Ali İbrahim Önsoy
Ali İbrahim Önsoy
Yazarın Makaleleri
Sevmek ve üretmek
Sevmek kişiyi, ülkeyi, insanları ve yaşama tutkuyla bağlı olmak, gönül vermek haz almak, bunun için her şeyi göze almaktır. Üretmek kişinin ihtiyaçlarını karşılaması ülkenin gelişmesi ve kalkınması, yaşamı yaşanır hale getirmek...
Kooperatifçilik Günü
Geçte olsa bu yazının yayınlanması gerekir; ülkemizin içinde bulunduğu karmaşa ve bireyciliğin alabildiğine arttığı paylaşımcılığın azaldığı ortamda üretim ve tüketimde birlikteliğin sağlanması için asgari müşterek ortamda birlik...
Ustalık
Geçenlerde okullar da dersler de bitti, oğlum alttan dersi kalmayınca yeni mezun mühendis olarak iş yaşamına geçmeden önce birkaç gün ailecek tatil yapalım dedik. Seçimden önce  bayramı da birleştirerek bir yakınımın  yazlığında...
“Bir saray klasiği”
Geçenlerde Latin Amerika'nın toprakları büyük ülkelerinden birinde başkanlık sarayında yaşanan bir olay gündeme düşer. Aşağıda anlatacağımız olay kamuoyundan saklanmış ama nedense devlet başkanının koruma amirlerinden biri yaşadığı...
Af var mı?
Devleti yöneten hükümetten tutunda yerel yönetimi yönetene kadar hemen hepsi cezalı olanlara, tutuklulara ve hükümlülere af getirme peşinde. Dün olduğu gibi bugünde tutsakları ikiye ayıran devlet 'özgürlük, emek ve ekmek mücadelesi'...
“Maskara”
'Maskara bildiğimiz kadarıyla kadınların güzellik malzemesidir. Maskara kirpik boyası, rimeldir. Kirpiklerin boyanması amacıyla siyah pigment, vazelin lanolin, risin yağı, vitaminler ve günlük olarak keratin ile hazırlanmış fırçalı...
Her dönemin seçkinleri
Elit/seçkin kelimesinin anlamı Latincedir, dilimize Fransızca 'elit” sözcüğünden geçmiştir.  Toplumsal yaşamın varlığı ve genişlemesiyle ekonomik, politik, askeri ve kültürel gücü elinde bulunduran kaymak tabakasına seçkin...
Büyükçekmece’deki atıkların akıbeti nedir?
Geçen ay haberlere sağlık ve çevre faciası ile ilgili iki olay yaşandı ikisi de aynı ilçede ve aynı bölgede olması kafaları karıştırmakta. Devlet ve ona bağlı kamu kuruluşları vatandaşın yanında doğa ve canlıların korunup kollanması...
Seçimlik
Egemen sınıfın son başvurduğu yöntem demokrasicilik oyunudur. Bu oyunda halkın kendisini yönetmesi için demokrasinin kurallarından biri olan seçim kullanılmakta. Vatandaş, seçimlerde devletin büyükleri kim ve devletin hizmetleri neler olduğunu...
Seçim ve vatandaş
Çok uzun bir süre olmasa da epeydir iktidar erkini tek başına yöneten ve karar verenin bir çırpıda gitmesi beklenemez. İktidar erkine uzun bir süre yöneten kendine biat eden kişilere rütbe ve sıfat vererek kendine has kuralları koyup hem kararname...
Açık dilekçe
Geçen gün değerli kadim bir dostumun gönderdiği mesajı sizlerle paylaşıyorum;  "TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAKANLAR KURULUNA” ve 'BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE”: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının son açıklanan 19.yüzyılın...
Fail
Yaşamda her şeyin bir nedeni ve niçin'i vardır.     Olay ve olgular kendiliğinden değil doğa ve toplumun öznesi ve nesnesi olan varlıklar     tarafından belirlenir.  Toplumsal ve tarihsel süreçte özne (insan)...
Tahammül etmek
Her soruya ve olaya verilecek bir yanıtımız ve tepkimiz mutlak vardır. Doğru zaman ve yerde, doğru tavır göstermek gerekir; fakat doğa ve toplumda kendimiz dışında başka canlılarda var; bu nedenle her koşulda aynı tavrı gösteremeyiz. Çalışırken,...
Hak ve özgürlük
İnsan evladı toplumsal varlık olmayla birlikte kendi aralarındaki ilişkileri tabii ki güçlüden yana yasalar ve kurallar belirleyip yaşama geçirmiş. Günümüze gelene kadar toplumsal yasalar doğayı nasıl kullandığımıza, yaşamı nasıl idame...
Çözülme
Maddenin hem kendisi hem de çevresel etkileri nedeniyle fiziksel ve kimyasal çözülmeleri doğamızda açıkça görülmekte. Burada insanın varlaşmasıyla toplumsal yapıdan bahsedeceğiz. Toplum tek tek bireylerin belli değerler çerçevesinde bir...
Ben kimim biliyor musun?
Devletin varlaşması ile devlet yöneticileri ve yakınları kendilerini dokunulmaz ve hatta iltimaslı oldukları kanısına vardılar. 'Devlet' genel anlamda 'egemen hâkim gücün kullandığı mekanizmadır'; devlet egemen güçlerin...
Milliyetçi cephe(!) ittifakları
Toplumda ayırımı, kastlaşmayı ve ayrıcalıklıyı hep iktidarı yani gücü/yönetimi elinde bulunduranlar başlatmış ve hala devam ettirmekte. İktidar gücü temsil ederken diğerleri güce biat etmekte hatta birileri ona yaltaklanarak tıpkı asalaklar...
Ayarlama
Bu günlerde yetkili(!) herkes ayarlama/ düzenlemeden dem vurmakta, neden ve niçin yapılmakta bilgi veren yok. Her yıl sayın yetkililerin yaz ve kış saati ayarlıyorlardı nedense geçen yıl ayarlamaya gerek yok denildi. Daha önce neden ayarlandığını...
Kentsel dönüşüm mü? kültürel yok etme mi?
Nüfus artışının belli noktalarda yoğunlaşması insan topluluklarının hayvancılık, tarım, ticaret ve zanaat olarak farklılaşması örgütlenme, eğitim, sanat ve yaptıkları işte uzmanlaşmasıyla kimlikleri ve toplumsal yaşam kuralları belirlenmeye...
Bilimin değeri
Bilimden, bilimin toplumsal ve bireysel etkilerinden söz edelim. Bilim ve bilgi insanın yaşamsal ve sosyal faaliyetlerini ortaya koymadan         anlaşılamaz. İnsanın yaşamsal/sosyal varlığı bilgide yoğunlaşmış...
Döneklik üzerine
Dönek ve itirafçı üzerine birçok yazı yazılıp birçoklarını okumuşsunuzdur.    Dönek ve itirafçı iktidarı yani gücü elinde bulunduranın karşısında muhalefette yer alanların içinden çıkar. Onlar gördüğü baskı şiddet...
Direnen kurbağa
Bizi biz yapan hem bedensel hem de beyinsel olarak yardımlaşmamız, sorunları çözmemiz, bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi çocuklarımıza aktarmamız hâsılı kelam birlikte yaşamak için dayanışma içinde olmamızdır. Kişi yaşamda bir hiç...
Korku
'Korku” deyince ürperiyoruz. Nedenini bilemiyoruz. Neden ve niçin olduğunu bilmediğimiz bir olay karşısında şaşkınlık içinde kalıyoruz. Issız bir yerde karanlıkta, Denizde ya da suyun içinde tek başına olduğumuzda, Şaşkın ve çaresiz ...
Hatırlayalım! “Kanal İstanbul (!)”
Türkiye nüfusunun en yoğun olduğu yer İstanbul. Türkiye'nin en fazla GSMH sağlanan yeri İstanbul. Türkiye'nin en fazla eğitim kuruluşu olduğu yer İstanbul. Türkiye'nin finans ve medya merkezi İstanbul. Türkiye'nin başta...