10.01.2021, 08:33

Niçin kitap okumuyoruz?

Milletlerin maddi ve manevi alanlarda yükselmelerini sağlayan en önemli unsurların başında hiç şüphesiz ilim gelmektedir. İlim, en büyük hazinedir. İlim, hakikat yolunu aydınlatan bir ışıktır. Hak batıldan, hayır şerden, iyi kötüden, güzel çirkinden ilim ile ayırt edilir. En güçlü kişi; bilgi ve becerisi en yüksek kişi, en güçlü toplum ise ilimde, teknik ve sanatta en ileri toplumdur.

Bizler İslam dininin müntesipleri olarak Yüce Allah (c.c) ilk emrinde şöyle buyurur: “Ey Habibim! Yaratan Rabbinin adı ile oku! O, insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku! O, cömertliğinin sonu olmayan Rabbin, kalemle yazmayı da öğretendir. İnsana bilmediklerini de ancak O öğretti.” (Alak Suresi, 1-5 Ayetler)

Kültürlü bir insan olmanın biricik yolu okumaktır!

Okuma uzun bir yolculuktur; beşikle başlar, mezarla biter. Okulla beraber biten okumalar yarıda kalmıştır. Okuma kararlılık ister, sabır ister. Okuma hakikati, doğruyu, güzeli ve faydalıyı bulma arayışıdır.

Kitap okumak yüzyıllardır yapılan bir şeydir. Kitap okumanın hemen hemen hiçbir kötü etkisi olmamakla birlikte çok fazla yararı vardır. Okuyan insan her zaman bilgili ve hayatında başarılı olur. Bilgi çağında yaşıyoruz ve bizim en fazla bilgi toplayacağımız şeyler kitaplarımızdır. Cahillikten kurtulmanın yolu kitapları okumaktan geçer.

İnsan bir kitabı okuduktan sonra eskisinden daha akıllı hareket edebilmeli, başkalarının sözüne aldanmadan her şeyi daha açık görmeye, daha derin hissetmeye başlamalıdır.

Düşüncelerim gelişti, hayatı ve insanları daha iyi kavradım, yaşama gücüm, hayata karşı cesaretim daha da arttı diyebilmelidir. O zaman okuma boşa gitmemiştir.

Kitap okumanın önemi ve faydaları çoktur. Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş açısı sağlayarak, olayları inceleme yeteneği kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip oldukları için hikmetli ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal bir karakter kazandırmaktadır. Dahası geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir yararlı bilgi aktarmayan televizyondaki diziler karşısında geçirmek yerine kitap okuyarak değerlendiren bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin bir kişiliğe sahip olurlar.

Okumanın birçok faydası vardır. Gelecekte iyi bir konuşmacı ve yazar olabilmemize yardımcı olur. Uygar bir topluma kavuşmamızı, kimsenin yardımı olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde insanca yaşayabilmemizi sağlar.Akıl ve fikir dünyamızı genişletmemizi, bilimin bize sunduğu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmamızı sağlar. İçinde bulunduğumuz karanlık denizinden çıkıp, ışığın sahillerinde dolaşmak ve ışığın gölgesinde yaşamamızı sağlar. Yaratılış nedenimizi bilmemizi, dinimizi ve gerçek hayat kurallarını öğrenmemizi sağlar. Hayata bakışınız değişir ve kendinizi daha kolay ifade edebilme yeteneğiniz artar. Okuduğumuzu anlama ve yorum yapma yeteneğimiz gelişir. Her şeyden önemlisi kitap okumanın verdiği huzuru içinizde hissedersiniz.

Toplumdaki diğer insanlardan farkımız olur. Gerek iş hayatımızda ve gerekse öğrencilik hayatımızda kısaca bütün yaşamımızda başarılı olmamızı sağlar. Ülkemizin kalkınarak daha ileriye gitmesine katkıda bulunmamızı sağlar. Her şeyi daha iyi anlamamızı, yorumlamamızı ve problemlerimizi karşımızdakine daha iyi anlatarak kısa sürede çözümler bulmamızı sağlar.

Kitap okuma hayatı sevdirir, kitap okuma düşünceleri olgunlaştırır. Kitap okuma stresi azaltır, kitap okuma zihni açar, hantallıktan kurtarır. Kitap okuma bizi bir bilen yapar. Kitap okuyanın güvenilir bir çevresi oluşur. Bilgi dağarcığımızı ve kelime hazinemizi zenginleştirir. Genel kültürümüzü artırır. Etkin ve etkili bir insan olmanın yollarını açar. Dünyaya bakış açımızı değiştirir. Hayal gücümüzü geliştirir. İnsanı olgunlaştırır, erdemli kılar.

Kendi kanaatimce Allah’ın biz kullarına bahşettiği en büyük nimeti okumaktır. Günümüzde okumaya o kadar çok ihtiyacımız ve imkanımız varken bizler maalesef kitabı hayatımızda 235’inci sıraya koyuyoruz. Bütün teknoloji imkanlarından yararlanırken asıl teknolojinin kaynağı olan kitaplardan uzak duruyoruz.

Hayatımızı ne para ne lüks yaşam ne de makamlarımız değiştirmeyecektir! Hayatlarımızı okuma ve kitap değiştirecektir.

Yorumlar (0)