23.01.2021, 05:58

Siyaset bir meslek mi?

Bunlara değinirken, siyasetin ömür boyu sürecek bir meslek olarak algılandığı Türkiye’deki mevcut sistemin zayıf karnına dokunmadan geçemeyeceğim.
 

Siyasetin meslek olması, siyasetten hayatını idame ettirenlerin geleceklerini garantiye alabilmek ve mevcudiyetlerini sürdürebilmek için mevcut sistemi ve onları orada tutanları yani toplumu ve seçmen kitlesini sıkıntıya düşürebilecek radikal kararları almakta zorlanmaları sonucunu da beraberinde getiriyor.
 

Bu sebeple de kendisini orada tutan ve tutmaya da devam edecek olan sisteme yönelik radikal bir değişimin hiçbir zaman parçası olamayacak bir siyasetçi kitlesi Türkiye’de on yıllardır hüküm sürüyor.
 

Biz siyasetin bir kamu hizmeti olarak algılanması gerektiğinin altını çiziyoruz. Örneğin Türkiye’nin önünde bulunan yol ayrımları ve buralarda alacağı kararların ne kadar önemli olduğu aslında kamuoyunun büyük bir çoğunluğu tarafından algılanmış durumda.

Ekonomiye yönelik iyileştirmeler, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda alınması gereken kararlar gibi konularda çok da fazla manevra imkanı veya şansımız yok.
Bu sebeple de Türkiye’yi yönetmeye soyunanların bu konulardaki ortak idealleri paylaşan ve ideallerini hayata geçirdikten sonra da siyaset kariyerlerini sona erdirme kararlılığını gösterebilecek bireyler olabilmesi bizce Türkiye’nin önünü açabilecek en önemli adımlardan birisi olabilir.

Altını çizmek istediğimiz nokta ise, bu kararlılığı gösterebilecek olanların mevcut sistemde olan oyuncuların arasından gelemeyeceğinin aşikar olduğudur.

Bu nedenle siyaset bir meslek olmadığını bura da bir kez daha üçüncü şahıslara altını çizerek belirmek istiyorum.

Son zamanlar da sıkça karşılaştığım sorulardan biri “siz siyasetçi misiniz yoksa gazeteci mi?”Oysaki siyasetin bir meslek olmadığını, gazeteciliğin bir meslek olduğunu ifade etmek isterim.

Ama günümüz Türkiye’sinde maalesef siyaseti bir meslek olarak görünler var.

Hatta bundan hayatını idame eden ve geçim kaynağı olarak yaşamını sürdüren kimseler mevcut.

Hal böyle olunca da birileri bu algı ile bize bu anlamsız soruları sormakta.

Yukarda da belirttiğim gibi siyaset bir meslek değil kamu görevi olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım bu yazıyı okuyan o malum şahıslar cevabını bulmuş olurlar. Gazeteciliğin bir meslek olduğunu, siyasetin ise bir kamu görevi olduğunu belirtmek isterim.

Yorumlar (0)