Ali İbrahim Önsoy
Ali İbrahim Önsoy
Yazarın Makaleleri
Büyükçekmece’deki atıkların akıbeti nedir?
Geçen ay haberlere sağlık ve çevre faciası ile ilgili iki olay yaşandı ikisi de aynı ilçede ve aynı bölgede olması kafaları karıştırmakta. Devlet ve ona bağlı kamu kuruluşları vatandaşın yanında doğa ve canlıların korunup kollanması...
Seçimlik
Egemen sınıfın son başvurduğu yöntem demokrasicilik oyunudur. Bu oyunda halkın kendisini yönetmesi için demokrasinin kurallarından biri olan seçim kullanılmakta. Vatandaş, seçimlerde devletin büyükleri kim ve devletin hizmetleri neler olduğunu...
Seçim ve vatandaş
Çok uzun bir süre olmasa da epeydir iktidar erkini tek başına yöneten ve karar verenin bir çırpıda gitmesi beklenemez. İktidar erkine uzun bir süre yöneten kendine biat eden kişilere rütbe ve sıfat vererek kendine has kuralları koyup hem kararname...
Açık dilekçe
Geçen gün değerli kadim bir dostumun gönderdiği mesajı sizlerle paylaşıyorum;  "TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLAR KURULUNA” ve 'BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE”: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının son açıklanan 19.yüzyılın...
Fail
Yaşamda her şeyin bir nedeni ve niçin'i vardır.     Olay ve olgular kendiliğinden değil doğa ve toplumun öznesi ve nesnesi olan varlıklar     tarafından belirlenir.  Toplumsal ve tarihsel süreçte özne (insan)...
Tahammül etmek
Her soruya ve olaya verilecek bir yanıtımız ve tepkimiz mutlak vardır. Doğru zaman ve yerde, doğru tavır göstermek gerekir; fakat doğa ve toplumda kendimiz dışında başka canlılarda var; bu nedenle her koşulda aynı tavrı gösteremeyiz. Çalışırken,...
Hak ve özgürlük
İnsan evladı toplumsal varlık olmayla birlikte kendi aralarındaki ilişkileri tabii ki güçlüden yana yasalar ve kurallar belirleyip yaşama geçirmiş. Günümüze gelene kadar toplumsal yasalar doğayı nasıl kullandığımıza, yaşamı nasıl idame...
Çözülme
Maddenin hem kendisi hem de çevresel etkileri nedeniyle fiziksel ve kimyasal çözülmeleri doğamızda açıkça görülmekte. Burada insanın varlaşmasıyla toplumsal yapıdan bahsedeceğiz. Toplum tek tek bireylerin belli değerler çerçevesinde bir...
Ben kimim biliyor musun?
Devletin varlaşması ile devlet yöneticileri ve yakınları kendilerini dokunulmaz ve hatta iltimaslı oldukları kanısına vardılar. 'Devlet' genel anlamda 'egemen hâkim gücün kullandığı mekanizmadır'; devlet egemen güçlerin...
Milliyetçi cephe(!) ittifakları
Toplumda ayırımı, kastlaşmayı ve ayrıcalıklıyı hep iktidarı yani gücü/yönetimi elinde bulunduranlar başlatmış ve hala devam ettirmekte. İktidar gücü temsil ederken diğerleri güce biat etmekte hatta birileri ona yaltaklanarak tıpkı asalaklar...
Ayarlama
Bu günlerde yetkili(!) herkes ayarlama/ düzenlemeden dem vurmakta, neden ve niçin yapılmakta bilgi veren yok. Her yıl sayın yetkililerin yaz ve kış saati ayarlıyorlardı nedense geçen yıl ayarlamaya gerek yok denildi. Daha önce neden ayarlandığını...
Kentsel dönüşüm mü? kültürel yok etme mi?
Nüfus artışının belli noktalarda yoğunlaşması insan topluluklarının hayvancılık, tarım, ticaret ve zanaat olarak farklılaşması örgütlenme, eğitim, sanat ve yaptıkları işte uzmanlaşmasıyla kimlikleri ve toplumsal yaşam kuralları belirlenmeye...
Bilimin değeri
Bilimden, bilimin toplumsal ve bireysel etkilerinden söz edelim. Bilim ve bilgi insanın yaşamsal ve sosyal faaliyetlerini ortaya koymadan         anlaşılamaz. İnsanın yaşamsal/sosyal varlığı bilgide yoğunlaşmış...
Döneklik üzerine
Dönek ve itirafçı üzerine birçok yazı yazılıp birçoklarını okumuşsunuzdur.    Dönek ve itirafçı iktidarı yani gücü elinde bulunduranın karşısında muhalefette yer alanların içinden çıkar. Onlar gördüğü baskı şiddet...
Direnen kurbağa
Bizi biz yapan hem bedensel hem de beyinsel olarak yardımlaşmamız, sorunları çözmemiz, bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi çocuklarımıza aktarmamız hâsılı kelam birlikte yaşamak için dayanışma içinde olmamızdır. Kişi yaşamda bir hiç...
Korku
'Korku” deyince ürperiyoruz. Nedenini bilemiyoruz. Neden ve niçin olduğunu bilmediğimiz bir olay karşısında şaşkınlık içinde kalıyoruz. Issız bir yerde karanlıkta, Denizde ya da suyun içinde tek başına olduğumuzda, Şaşkın ve çaresiz ...
Hatırlayalım! “Kanal İstanbul (!)”
Türkiye nüfusunun en yoğun olduğu yer İstanbul. Türkiye'nin en fazla GSMH sağlanan yeri İstanbul. Türkiye'nin en fazla eğitim kuruluşu olduğu yer İstanbul. Türkiye'nin finans ve medya merkezi İstanbul. Türkiye'nin başta...
Güven veriyor mu?
Günümüzde yöneticiler seçilen ve atananlar, hatta komşu, akraba, eş dost aklınıza gelebilecek her hangi biri bize güven veriyor mu? Vermiyorsa neden? Bu durum ikiyüzlülük değil mi? Hoş çevresine karşı ne kadar dost canlısı görünse de...
Meslek üzerine
Meslek insanın yaşamını sürdürebilmek için ve genellikle yoğun bir eğitim, deneyim ve çalışmayı gerektiren sürecin sonunda kazanılır. Toplumsal yaşamın gereği mal ve hizmet üretmek karşılığında yaşamı idame ettirecek imkânların...
Profesyonel
İnsan üretmesi ve ürettiğini paylaşmasıyla toplumsal varlık olmaya başladı. Kişi yaşam da hiçbir şeydi, dün ve bugün takım – ekip çalışmasının vazgeçilemez olması, onun bilgi ve becerideki yaratıcılığı motivasyonunu arttırdı....
Müzeler toplumsal geçmişimiz
İnsan evladı dün içgüdüsel olarak beslenme, barınma, korunma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak için toplama ve biriktirme isteği toplumsal yaşama geçmeyle birlikte topluluğun yönetim erkinin askeri ve politik başarısının kanıtı...
Gündemden başlıklar
Hemen her gün güneş doğudan doğup batıdan batıyorsa doğanın kanunu çerçevesinde toplumsal yaşamın içinde de birileri batıp birileri çıkmakta. Güçlüden yana olmak dün olduğu gibi bugünde var. Güçlü, neyin güçlüsü, kime, kimlerle?...
Çamur at izi kalsın
Yeteneksiz ve toplumla barış içinde olamayanın saldırgan bir yapısı vardır. Tıpkı kedinin uzanamadığı ciğere  'mundar” demesi gibi, sorun onun yaşadığı sorunların kişide bıraktığı arazlardır. Arazların iyileştirilmesi...
Suç duyurusunda bulunuyorum
Ülkemizin yöneticisinden aydınına hep Amerikan hayranlığı vardır; Amerikan mandacılığı, Amerika gibi her mahallede bir milyonerin olması gibi; birde Amerika da vergi ve nereden buldun yasası vardır nedense bunu herkes atlamakta. ABD nin ünlü...