2019 Kurban Bayramı | Kurban nasıl kesilir? Kurban kesilirken nasıl niyet edilir

Kurban Bayramı'nda en önemli hususlardan biri kurban kesmektir. Ancak kurban kesmenin de kuralları bulunmaktadır. Her yıl onlarca kasap ve kendi başına hareket etmek isteyen vatandaşlardan dolayı pek çok kişi yaralanmaktadır. Ayrıca dini açıdan da şartlar vardır. Peki kurban nasıl kesilir? Kurban kesilirken nasıl niyet edilir?

Yaşam 10.08.2019, 07:25 10.08.2019, 08:38
2019 Kurban Bayramı | Kurban nasıl kesilir? Kurban kesilirken nasıl niyet edilir

İslamiyet'e inanan insanların idrak edeceği Kurban Bayramı'nda 4 gün boyunca kurban kesilebilecek. Vatandaşlar aldıkları küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkları nasıl keseceklerini, nelere dikkat etmeleri gerektiklerini ve nasıl niyet edeceklerini araştırarak bilgi sahibi olmak istiyor.

2019 yılında milyonların ibadeti ile kutlanacak Kurban Bayramı'nda kesilecek olan kurbanlıklar için tüm detaylar haberimizde.

KURBAN NASIL KESİLMELİDİR?

Kurban kesmenin İslam'da önemli bir yeri vardır. Maddi durumu belirli bir düzeyin üstündeki herkes kurban kesmekle yüükümlüdür. Ayrıca Kurban Bayramı et yemek değil, elde edilen etlerin paylaşımı ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak manevi de yardımdır.  Kurbanın gırtlak düğümünün tam olarak yerini sorgulayanlar için küçükbaş hayvanın boğazının nereden kesileceğini haberimizde açıklıyoruz.

İSLAMİ USÜLLERE GÖRE KURBAN KESME

Kurban kesmek için bıçak önceden bilenip hazırlanır ve hayvanın göremeyeceği bir yere konulur. Daha sonra hayvan ayakları ve yüzü kıbleye bakacak bir biçimde sol tarafına yatırılır. Hayvanın sağ arka ayağı serbest kalmak koşuluyla diğer ayakları bağlanır. Bunun ardından tekbir ve tehlîl getirilir. Arkasından “Bismillâhi Allâhü ekber” denilerek, hayvanın boynuna bıçak vurulur. Nefes ve yemek boruları ile şahdamarı denilen iki ana damarı kesilir.

Hayvan soğumaya bırakılır, kanının akması beklenir ve sonra derisi yüzülür. Hayvanı elinden gelirse, kurban sahibinin kendisinin kesmesi menduptur. Kendisi kesemezse, bir Müslüman’a kestirebilir. Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine yavaşça yatırılır. Kolaylık olması için üç ayağı da bağlanır. Sonra kesecek olan:

“Allahü ekber, Allahü ekber, lâ İlâhe illallahü vellahü ekber, Allahü ekber ve Lillahilhamd. Bismillâhi Allahü ekber” der, ara vermeden büyük ve keskin bir bıçakla keser. Sadece “Bismillâhi Allahü ekber” diye kesse de olur. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın yemek ve nefes boruları ile iki şah damarının kesilmesi gerekir. Kurban kesildikten sonra sahibi, Allah rızası için iki rekât namaz kılar, sonra da dua ederek Allah’tan dileklerde bulunur.
 

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet verilmemelidir. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Ayrıca, çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kesim esnasında hayvanların, birbirlerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmelidir.
 

KURBAN BAYILTILARAK KESİLİR Mİ?

Ölmeden kesilmesi kaydıyla, ihtiyaç halinde veya hayvana eziyet vermemek amacıyla kurbanlık hayvanın uygun tekniklerle bayıltılmasında bir sakınca yoktur. Ancak hayvan henüz kesilmeden, şok etkisiyle ölürse, kurban olmayacağı gibi, eti de yenmez.

KURBAN KESERKEN ABDESTLİ OLMAK GEREKİR Mİ?

Kurban kesen kişinin abdestli olması şart olmamakla birlikte, kurban bir ibadet olduğu için kesenin abdestli olması daha faziletlidir.

KADINLAR KURBAN KESEBİLİR Mİ?

Hayvan kesiminde, gerekli yeterlilik ve şartları taşıyan kişi kadın olsun, erkek olsun kurban kesebilir.

KURBANIN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarını taşıyan kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet amacıyla, belirli koşulları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı tanımlar Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri devam ede gelmektedir. Ayrıca kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun da bir nişanesidir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere bir şekilde yardımda bulunmuş, hem de Cenab-ı Hakk'a, yaklaşmış olur. Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise, sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber Efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

KURBANIN DİNÎ DAYANAĞI NEDİR?

Genel anlamda kurbanın bir ibadet olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet yer almaktadır. Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'in yerine, Allah tarafından bir kurbanın verildiği açıkça bildirilmektedir. (Saffat, 37/107)
Ayrıca aşağıdaki ayetler de genel anlamda kurban ibadeti ile ilgilidir :
– “… kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin”(Hac, 22/28)
– “Her ümmet için, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık…” (Hac, 22/34)
“Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğinizde üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yeyin, istemeyen fakire de istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik.” “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Allah’a ulaşacak olan ancak, sizin O'nun için yaptığınız, gösterişten uzak amel ve ibadettir.” (Hac 22/36-37)

Bu ayetlerde zikredilen hayvan kesiminin, ibadet amaçlı birer uygulama oldukları açıktır. Bu amaçla kesilen hayvanların, et ve kanlarının Allah'a ulaşamayacağı asıl olanın ihlas ve takva olduğunun vurgulanması, kurban kesmenin ibadet olduğunun açık bir göstergesidir.
 

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkıl-baliğ (akıllı-ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getirmesi gereken mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla, Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olmak üzere kurban kesmelidir.

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde, sevabını kazanır. Sefer halinde iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenler, kurbanlarını keserler.


Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?