Ali İbrahim Önsoy
Ali İbrahim Önsoy
Yazarın Makaleleri
Bir kutlamanın ardından
Geçen gün, günler sonra eski dost Sezai Sami ile Avcılar da karşılaştım. Ülkenin ve yaşadığımız topraklarda yöneticilerin bencilliği, ikiyüzlülüğü, kapris ve hâkim olma içgüdüsünün tepe yaptığını yönetilenlerinde çoğunluğunun...
“Emek” en yüce değer
En büyüğünden en küçüğüne hemen her devlet/hükümet yöneticileri konuşmalarına /nutuklarına başlamadan önce "en yüce değer" deyimini kullanmakta. Ne hikmetse bu terimi dillerine dolamışlar. Oysa dilleri başka söylüyor, yaptıkları...
Arkan var mı?
Geçenlerde ünlü(!) b ir sanayicinin hayat öyküsünü okuyordum. Diyor ki mesleğe başlarken getir götür işi dâhil çay servisi bile yaptım diyor. Diyeceksiniz ki vay be kişi yükselmek ve sahip olmak için neler yapmış? Bu iş yaparken nerede...
Dedikodu
Yaşamında herkes yakınları ve başkalarının, kişisel ve özel konuları hakkında mutlak konuşmuş, onları çekiştirmiştir. Çekiştirme gerçek olay ve konular hakkında olsa da genellikle kişiler arasında konuşulduğundan, olay ve haberin...
Eğitim ve iş bulma
Toplumsal yaşam, iş bölümü, ihtiyaçlar ve üretim insan evladının dünden bugüne gelişimini gösterir. Her alet bir üst üretim biçimini ihtiyacı olduğu için yaratır.  Aletler yaşamımızı kolaylaştırırken bunun yapımı ve sürekliliği...
Kime güvenelim?
İnsan evladı yaşam içinde aynı tencereden yemek yeme, aynı kaynaktan su içme ve aynı havayı koklamakta. Belki farklı olarak kimimiz dağın tepesinde, yamacında, ovada, deniz kenarında ya da kışın eksik olmadığı kutuplarda, güneşin her...
Bir Latin Amerika gerçeği
Geçenlerde genç dostlarımızdan biri çalıştığı işyeri tarafından Latin     Amerika da yapılan bir fuara gitmiş, orada bire bir duyup okuduklarını gelip     anlattı bende paylaşıyorum. Bu ülke iki kıtayı birleştiren...
Çocuklarımızın emanetine iyi bakalım
Özellikle büyük şehir belediyeler ve sanayinin yoğun olduğu yerlerde atık su arıtma tesisi kurulma zorunluluğu son yarım yüz yıldır gündemde. Eskiden arazide derin bir çukur kazılarak boşaltılan evsel ve diğer atıklar nüfusun artması...
Gelenek ama hangisi
Geçen gün yakın ortak bir dostumuzun annesinin cenazesinde kadim dostum Sezai Sami ile karşılaştık mezarlık çıkışı uzun bir görüşmemiz oldu. Davet edildiği bir toplantıda yaşananları bir çırpıda anlattı bende paylaşmak istedim. "Geçenlerde...
Şükranlarımızla
Yapılan iyiliği unutmamak, minnettarlık duymak, şükran duyguları besleyip, teşekkür etmek. Kim neden niçin iyilik yapar? İyiliğin karşılığı beklenir mi? 19. yüz yılda Avrupalı devletler, Osmanlı devletine borç vermek için yarışıyorlardı,...
Ayıp...
Devletin yasa yapıcıları ve denetleyicileri olarak seçilmiş kişiler dün olduğu gibi bugünde "geçinemiyoruz" diyorlar. Kime diyorlar bize yani bu ülkede yaşayan iş güç sahibi çalışan, okuyan, emekli, genç ve çocuklara "geçinemiyoruz"....
Yaşlılık raporu / Avcılar
Günlerdir bana ulaştırılmasını beklediğim "İstanbul Avcılar'da, YAŞLILARIN MEVCUT DURUMU" araştırma raporu sonunda elime ulaştı. Rapor İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi "Sosyoloji Araştırma Merkez" ile "Emekli Dayanışma Sendikası"...
Varlık Barışı
Ekonomiyi dahası devleti yönetenler hesap yapmasını bilmeli. Bir bakkal ya da manav dükkânını çevirmek için hesap yapmakta, gelir ve giderini ona göre ayarlamakta peki ya devlet/hükümet ile ekonominin başında olanlar hesap yaparak geleceği...
Sayın yetkili
'Sistem, düzen ve toplumsal ilişkilerden hiç girmeyeceğim fakat son bir yılı aşkındır iktidarı koşulsuz destekleyen bulvar gazeteleri öğrenci, çalışanlar ve emeklilerle dalga geçmekte. Hemen her gün, "Ücret ve maaşlara zam yapılacak....
Ergenekon dosyası bitti mi?
Dün tarihin birinde güçlülerin/haramilerin kendi aralarında belli kural ve kaidelerin işlediği ama yine de çözüm olmadığında savaş, katliama ve yıkımların yaşandığı dönemde devletin kuralları yeni başlıyordu. Sevgili Doktor Hikmet'in...
Çalışan ve emekli maaşı
Devlet kendisi ve çalıştıran yani işverenler başta olmak üzere sıfatı ne olursa olsun çalışanların gelirlerinden vergi aldığı gibi hastalıkta ve yaşlılıkta geçinebilecek kadar maaş bağlamak sağlı/sosyal güvenlik adıyla prim almakta...
Gerek var mıydı?
Çok zaman önce deve tellal, pire berber iken, az gittik uz gittik dere tepe düz gittik bir de arkamıza döndük ki bir arpa boyu yol almışız. Bu esna da birileri de annelerinin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Kaf dağının ardından zümrüdü...
Bir toplantı ardından
Son günlerde seyrek de olsa bile Sezai Sami ile görüşmeye başladık. Soracağım ve onun anlatacağı konular o kadar çoğalmış ki     yerimiz olduğu sürece dile getirmeye çalışacağım. Gecenler de eski/kadim dostlarının birisi...
İbb çalışanlarına ne yaptırılmak isteniyor
12 Eylül sonrası özellikle B.Dalan döneminde işlerin yapılması ve aksamaması için valilik onayıyla geçici işçi alımı yapılmaya başlandı.  Geçici işçi alımı her altı ayda bir yenilenerek çalışanların sürekliliği getirilmeye...
Ruz-i mahşer gelmeden
Geçenlerde kadim dost Sezai Sami ile birlikte bir akşam yemeğinde tekrar buluşup görüştük. Akşam yemeği dediğime bakmayın, yakın hısım akrabanın buluştuğu yemekli sofra. Kimler gelmedi ki sanki duyan geldi dercesine ağzından bal damlayanından...
Okus pokus
Debdebeli yaşamın sürdüğü iktidarlarda yaşam ikiye ayrılır, bir yanda halkı yönetenlerin bir yanda da yönetilen halkın yaşamları ve alışkanlıkları olarak. Halk ile arasında bir bağ olmasını istemeyen yöneticiler kendi saraylarında...
Vicdanın var mı?
İnsani değerlere sahip olan kendi hakkını korurken başkalarının haklarını da     gözetmeli. Mert, merhamet, adil, hak gözeten, yardım sever, paylaşmak ve acımak insana özgü bir davranış. 'Güzel insan” değerine sahip...
Tuz koktu
Sinek ne kadar sevimsiz ve küçük olsa da özenle yapılmış soframızdaki yemek tabağının içinde gördüğümüzde mide bulandırır.  Neden, çünkü kendisi küçük ama taşıdığı mikroplardan ötürü yaratacağı hastalıklı ortamın...
Demokrasi ama hangisi?
Devlet kurum ve kuruluşlarıyla yani varlaşmasıyla ilkin seçkinlerin sonrada tüm bireylerin oy hakkı olduğunu görmekteyiz. Bunu kitaplarda ve yasa/hukuk/adli konularla ile ilgili, okullarda belirtilir. Üretim aletlerinin varlığı, çalışan bireylerin...