komşuya, eşe dosta dağıtılarak günün anlam ve önemine münasip bir biçimde paylaşılır. Böylelikle bu önemli güne herkes ağız tadıyla girer. Bilhassa, Peygamberimiz,  mü ‘minin aile efradına Âşura Gününde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasını tavsiye etmiştir. 
İslam tarihinin en üzücü olaylarından biri olan Kerbelâ olayı da bu ayda gerçekleşmiştir. Bütün Müslümanları üzen bu olay, tarihin hakemliğine bırakılmalı, müminler arasında soğukluğun ve kırgınlığın sebebi kılınmamalıdır. Bütün Müslümanlara düşen görev, tarihin güzelliklerini yaşadığımız dönemin şartları içinde yeniden yaşamaya gayret göstermek, yanlış ve üzücü örneklerden ibret alarak onların tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa onu yapmaktır.
Bu vesileyle hicri yılbaşınızı kutlar, ülkemize ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.
 

Yorumlar (0)