10.07.2019, 20:04

Yaşam hakkı olarak su...

Sevgili Okuyucularımız. Bir hafta sonraki yazılarımı genelde haftanın ilk günleri yazıyorum. Son günlerin yine en çok haberleri doğa katliamlarına devam edilmesi. Daha önceki bir makalemde bildirmiştim. Boğaz köprüleri İstanbul trafiğinin yüzde 5ini karşılıyor. Her gün binlerce aracın trafiğe çıktığı İstanbul'da 3-5-10 köprü bir şey ifade etmeyecek, aksine su havzalarımızı öldürecek. Boğaza yapılan her bir     köprünün 2-3 ilçe doğurduğunu düşünürsek 3. Köprü güzergâhında büyük araziler kapatan namlı kişi ve grupların kazancını bir düşünün. 
En önemli doğal kaynağın tahrip edilmesi, kirletilmesi ve çıkar kaynağına dönüştürülmesi üzerine "Sosyal Değişim Derneğinin" yaptığı bir adedini de bana yolladığı "Yaşam Hakkı Olarak SU" kitapçığı acı gerçekleri çok güzel anlatmış. Gerçi bildiğimiz konular ama kitapçıktan birkaç paragraf aktarayım size. Tarihsel Kullanım Suyun insan tarafından gerçek anlamda kullanılması, ilk insan topluluklarının Ortadoğu'da yerleşik hayata geçmesiyle başlamıştır. Yaklaşık 8.000-10.000 yıl önce Zağros ve Doğu Toros dağlarının eteklerinde bulunan Yukarı Mezopotamya'da ilk yerleşim yerlerinde, o zamanlarda başlatılan tarımın verimini arttırmak amacıyla küçük sulama tesisleri inşa edilmiştir. Halepçe kentine yakın bir bölgede 8.000 yıl öncesine ait ilk sulama sistemlerinden birinin ortaya çıkarılması da bunu kanıtlamaktadır. İçme suyu, kullanım suyu ve sulama suyu sağlama amacına daha iyi ulaşabilmek için M.Ö. 3000 civarında Ortadoğu'da, ilk küçük barajlar ve yer altı su arzı sistemleri inşa edilmiştir. Mezopotamya ve Mısır sulama sayesinde eşi benzeri bulunmayan bir tahıl deposuna dönüşmüştür. Söz konusu sulama ve selden koruma önleminin önemine, M.Ö. 1700 yılı civarında yazılan Hammurabi Kanunları da işaret etmektedir. 
Su Yönetiminden Doğan Sorunlar İnsanlar tarih boyunca yaşamak için gereksinim duydukları her şeyi doğadan aldılar. Geçmişte büyük oranda doğa ile daha uyumlu bir yaşam ve bu bağlamda oluşan bir bilinç söz konusuydu. Ancak yaşamın sanayileşmesiyle ve mekanikleşmesiyle bu bilinç insanlarda doğa geri plana itilmiştir. Basit bir biçimde kırsal bölgelerde bulunan bir insan topluluğu doğaya ve doğal kaynaklara daha fazla sorumluluk üstlenerek yaklaşır, çünkü her gün doğa ile temas içindedir ve gereksinimlerini doğadan karşılar. Ama kentte yaşayan topluluklar bu bağlılığı kaybetmiştir ve oldukça maddi çıkar odaklı yaşamaktadır. 
Sonuç olarak kapitalist toplum doğal kaynaklara sadece tüketim penceresinden bakmaktadır. Bu yaklaşımda baskın olan doğayı kontrol altına alma arzusu, su yönetimi alanında da üretimi arttırmayı belirleyici hale getirmiştir. Büyük hidrolik su yapılarının (baraj ve kanallar da dahil) kurulmasına dayalı, kamu-özel bütçeleriyle finanse edilmiş arz odaklı stratejiler, hiç çekinmeden kaynakları sömürürken, yer altı su kaynaklarının yönetilmesinde bireysel ve maddi çıkar peşinde koşan yaklaşım, kolektif ahlakı yok saymayı beraberinde getirmektedir. Suyun Özelleştirilmesi- Yaşamımıza Saldırı Defalarca sözünü ettim. Kendimi reklama giriyor ama 81 il temsilcisinden seçilen 4'ü avukat 7 kişilik Türkiye Su Meclisi Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmem omuzlarıma bir sorumluluk ta getirdi. Çevre Bakanı ile oluşan dava için yeni ilçemiz Arnavutköy civarında yol için açılan araziyi zaman zaman fotoğraflıyorum. Bu meclis Karadeniz derelerinin peşkeş çekilmesi üzerine kurulmuştu. 
Dünyada aslında yerel yönetimlerin denetiminde olan su yönetimi işletmelerinin, satın alınmasıyla başlamıştır. Birçok ülkede bu konu büyük protestolara sebep olmuş hüsranla bitmiştir. Çevrecilerin oluşturduğu Küresel Direniş Hareketi, "Dünya Su Forumları" çerçevesinde 2001 yılından beri toplanmaktadır. 2006 yılında Meksika'da, 2009 yılında İstanbul'da gerçekleşen Dünya Su Formlarında "Suyuma Dokunma" Kampanyaları olmuştu. BM raporlarında 1.1 milyardan fazla insan temiz suya erişemiyor, 2.6 milyar insan su yetersizliğinden kirlilik mağduru bu yetersizlik sonucu her 10 saniyede ir çocuk ölmektedir derken ormanları kesmek, su havzaların kirletmekte neyin nesi. Bu konu uzun ve hayati yine döneriz. Mücadeleye devam. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.

Yorumlar (0)