Ömer Meşe / Son Makaleleri

Ömer Meşe / Bütün Yazıları

Ömer Meşe

Bütün Yazıları

Ömer Meşe

Vardiyalı çalışmada dikkat edilecek hususlar

Postalar halinde işçi çalıştırarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmeliğinde belirtildiği üzere; 1- Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar...
19 Şubat 2020

İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuku

Yargıtay'ın fazla çalışma ücretinin ödenip ödenmediğinin ispatı konusunda birçok içtihadı bulunmaktadır. Konu ile ilgili en bilinen içtihadı ise ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti tahakkuku bulunması ve işçi tarafından...
14 Şubat 2020

Esnaf ahilik sandığı

İşçiler için çıkarılan işsizlik sigortasına benzer şekilde, 6824 Sayılı Kanunla birlikte, bağımsız çalışan esnaflar için de Esnaf Ahilik Sandığı, 01.01.2020 tarihinden geçerli olarak kuruluyor.   ESNAF AHİLİK SANDIĞI KAPSAMI...
20 Ocak 2020

İşyerinde kavga çıkarmanın hukuki sonuçları

İşyerinde iş barışı ve iş huzuru açısından pek istenmese de zaman zaman işçilerin sözlü tartışmalarının sataşmaya/kavgaya dönüştüğü görülmektedir. Sataşma söz veya fiili tecavüz anlamına gelen bir harekettir. İşçinin iş...
11 Ocak 2020

Çocuk ve genç işçi çalıştırırken dikkat edilecek hususlar...

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte; Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi ise : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini...
08 Ocak 2020

Süt izni kullandırma esasları

Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir. Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer. Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağın...
07 Ocak 2020

Fazla çalışma onayı

Fazla Çalışma İş Kanunu'nun 41. maddesinde 'Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık...
18 Kasım 2019

Askerlik nedeniyle işten ayrılma

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları...
15 Kasım 2019

Raporlu dönemde tatile gitme

İşyerlerinde bazı işçiler rapor almayı alışkanlık haline getirmekte bazı işçiler ise hasta olmamasına rağmen rapor olarak bunu bir dinlenme fırsatı olarak görmektedir. Bu durum birçok kez işverenlerce fark edilmesine ve durumdan rahatsız...
20 Eylül 2019

Deneme süreli iş sözleşmeleri

Yargıtay ilke kararında belirtildiği üzere; Deneme süresi, hizmet sözleşmesine konulacak bir hükümle; işçinin çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi yapabilme becerisini anlaması,...
02 Eylül 2019

İş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi

Yargıtay ilke kararında belirtildiği üzere;4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin...
23 Ağustos 2019