Ömer Meşe / Son Makaleleri

Ömer Meşe / Bütün Yazıları

Ömer Meşe

Bütün Yazıları

Ömer Meşe

Süt izni kullandırma esasları

Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik emzirme izni kullanabilecektir. Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer. Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağın...
07 Ocak 2020

Fazla çalışma onayı

Fazla Çalışma İş Kanunu'nun 41. maddesinde 'Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık...
18 Kasım 2019

Askerlik nedeniyle işten ayrılma

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları...
15 Kasım 2019

Raporlu dönemde tatile gitme

İşyerlerinde bazı işçiler rapor almayı alışkanlık haline getirmekte bazı işçiler ise hasta olmamasına rağmen rapor olarak bunu bir dinlenme fırsatı olarak görmektedir. Bu durum birçok kez işverenlerce fark edilmesine ve durumdan rahatsız...
20 Eylül 2019

Deneme süreli iş sözleşmeleri

Yargıtay ilke kararında belirtildiği üzere; Deneme süresi, hizmet sözleşmesine konulacak bir hükümle; işçinin çalışma şartlarını görmesi, sözleşme ile üstlenilen işin somut duruma uygunluğu ve işi yapabilme becerisini anlaması,...
02 Eylül 2019

İş güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi

Yargıtay ilke kararında belirtildiği üzere;4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinin (ı) alt bendinde, işçinin isteği ile ya da işini ihmal etmesi sonucu işyerindeki işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi hali işverenin...
23 Ağustos 2019