15.05.2021, 05:52

Söz uçar yazı kalır

Florance Nightingale nin doğum günü olan 12 Mayıs, tüm dünyada "Hemşireler Günü"
olarak pandemiyle kutlandı. Ayrıca hayaller değil uygulamalar engelsiz olsun sloganımızla
Engelliler Haftasın da sesimizi duyurmanın yollarını aradık mücadeleye devam edeceğiz.
Hilal-i Ahmer tarihinde modern hemşireliğin öncüsü olarak Safiye Hüseyin Elbi şefkat ve
meslek aşkıyla dopdolu bir kadın olarak yer almıştır. Yine Kurtuluş Savaşı yıllarında Hilal-i
Ahmer de hastabakıcı olarak çalışan Halide Edip Adıvar ,Balkan Savaşı sırasında gönüllü
hemşirelik yapmış olan İhsan Raif Hanım’ı ve nice kahramanlarımızı unutmak mümkün değil
onları saygı ve rahmetle anıyorum. Bir yıldır dünyada yaşadığımız pandemi de onlara ne kadar
minnet duysak az diyeceğimiz hemşire kardeşlerimi bir gün değil her gün ansak azdır. Hemşire
mesleği ana gibi kutsal bir meslektir. Öyle ki yaraları acıları mutlulukları hep sarar.
Her 12 Mayıs sabahı uyandığımda isterim ki ;hemşirelerin başarılarını, mutluluklarını ve
refah düzeylerini konuşabilelim. Ama işini layıkıyla yapmaya çalışan hemşirelerin yaşadığı
sorunlar kısa sürede aşılamayacak görünüyor .Dün bugün devlet büyüklerimiz, bakanlarımız,
sağlık alanında idari makamlarda olanlar maalesef hemşirelerin birinci ve en büyük sorunu
olan bağımsız bir meslek vurgusunu dile getirmediği gibi , sağlık hizmetinin bir ekip işi
olduğunun sözde değil idari kararlarla da ortaya koyması hemşirelik mesleğinin yöneticiler,
sağlık ekibi ve toplum açısından bağımsız bir meslek olarak görülmesi gerektiğini gerekli
yasalarla yönetmeliklerle yerine getirmeleri gerekirken yapılmadığı için sorunlar çözüm
noktasına gelememektedir.


Hemşire işgücü planlaması yapılmadan, çok sayıda hemşirelik okulu açılması, ihtiyaç ve
kapasiteyi aşacak sayıda kontenjan ayrılması, sağlık kurumlarında yetersiz sayıda hemşire
çalıştırılması, atamaların kısıtlı kontenjanlarla yapılması temel sorundur. Hemşirelik okullarına
hemşirelik dışı yönetici atanması ve öğretim elemanı olarak hemşirelik dışı (hekim, veteriner,
biyolog, kimyager vb.) akademisyen ataması yapılması, Uzman hemşirelere yönelik kadrolar
açılmaması, uzmanlık hakkı tanınmaması, uzman olarak istihdam edilmemesi, uzman
hemşireliğe ilişkin mali ve özlük haklar kapsamında düzenlemeler yapılmaması, Liderlik
pozisyonlarında ve yönetim pozisyonlarında, hemşirelik kanunu ve yönetmeliğine aykırı olarak
hemşirelere yeterince yer verilmemesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü ve servis sorumlu
hemşirelerinin liyakatle değil, siyasi kararlarla belirlenmesi ve liyakat aranmadan hemşirelik
dışı atamaların yapılmasının önüne geçilmesi sağlanmadığı sürece bizler burada yazmaya
aramızda konuşmaya devam etmekle kalırız. Hemşirelere iktidarlar tarafından defalarca seçim
vaadi olarak söz verilen 3600 ek gösterge hakkının verilmemesi ve fiili hizmetin geriye dönük
uygulanmaması ise en acı faturadır. Hemşirelerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik hizmetlerinin
sunumuna yönelik taleplerinin, politika yapıcılar, karar vericiler ve yöneticiler tarafından
duyulmaması, fazla mesai, uzun çalışma saatleri ve aşırı iş yüküne bağlı tükenmişlik yaşayan
hemşirelerin, işten ayrılmalarının aile bütünlüğünün bozulmasının görmezden gelinmesi ve bu
alanda araştırma ve iyileştirmelerin yetersiz olmasıyla bir 12 Mayıs’ı daha geçirdik.
 

Ayrıca 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını Genel Başkanlığını yaptığım Sağlık Hizmetleri
Sendikası ve Engelliler Komisyonu olarak Komisyon Başkanımız Ayşe Sarı ile beraber
defalarca farkındalık haftası söylemlerine karşı Engelliler haftasının bir sorgulama haftası
olduğunu vurguluyoruz. Bu nedenle diyoruz ki;
*Otizm Eylem Planı ne zaman hayata geçecek?
*Erişelebilirlik önlemini almayan kurum ve kuruluşlara ne zaman ceza kesilmeye
başlanacak?
*Pandemi nedeniyle ertelenen toplu taşıma araçlarının erişebilirliği ertelemeden sonra etkin
bir biçimde sürecin tamamlanması sağlanacak mı?
*Engelli Hakları Ulusal Eylem Planına STK ların dahil edilmesinde neden kapsayıcı
değilsiniz?
*Engellilerin Covid Aşısına dahil edilmesi neden gecikti?
*Atama bekleyenler için neden atama takvimi açıklanmıyor?
*EBA ‘ya erişemeyen engelli çocuklar varken EBA’y nasıl erişilebirlik ödülü verildi?
*TBMM deki araştırma komisyon çalışmaları engellilerle ilgili ne durumda?
*Hane içi gelire değil engelli bireyin gelirine bakılarak engelli aylığı ödenmesi hakkında ve
evde bakım aylığı gelir kriteri hakkında düzenleme için ne gibi çalışmalar yapılacak?
*Engelli çocuğu/yakını olan çalışanlara yönelik alınması gereken önlemler ne zaman
dikkate alınacak?
*İşten çıkarılma yasağı bittiğinde ilk işten çıkarılacak olan engelliler hakkında ne gibi
önlemler alınma planlanıyor?
*Pandemi sürecinde kurum bakımında kalan engellilerin kaçı Covid nedeniyle vefat etti?
Hemşireler ve engellilerle ilgili sorunları listelemeye kalksak Damga Gazetesinin bütün
sayfaları bize ayrılsa yetmez . Bu nedenle sorun ve sorgulayın, üyesi olduğunuz STK ların bu
konular hakkında çalışmasını sağlayın. İnanıyorum ki; sözcüklerin tılsımı büyüktür,
iyileştiricidir. Kalplere dokunduğunda soluk aldırır ve ruhları çiçekleştirir. Değerli devlet
büyüklerimizde kalbine dokunabilmek yarınların dünden daha güzel olması dileğiyle sağlıcakla
kalın

Yorumlar (1)
gencahanife@gmail.com 1 ay önce
Kaleminize kuvvet çok teşekkür ederiz