13.11.2019, 06:07

Yeni zamanın ruhuna uygun yeni siyaset

Hayatımızın her alanında var olan,ne yazık ki hayatlarımızın merkezine oturttuğumuz siyaset,geleneksel akımlarını kaybediyor.
Son seçimlerde gördüğümüz şey,önümüzdeki yıllarda siyaset sahnesinin oyun kurucularının yeni nesil olacağıdır.Sosyal medya öncelikli yeni medya akımı, ana akım medyayı geride bırakarak çok hızlı bir şekilde evriliyor. Yetişemeyen kaybediyor. Oluşturulmaya çalışılan algının ya da verilmek istenen mesajın saniyeler içinde alıcıya ulaştığı yeni ve çok hızlı iletişim kanalları ile karşı karşıyayız. Bilginin, haberin, algının, saniyede oluşuyor olması her an yenilenmeyi gerektiriyor.Artık yeni zamanın ruhunda güç sanal dünyada ve bireyde.Mekan ve zaman sınırının     ortadan kalktığı yeni iletişim kanallarını doğru kullanan, mesajını en hızlı ileten karşılık buluyor,amacına ulaşıyor.
Artık ideolojiler etkilerini yitiriyor,sanal dünyada yeni gruplar,yeni kümeler her hangi bir konuda topyekün etkileşim halinde olabiliyor.
İlk örneklerinden birini gezi olaylarında gördüğümüz sosyal medyada buluşmalar bir anda dev bir mitinge dönüşebiliyor. Yeni nesil siyasette artık ideolojinin değeri azalıyor. Fikir ve ideolojinin yerini artık güç birliktelikleri alıyor. Herkes ve her birey etkili bir güç olarak karşımıza çıkabiliyor.
Artık bilindik sağ/ sol siyaseti yok olmak üzereyken kitleleri basit bir sosyal sorumluluk projesinde buluşturanlar siyaseten kalıcı olabiliyor.
Avrupa’da siyasi oluşumlar, bu yeni nesil akımları fark ettklerinde  keskinliklerini bırakıp alternatifler oluşturmaya başladılar.Türkiye’de de yeni nesil siyaset akımları , hem sağ hem de solda sahneye çıkmaya başladı. Gençler,seçim dönemlerinde tercihlerinde farklılıklar göstererek tahminleri alt üst edebiliyorlar. Periyodik olarak izlendiğinde davranışları  değişkenlik göstermektedir. Bu da iletişim teknolojilerinin hızlı değişiminin etkisi ile olsa gerek.
Çoğu zaman tek ortak yönleri sosyal uyum olan bu yeni nesil siyasi akımları, redetmekten ziyade  düşünme biçimlerini,zihin dünyalarını anlamaya,onlara ulaşmaya çalışmanın yollarını bulmak gerek.Bu yüzyılın gençlerinin kahir ekseriyeti “kimse beni anlamıyor.”demektedir. Bu yeni nesil ile iletişim kurabilecek yöntemleri bulamazsak bir nesli kaybedeceğiz.
Bazen bazılarına  saçmalık gibi gelse de büyük bir değişim,yeni bir siyasi akım,her şeyi bilen(!) genç,dinamik bir yeni nesil var ve çığ gibi gelmekte.Görüp tedbir almamız gerek.Çünkü dünyayı  avuçlarımızın içine bırakanlar, karşılığında zihinlerimizi kontrol etmek istiyorlar. Dün köle ticareti marifeti ile insanlığa efendi olmaya çalıştıkları gibi.    

Yorumlar (0)