T.C. İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nden

T.C. İstanbul Anadolu 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/732 Esas 26/02/2024
İLAN
İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN
Davacı ÖZLEM SEVGEN ile Davalı AYHAN SEVGEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Davalı AYHAN SEVGEN'in bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davalı AYHAN SEVGEN; 23/05/2024 günü saat: 09.40'a duruşma günü verilmiş olup, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991979