23.03.2020, 07:39

Telafi çalışması

Sayın Cumhurbaşkanının 18.03.2020 tarihinde açıkladığı üzere istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılmıştır.

Peki telafi çalışması nedir ?

Telafi Çalışması; 4857 sayılı İş Kanunu 64. Maddesinde “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir.” şeklinde tanımlanmıştır.

Yasa maddesinden açıklandığı üzere telafi çalışması;

  1. Zorunlu nedenle işin durması,

  2. Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi,

  3. Veya çalışanın talebi ile kendisine izin verilmesi,

Gibi nedenlerle işyerinde çalışma yapılmaması ve fakat daha sonra bu eksik saat/günlerin kanuna uygun olarak tamamlanması esasına dayalı esnek çalışma çeşididir.

Yukarıda sayılan hallerde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması halinde yapılacak olan telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması veya işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden iki ay içerisinde yaptırılır. Mazeret izni hallerinde de izinden dönüş tarihini takip eden iki ay içinde yapılması icabeder.

Ancak Cumhurbaşkanı açıklamasına göre bu iki aylık süre dört aya çıkarılmaktadır.

Telafi çalışması için çalışanın iş akdinin başında veya uygulamanın başında vermiş olduğu muvafakatinin olmasına dikkat etmek gerekir.

Bu çalışmalar nedeniyle işçinin haftalık çalışması 45 saati aşsa da fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini (11 saati) aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

Bu uygulama şu aşamada işverenlere işçilerini virüs tehdidi geçinceye kadar izinli sayıp, izinli sayılan bu sürelere ilişkin ödenen ücret karşılığı daha sonra herhangi bir ücret ödemeden fazla çalışma yaptırmalarını sağlar. İşyeri olarak rutin çalışmadan başka bir çalışmamız yoksa yani işyerimizde hiçbir zaman fazla çalışma yapılmıyorsa daha sonra telafi çalışma imkanı olmadığı için bu uygulamanın işyerimize  bir katkısı olmayacaktır.

Saygılarımızla…..

Yorumlar (0)