Ali İbrahim Önsoy Takip et

Ali İbrahim Önsoy / Son Makaleleri

Ali İbrahim Önsoy / Bütün Yazıları

Ali İbrahim Önsoy

Bütün Yazıları

Ali İbrahim Önsoy

Kelimeler

Günümüzde kültürün ve dilin gelişkinliği onun olay ve olgu da bir tanımı ifade ederken kullandığı anlatımın çokluğu ve açıklayıcılığı büyüklüğünün ve zenginliğinin göstergesidir. Dünden bugüne epey zaman geçti. Bu süreçte...
08 Ocak 2020

Yıl sonu

Takvim yılının son saatlerine geliyoruz. Hangi inanca sahip olursal olalım yer küremizde hala kullanılan takvime göre son günlere sayılı saatler kaldı.  İster tümelden tekile ister tekilden tümele doğru gidelim bir yıl içinde neler yaptık...
31 Aralık 2019

“Çember”

İnsan evladı yaşadığı yeri güzelleştirmeye daha da yaşanır hale getirmeye çalıştı. Kışın soğuktan yazın kavurucu sıcaktan, aç kalmış yabanı hayvan ve diğer insani toplulukların düşmanca saldırılarından korunmak için korunak,...
24 Aralık 2019

İyi ki doğdun

Öykücüler ile yazarlar yaşamın ağır yüklerini zorlukları ya da kolaylıklarını anlatırlar. Oysa yazmak bir deney ve de tarihe tanıklık etmektir. Tanık olan ya o olayı yaşamış ve görmüş ya da duymuştur. Olaylar abartılmadan ama basit...
10 Aralık 2019

Değişenler ve değişmeyenler

Son kırk yılda neler değişti. Neden son kırk yıl? Hem küresel ve bölgesel hem de ülkemiz ekonomik, politik, askeri ve sosyal ilişkiler yaşamı etkiledi. İçinde bulunduğumuz ekonomik sistem içinde kendine muhalif güçler ile inşa sürecindeki...
04 Aralık 2019

B.M.M. Başkanlığına (Açık Dilekçe)

'Sayın başkan ve Sayın vekiller.”         23. Nisan 1920 de kurulan meclisin devamı olduğunuz bir gerçek. Bazı resmi tarihçiler de 23.Aralık.1976 tarihini olduğunu belirtiyor.  Günümüzde 18 yaşın üzerinde...
26 Kasım 2019

Umut

Üzerinde yaşamı idame ettiğimiz bu topraklar yani güzelim dünya dünden bugüne ne hale geldi hala birilerinin ilgisini çekmiyor.  Gözlerine ve gönüllerine mülkiyet ve sahip olma hırsı bürümüş olanların duyguları, vicdanı olmadığı...
19 Kasım 2019

Bir kutlamanın ardından

Geçen gün, günler sonra eski dost Sezai Sami ile Avcılar da karşılaştım. Ülkenin ve yaşadığımız topraklarda yöneticilerin bencilliği, ikiyüzlülüğü, kapris ve hâkim olma içgüdüsünün tepe yaptığını yönetilenlerinde çoğunluğunun...
12 Kasım 2019

“Emek” en yüce değer

En büyüğünden en küçüğüne hemen her devlet/hükümet yöneticileri konuşmalarına /nutuklarına başlamadan önce "en yüce değer" deyimini kullanmakta. Ne hikmetse bu terimi dillerine dolamışlar. Oysa dilleri başka söylüyor, yaptıkları...
05 Kasım 2019

Arkan var mı?

Geçenlerde ünlü(!) b ir sanayicinin hayat öyküsünü okuyordum. Diyor ki mesleğe başlarken getir götür işi dâhil çay servisi bile yaptım diyor. Diyeceksiniz ki vay be kişi yükselmek ve sahip olmak için neler yapmış? Bu iş yaparken nerede...
29 Ekim 2019

Dedikodu

Yaşamında herkes yakınları ve başkalarının, kişisel ve özel konuları hakkında mutlak konuşmuş, onları çekiştirmiştir. Çekiştirme gerçek olay ve konular hakkında olsa da genellikle kişiler arasında konuşulduğundan, olay ve haberin...
18 Ekim 2019

Eğitim ve iş bulma

Toplumsal yaşam, iş bölümü, ihtiyaçlar ve üretim insan evladının dünden bugüne gelişimini gösterir. Her alet bir üst üretim biçimini ihtiyacı olduğu için yaratır.  Aletler yaşamımızı kolaylaştırırken bunun yapımı ve sürekliliği...
11 Ekim 2019

Kime güvenelim?

İnsan evladı yaşam içinde aynı tencereden yemek yeme, aynı kaynaktan su içme ve aynı havayı koklamakta. Belki farklı olarak kimimiz dağın tepesinde, yamacında, ovada, deniz kenarında ya da kışın eksik olmadığı kutuplarda, güneşin her...
04 Ekim 2019

Bir Latin Amerika gerçeği

Geçenlerde genç dostlarımızdan biri çalıştığı işyeri tarafından Latin     Amerika da yapılan bir fuara gitmiş, orada bire bir duyup okuduklarını gelip     anlattı bende paylaşıyorum. Bu ülke iki kıtayı birleştiren...
20 Eylül 2019

Çocuklarımızın emanetine iyi bakalım

Özellikle büyük şehir belediyeler ve sanayinin yoğun olduğu yerlerde atık su arıtma tesisi kurulma zorunluluğu son yarım yüz yıldır gündemde. Eskiden arazide derin bir çukur kazılarak boşaltılan evsel ve diğer atıklar nüfusun artması...
14 Eylül 2019

Gelenek ama hangisi

Geçen gün yakın ortak bir dostumuzun annesinin cenazesinde kadim dostum Sezai Sami ile karşılaştık mezarlık çıkışı uzun bir görüşmemiz oldu. Davet edildiği bir toplantıda yaşananları bir çırpıda anlattı bende paylaşmak istedim. "Geçenlerde...
01 Eylül 2019

Şükranlarımızla

Yapılan iyiliği unutmamak, minnettarlık duymak, şükran duyguları besleyip, teşekkür etmek. Kim neden niçin iyilik yapar? İyiliğin karşılığı beklenir mi? 19. yüz yılda Avrupalı devletler, Osmanlı devletine borç vermek için yarışıyorlardı,...
18 Ağustos 2019

Ayıp...

Devletin yasa yapıcıları ve denetleyicileri olarak seçilmiş kişiler dün olduğu gibi bugünde "geçinemiyoruz" diyorlar. Kime diyorlar bize yani bu ülkede yaşayan iş güç sahibi çalışan, okuyan, emekli, genç ve çocuklara "geçinemiyoruz"....
12 Ağustos 2019

Yaşlılık raporu / Avcılar

Günlerdir bana ulaştırılmasını beklediğim "İstanbul Avcılar'da, YAŞLILARIN MEVCUT DURUMU" araştırma raporu sonunda elime ulaştı. Rapor İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi "Sosyoloji Araştırma Merkez" ile "Emekli Dayanışma Sendikası"...
03 Ağustos 2019

Varlık Barışı

Ekonomiyi dahası devleti yönetenler hesap yapmasını bilmeli. Bir bakkal ya da manav dükkânını çevirmek için hesap yapmakta, gelir ve giderini ona göre ayarlamakta peki ya devlet/hükümet ile ekonominin başında olanlar hesap yaparak geleceği...
27 Temmuz 2019

Sayın yetkili

'Sistem, düzen ve toplumsal ilişkilerden hiç girmeyeceğim fakat son bir yılı aşkındır iktidarı koşulsuz destekleyen bulvar gazeteleri öğrenci, çalışanlar ve emeklilerle dalga geçmekte. Hemen her gün, "Ücret ve maaşlara zam yapılacak....
19 Temmuz 2019

Ergenekon dosyası bitti mi?

Dün tarihin birinde güçlülerin/haramilerin kendi aralarında belli kural ve kaidelerin işlediği ama yine de çözüm olmadığında savaş, katliama ve yıkımların yaşandığı dönemde devletin kuralları yeni başlıyordu. Sevgili Doktor Hikmet'in...
12 Temmuz 2019

Çalışan ve emekli maaşı

Devlet kendisi ve çalıştıran yani işverenler başta olmak üzere sıfatı ne olursa olsun çalışanların gelirlerinden vergi aldığı gibi hastalıkta ve yaşlılıkta geçinebilecek kadar maaş bağlamak sağlı/sosyal güvenlik adıyla prim almakta...
04 Temmuz 2019

Gerek var mıydı?

Çok zaman önce deve tellal, pire berber iken, az gittik uz gittik dere tepe düz gittik bir de arkamıza döndük ki bir arpa boyu yol almışız. Bu esna da birileri de annelerinin beşiğini tıngır mıngır sallar iken Kaf dağının ardından zümrüdü...
28 Haziran 2019