T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. BAKIRKÖY 34. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2014/119 Esas
KARAR NO : 2022/86
Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 15/02/2022 tarihli ilamı ile;5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan 6545 Sayılı Kanunun 89. maddesiyle değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/18-son fıkrası delaleti ile aynı kanunun 3/1, 3/10,TCK'nun 62/1-son, 52/2.maddeleri gereğince 2 Yıl 6 Ay Hapis ve 100 TL adli para cezası ile cezalandırılan Bolte ve Salamat oğlu, 12/09/1953 doğumlu, ASATULLA MUMINOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 14.06.2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01847013