Ömer Meşe / Son Makaleleri

Ömer Meşe / Bütün Yazıları

Ömer Meşe

Bütün Yazıları

Ömer Meşe

KVKK farkındalık eğitimlerini unutmayalım

Merhaba, Çalışanlarımıza kişisel verileri koruma ile ilgili periyodik eğitim vermeyi unutmamalıyız. Çalışanlarımıza işe girişte kişisel verileri koruma genel eğitimi verdikten sonra, işlenen kişisel verinin niteliği ve çalışanların...
03 Ağustos 2021

2021 yılı uygulanacak asgari ücret desteği ile ilgili bilinmesi gereken hususlar

2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül dönemi, 2019 yılı ve 2020 yılında uygulanmış olan asgari ücret desteğine 2021 yılında da devam edilecektir. TBMM de kabul edilen Kanun metnine göre; 1. 2021 yılı öncesi tescil edilen...
28 Temmuz 2021

2021 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun'un 1. Maddesi uyarınca 01.07.2021-20.07.2021 dönemi mali tatildir. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günüdür. Dolayısıyla, mali tatil sonrası...
17 Temmuz 2021

İşverenlerin istihdam zorunluluğu hafifletildi

Bilindiği gibi, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde yer...
07 Temmuz 2021

Pandemi sonrası toplu işçi çıkarımı

Bilindiği gibi 01.07.2021 tarihi itibariyle işçi çıkarma yasağı sona ermiştir. Yaklaşık bir yıldır devam eden işçi çıkarma yasağı sonrası işyerlerinde işçi çıkarımları başlamıştır. Toplu işçi çıkarımı yasağının ihlal...
03 Temmuz 2021

Yargıtay’ın hafta tatillerinin toplu kullandırılması ile ilgili son kararı

Merhaba, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması sonrasında Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9.Hukuk Dairesinde görevlendirilmesi üzerine her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu hususlar görüşülmüş ve uygulamanın aşağıdaki gibi birleştirilmesine...
20 Haziran 2021

Son başvuru 31 Ağustos

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yasalaşmıştır. Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
13 Haziran 2021

7319 sayılı kanun ile gelen istihdam teşviki

Resmi Gazete'nin 25.05.2021 tarih ve 31491 sayılı nüshasında yayımlanan 7319 sayılı Kanun'un 4'uncü maddesi ile işverenlere yeni bir istihdam teşviki tanımlanmış bulunmaktadır. Teşvik için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası...
30 Mayıs 2021

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası...
04 Ocak 2021

Borç yapılandırması ve istihdam teşviği düzenlemesi

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Kanuna göre,...
16 Kasım 2020

VERBİS bildirim süresi uzadı

Çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan şirketlerin VERBİS'e kayıt olma süresi 30.09.2020 tarihinde sona erdi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu 01.10.2020 tarihli duyuru ile bu süreyi...
03 Kasım 2020

Çalışma hayatında yapılacak düzenlemeler

İlgili mevzuat bölümünde belirtilen Kanun teklifinde aşağıda açıklanan ve çalışma hayatını etkileyen düzenlemeler yapılmıştır.    1) İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilerin işsiz kaldıkları sürenin azaltılması...
24 Ekim 2020

Kıdem tazminatına esas hizmet süresinin hesaplanması

Bu yazımızda Yargıtay kararları ışığında kıdem tazminatına esas hizmet süresi hesaplanırken dikkat edilmesi gerekin hususlara değinilecektir.    Konu detaylandırılmadan önce güncel olması ve birçok soru gelmesi nedeniyle kısa...
19 Ekim 2020

MUHSGK’da sıkça sorulan sorular ve çözüm önerileri

SORU 1: 'Tahakkuk onayı işleme alındı. Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir. 'Mesajı alındığında...
28 Eylül 2020

Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği prim teşviği

4447 sayılı Kanun Geçici 26 ncı maddesi prim desteğine ilişkin usul ve esaslar: a) 01.07.2020 öncesi KÇÖ ve NÜD başvurusu olması, b) KÇÖ ve NÜD sonlandırılarak normal çalışmaya dönülmesi, c) Bu kapsamdaki işyerleri 31.12.2020 tarihini...
30 Ağustos 2020

Kısa çalışma sürecinde kıdem tazminatlarının durumu

Pandemi sebebiyle Kısa Çalışa Ödeneğinden faydalanma şartları esnetilsi. Yasada üç ay ile sınırlandırılan süre, birer aylık süre ile iki defa uzatıldı. Bu zamana kadar; nisanda 3 milyon 243 bin, mayısta 3 milyon 282 bin, haziranda 2milyon...
25 Ağustos 2020

Muhtasar ve prim hizmet beyannemesi  uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde...
21 Ağustos 2020

Covid-19 nedeniyle iş mevzuatında yapılan son değişiklikler

7244 SAYILI KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNU'NUN  İŞ HUKUKUNU İLGİLENDİREN HUSUSLAR 1-6356 sayılı Sendikalar...
21 Nisan 2020

İşverenin işçisini başka işyerine nakil yetkisi

İşverenler ileride sorun yaşamama adına genelde iş sözleşmelerine ekledikleri 'İşçi; işverenin faaliyet gösterdiği ……… İli sınırları içerisinde, işverene ait işyeri, şube, acenta, tesis vb yerlerde ayrım ve mekan gözetmeksizin...
13 Nisan 2020

Sokağa çıkma yasağı bulunan 18-20 yaş arasındaki gençlerle ilgili istisnalar

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan 18- 20 yaş arasındaki gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla istisnaları içeren ek bir genelge daha gönderdi. Buna göre 18-20 yaş arasında...
11 Nisan 2020

20 yaş altı-65 yaş üstü işçiler ile kronik hastalığı olan işçilerin durumu

Korona Virüs (Covid-19) nedeniyle idari tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü işçiler ile kronik rahatsızlığı olan işçilerle ilgili işverenlerin mevzuat kapsamında yapması gerekenler nelerdir?...
09 Nisan 2020

2020-02 Şubat SGK prim ödemeleri

Merhaba,   03.24.2020 tarihli 31078 sayılı Resmi Gazete tebliğinde belirtildiği üzere;   -Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla; alışveriş merkezleri dahil perakende, sağlık hizmetleri,...
30 Mart 2020

Kısa çalışma ödeneğinde yeni şartlar

Kısa çalışma ödeneğinin şartlarında esnetilmesi taleplerine ilişkin olarak TBMM de dün akşam itibariyle 4447 sayılı Yasaya aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Söz konusu madde Cumhurbaşkanının onayı ile yürürlüğe girecektir.  ...
27 Mart 2020

Koronavirüs etkili kısa çalışma talebi

 Merhaba;          Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Koronavirüs nedeniyle yapılacak Kısa çalışma talebine ilişkin başvuru usul ve esaslarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19)...
26 Mart 2020