21.04.2020, 07:46

Virüsleri temizleyelim

İnsanlığı tehdit eden sadece "kovid 19 virüsü" değil. Kişisel ve toplumsal hayatımızda sayısız virüs var...
Hazır virüsten temizlenmeyle meşgul iken sırayla hepsinden arınsak diyoruz...

"Ne virüsü, hangi virüs kardeş ?" denilebilir. Adet ve içeriklerini tasnif, tahlil ve analiz etmede 'muktedir' olmasak da, gücümüz oranında okuyucuyu aydınlatmak için virüsün global bir tasnifini yapmak istedik. Aşağıdaki tasnifi, çocukluk ve öğrencilik zamanlarından beri süre gelen arkadaşlığımız nedeniyle bizi hala kadim dostluğunda tutmasından şeref duyduğum ve işin 'bizden de ehli', müteşekkir olduğumuz kardeşim Hüseyin ALTUNTAŞ'a borçluyuz.

Virüs, canlıları, doğayı ve toplumsal hayatı tehdit eden 'doğal/sun'i', canlı/cansız varlıklar olarak ele alınırsa;
"-tıbbi virüsler,
-dijital virüsler,
-inanca sızmış virüsler,
-felsefi virüsler,
-siyasi virüsler,
-ekonomik virüsler" vb. diye bölümlendirilebilinir.

Hülasa, saymakla bitirilemeyecek miktarda virüs var dünyamızda...

Bunlardan türevleriyle koronayı ve diğer tüm virüslerle mücadeleyi, ilgili alan sorumlularına bırakıp bu noktada bir tespiti yapmalıyız : Virüsler, ilgili oldukları tehdit alanlarında farklı işlevler görmekle birlikte hepsinin tek ortak özelliği 'cana' kastetmeleridir. Tıbbi olan, canlının sağlığına kastediyorken, siyasi, felsefi, ekonomik, inancı bozanlar ve diğerleri, ilgili alana canlılık ve ruh veren cevhere, dolayısıyla cana kastederler.

Bizim ilgi alanımız özellikle "akideyi bozan virüs" (hurafe ve bid'atlar) olacaktır. Yazık ki bunlar, dine bir şekilde bulaştırılmış, çoğu inançlı kimse tarafından dinin olmazsa olmazlarından zannedilir hale gelmişlerdir.

Maide, 35'te; "Ey iman edenler ! Allah'tan korkun; O'na varmaya vesile arayın. O'nun yolunda gayret gösterin ki, kurtuluşa erebilesiniz." buyrulur.
Kelime olarak vesile ; neden, sebep, bahane, elverişli durum, olanak, fırsat anlamı ifade eder. Terim olarak ise; sayesinde birşeye yaklaşılan ARACI demektir.

Bu bağlamda dinin sahibi, Kendisi'ne yaklaştıracak şeyleri de elbette Kendisi belirlemeli. Zira, birilerini kendinize yakın hissetmeniz için, sizin hoşlanacağınız, seveceğiniz şeylerle meşgul olması, sevmediklerinizden uzak durması belirleyici en temel prensiptir.

Kur'an'a göre din, insanın fıtratı (varlık yapısı) dır. "Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir..."( Rum, 30'uncu) ayetiyle, bu gerçeği ve insanın rotasının ne olduğunu açıkça ifade edip, Kaf, 16'da da "... Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız." beyanıyla ayrıca vesile aranmayacağını bildirdiğine göre; insana, Allah'tan daha yakın kim olabilir ? "Elbette hiçbir şey, hiçbir kise" diyeceksiniz.

Aslında bu ilahi gerçek insanlardan haddi aşmalarını engellemek içindir.
Tam da bu noktada, virüsler kendilerine akidelerde yer bulabiliyorlar.

Dinin sahibi, Kendisi'ne yaklaştıracak gerçekleri bildirmezse virüse (şirke) izin vermiş olur. Bu İslam inanışını temelinden sarsmış, yıkmış olur.
Allah'a yaklaştıracak şeyler; Kur'an'da peygamberler, kitaplar, ameller ve ilimden başkası değil iken; bunlar dışında yol arayanlar, şeytanın yoluna girer, yedek ilahlar edinmiş olurlar. İlim sahiplerinden ve ilmiyle amil kimselerinden istifade etmek; onların (ilimleri ve yaşayışlarını da bahane ederek) kendilerini vesile edinmek Kur'an dışına çıkmak, şirke girmektir.

İslam en çokta bu konularda uyarı getirir:
Kur'an, Allah'ın dışında veli, dost edinmeyi şirke götüren yol olarak görür. Kur'an'da, Allah'a iman eden, buyruklarına uyan Müslümanlar anlamında "Evliyaullah" kavramı var. Bu  "Allah dostları" anlamındaki kavram hep suistimal edilmiş, şirkin aracı haline getirilerek buradan "Evliyaperestlik" üretilmiş, hatta dindenmiş gibi gösterilerek inancın tam da merkezine yarleştirilmiştir. Bu vahim durum, sayısız şekilde İslam dışı inanış ve uygulamayı beraberinde getirmiş, 'insanlar neye, nasıl inanacağı ?' noktasında bir çıkmaz içinde bırakılmıştır. Halbuki Araf, 3'te; "Rabbinizden size indirilene uyun; O'ndan başka dostların (velilerin) ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz." ikazı olmasına rağmen !

Dikkat edilirse; "Evliyaullah" kavramı belli başlı birkaç kişiyi değil, bütün Müslümanları içine alır.
Birilerine göre; asıl bizim bu tespitinizin sakıncalı olduğu, sadece kendisine bağlandıkları kişinin veli/ evliya olabileceği gibi batıl bir inanış var. Bu virüslü inanış mı daha tehlikeli, yoksa korona virüsü mü ? Korona (kovid 19) virüsü salgını diğer tüm salgın hastalıklarda olduğu gibi, günün birinde ilacı /aşısı da geliştirilerek tehlike olmaktan çıkacak, bu kesin. Ancak, ruh ve inanç dünyamızı kasıp kavuran, Müslümanların içinde bulundukları sayısız olumsuzlukların en büyük nedenlerinden olan yukarda sözünü ettiğimiz virüslü anlayış ise; çaresi araştırılmadığı için "pandemi" olmaya devam edecek. Yakın gelecekte insanlar, "keşke 'kovid 19' gibi olsaydı da, bu virüsten de kurtulsaydık" diyecekler.

Evliyaperestlik anlayışı, insanların inancı, bir takım yapıların yegane varoluş nedeni olunca; gerçek İslam inancı, sonu, ucu bucağı görünmez bid'atlarla can çekişir duruma düşürüldü. Yanlış anlaşılmalara neden olmamak için, can çekişenin İslam değil; insanların İslami anlayış ve inanışları olduğunu farklı bir ifadeyle tekrar etmiş olalım. Yoksa, İslam tamdır, bütündür, insanın korumasına ihtiyacı yoktur. İslam'ın koruyucusu Allah'tır.

Sahibi Allah olan Din'i, yetkin olan herkes ve her yapı okutsun, öğretsin, burada hiçbir sorun yok. Hiç kimseye kısıt ve yasaklama da yok. Öğretilen şey, yeterki doğru, güvenilir, gerçeklerden ibaret olsun; rivayet ve hurafelerden değil.

Ey ! Ülkemde din kurumunda sorumlu ve görevli legal, illegal kurum ve yapılarıdaki ilim fikir adamları, başkanlar, müftüler, imamlar, üstadlar, şeyhler, veli ve efendiler; biliyorsunuz dünya bir değişime doğru hızla ilerliyor. Pek yakında oluşacak "yeni dünya düzeni"nde zaten çıldırmış olan insanın (!), dünya ve ahiret mutluluğunu sağlaması için hangi yeni söylemi sunmayı düşünüyorsunuz ? İnsanları hurafa ve bid'at dolu inanışlardan, yarı İlahlık iddiacılarından, hatta ilahlık (ulühiyet) iddiasındaki şarlatanlardan hangi çalışma ile koruyacaksınız ? Veya bu sapkın inanışlara refleks olarak; deist veya ateist olduğubu söyleyerek tepki koyan insanımızı, merhamet ve şefkat dolu elinizdeki hangi "Makbul Gül (!)"ü uzatmayı ve kurtarmayı düşünüyorsunuz, ne planladınız, yahut ne planlıyorsunuz ?
Tüm virüsleri hayatımızdan kovmak için;
var mısınız ?
gün bugün, dem bu dem iken,
dünya virüsü kovalarken,
sizler de sorumluyken,
henüz geç olmamışken,
virüslerin ilacını, aşısını bulmaya !

Çıkış yolu mu arıyorsunuz ?
Aşağıda:
"Veli olarak Allah yeter; Yardımcı olarak da Allah yeter." (Nisa, 45)

Selam, sağlık, saygı ile...

Yorumlar (0)