T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2020/373 Esas
DAVALI : NURULLAH AYDOĞAN Muhsine Hatın Mah. Fındıkkıran Sok No:21 İç Kapı No:1Fatih/ İSTANBUL
Davacı SONGÜL AYDOĞAN tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Davalı NURULLAH AYDOĞAN'ın bildirilen adresinde tebligat yapılamamış, emniyet marifeti ve diğer tüm aramalara rağmen yeni adresinin tespiti mümkün olmamıştır, dava tarihi itibari ile tahkikat ve sözlü duruşma aşamasına gelindiğinden davalı NURULLAH AYDOĞAN'a sözlü duruşma gününün HMK 186 maddesi uyarınca meşruhatlı olarak ilanen tebliğine karar verilmiş olup, geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunda hüküm verileceği, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Duruşma günü :03/10/2023 -HMK 186 maddesi gereğince iharatlı
Duruşma saati : 10:30
Duruşma yeri : İstanbul 11. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu

#ilangovtr BASIN NO: ILN01873821