Bu yönetmelik hukuka aykırı!

Resmi Gazete’de yayınlanan başta sağlık izni (şua izni) olmak üzere birçok konuda, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri çalışanlarını mağdur eden yönetmeliğine karşı Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) harekete geçti. SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Yönetmelik ve sağlık izninin uygulanması yazısı hukuka aykırılık teşkil etmektedir” dedi

Sağlık 25.05.2022, 14:34 Burak ZİHNİ
Bu yönetmelik hukuka aykırı!

26 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği ve İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”te özellikle şua izni olmak üzere, İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri çalışanlarına ilişkin yeni düzenlemelere yer verildi. Konuya ilişkin Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken açıklamada bulundu.

Telafisi güç zararlar olur
Akarken şunları dile getirdi: “Sağlık Bakanlığı “Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği” ve 5530 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile çıkarılan “İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bunun yanı sıra, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 12.05.2022 tarihinde “Sağlık İzninin Uygulanması” konulu ve 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazısıyla, 2022 yılı sağlık izinlerinin ne şekilde kullandırılacağına ilişkin bir takım esaslar belirlenmiştir. Yürürlüğe giren yönetmelikler ile Bakanlığın mezkur yazısının Anayasaya, temel hak ve özgürlüklere ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere, dayanağını aldığı 3153 sayılı Kanun ile 657 sayılı kanun hükümlerine aykırılıklar teşkil ettiğini ve bu bağlamda uygulamada birçok sorunla karşılaşılacağını tespit etmiş bulunmaktayız. Söz konusu yönetmelikler ile Bakanlığın ilgili yazısının uygulanmaya devam edilmesi halinde, telafisi güç zararlar meydana geleceğini ve bu sebeple hukuki dayanaktan yoksun bu düzenlemelerin İVEDİLİKLE iptalinin gerektiğini değerlendirmekteyiz.’’

sahim-senHukuki müracaatı yaptık
Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik akabinde yayınlanan genelgeyi de eleştiren SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Yayınlanan yönetmelik hükümleri kendi içerisinde çelişmekte en basiti sağlık izninin hangi yıl hak edilip hangi yıl kullanılacağı noktasında büyük bir karışıklık oluşmasına yol açmaktadır. Bu hususun da özellikle ilerleyen süreçlerde, idareler ile çalışanlar arasında anlaşmazlıklar yaşanmasına yol açacağı kanaatindeyiz. Ayrıca yönetmelik hükmü sebebiyle kanuni hakkını kullanamayan birçok personel sağlık izninden faydalanabilmek amacıyla röntgen, bilgisayarlı tomografi, SPECT-CT, PET gibi iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak sunulan sağlık hizmetlerinde çalışma talebinde bulunacaktır” dedi.
 


Kalitesizlik hedefleniyor
Akarken açıklamasının devamında ise şöyle konuştu: “Bu taleplerin karşılanabilmesi için kimi idarelerce talepte bulunan personel ile iyonlaştırıcı radyasyon ve radyonüklit kullanılarak sunulan sağlık hizmetlerinde çalışan personeli rotasyona tabi tutulacaklar ve örneklendirmek gerekirse, röntgende çalışanların MR’da; MR’da çalışanların ise röntgende; PET’ de çalışanların MR da, MR’da çalışanların PET’ de çalışması gibi durumlarla daha sık karşılaşılacaktır. Ancak MR cihazı gibi yüksek teknoloji ürünü barındıran, ayrı bir teknik bilgi ve yeterlilik isteyen bir cihazın kullanımının yıllarca röntgen cihazları ile çalışmış ve bu sebeple cihaz hakkında yeterli bilgi seviyesi yahut pratik ve teorik tecrübesi olmayan personel tarafından kullanılması durumu cihazlara istenmeyen zararlar verilerek kamu zararı oluşmasına, hasta mağduriyetlerine ve sunulan kamu hizmetinin aksamasına yol açabilecektir. Yönetmelik ve sağlık izninin uygulanması yazısı hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Sahim- Sen olarak hukuki müracaatımız yapılmıştır. Sağlık emekçilerinin haklarının yok sayılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu konunun takipçiyiz, haklarımız için var gücümüzle mücadele edeceğiz.”

 

Yorumlar (0)