14.10.2020, 06:07

Beyler halk sizi bekliyor

Her yönüyle perişan olan ve her geçen gün çırpındığı yokluk ve yoksulluk bataklığından kurtulmak için, çırpınan halk tutunacak bir dal arıyor.

Bu dal öncelikle ve ivedilikle elbette TBMM’de onları temsil eden milletin vekili olan beyler, elbette sizlersiniz.

Şimdi muhalefet kanadı, “Gezip halka birleşsek ve onları dinledikten sonra derman olamıyorsak neye yarar ki” diyebilirler.

İktidar kanadındakiler ise, “Bizlerde muhalefet gibiyiz. Reisimiz gezip tozuyor, bizde eşlik ediyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Oradaki feryatları nasıl dile getirelim” diyebilirler.

Duruma bakılınca aynen böyle.

Muhalefet sorunların çözümü için bir yasa tasarısı hazırlasa, TBBM'de parmak üstünlüğü olmadığı için halka çok yararlı olsa bile kanunlaştıramıyor.

İktidarı oluşturan halkın vekilleri halkın yararına olan teklifleri kendileri getirmediği için zaten ret oyu kullanıyorlar. Birçok vekilimiz neyi reddettiğini etraflıca bildiğini sanmıyorum. Grup Başkan Vekillerine bakıyor o el kaldırmışsa kendisi de kaldırıyor.

O zaman ne olacak?

Beyler halkımız sersefil, yokluk, yoksulluk, işsizlik içerisinde, enflasyon ve döviz yükselmesini Hazine ve Maliye Bakanımızın aldığı tüm tedbirlere rağmen almış başını gidiyor.

Çiftçi toprağı ile küs. Girdilerin yüksek olması nedeniyle toprağını ekemiyor. Ekenler, elde ettiği ürünü değerine satamıyor.

O zaman görev sizlere düşüyor sayın vekiller. Madem çare bulamıyorsunuz o zaman oy toplamaya gittiğiniz gibi cesaretiniz varsa gidin ve onları bari teselli edin.

Hükümetin senaryolarını anlatın.

Yapamayacağınız ve vadettiklerinize yenilerini ekleyin.

Ülkemizin bolluk ve bereket içerisinde, halkının mutlu ve mesut olduğunu GSMH’nın üzerinde kazançları olduğunu, hakları olan hizmete harcanacak paraları garanti verilen yatırımlara ödendiğini ve onlara verecek bir şey kalmadığını anlatın.

Ya siz ey muhalalefet!

Ülkeyi yönetmeye en yakın parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakının büyük ortağı İYİ Partinin durumuna bakalım.

Geçtiğimiz günlerde, aklı erdiğinden bu yana CHP’ li olduğunu ve partinin çeşitli kademelerinde üst düzey yöneticilik yapmış olan ve halen halkın vekili olan bir dostumun tespiti çok ilginç ti.

Diyor ki, “Halkımız CHP’ yi bilmiyor, tanımıyor. Bizler kendimizi anlatamıyoruz. Halk partimizi Rahmetli Demirel, Özal ve günümüzde Erdoğan’ın anlattıkları kadar biliyor. Bizler ve partimizin yöneticileri haftalık grup toplantısı ya da arada bir basın toplantısı yaparak anlattığımızla yetiniyoruz. Bize oy verecekler o saatlerde işinde, tarlasında ve sokakta olduğu için dinlemiyor.

Halka gitmiyoruz. Onlara dokunmuyoruz. Bir arada olacağımız sofra kurmuyor, sofralarına oturmuyoruz. Köylünün, üreticinin, esnafın, gençlerin, işsizlerin, evinde tencere kaynatamayanların dertlerini dinleyemiyor, derman olamıyoruz. Kısaca onlara dokunamıyoruz” demişti.

Anlattıklarının hemen hepsi doğruydu.

Peki o halde ne yapıyorsunuz?

Beyler hakikaten grup toplantısı ve basın toplantısı ile işler yürümüyor.

İktidara talip olduğunuza göre ve Ankara da halk için yararlı projelerinizi yasa haline getiremediğinize göre, çıkın gidin bunu halka anlatın.

Onlarla oturun, hasbuhal edin.

Halleşin,

Dertleşin

Onlara, “Sizin için şunları yapacaktık. Sizlere çok faydalı olacağına inandığımız kanun teklifleri hazırladık ama sayımız yeterli olmadığı için AKP ve MHP’nin oyları ile ret edildi” deyin ve teferruatını anlatın.

İnanın yetim çocuğun başı okşanınca memnun olduğu gibi onlarda memnun olacak, hatta imkanları ölçüsünde sizlere ikramlarda da bulunacaklardır.

Çıkın Anadolu’ya, Trakya’yı gezin halk sizi bekliyor.

İnanın geri döndüğünüzde Ankara’da ki koltuklarınızı yerinde bulacaksınız. Merak etmeyin oraya sizleri oturtan halk sizi tekrar oturtur.

Endişeye mahal yok. Siz bir adım atın. Onlar size gelir.

İyi Partinin durumu

Muhalefeti oluşturan Millet İttifakı’nın ikinci partisi olan İYİ Parti, kuruluşunda Merkez Partisi olmayı tam olarak beceremedi.

Yukarıda bahsettiğimiz hususları partinin kurucusu ve Genel başkanı Meral Hanım yapıyor.

Ülkeyi imkanları ölçüsünde tek başına gezip vatandaş dokunuyor ve izlediğim, bildiğim kadarıyla halka bir şey vermiyor, veremiyor ama halk memnun.

Diğer muhalefet partisi olan HDP’ye bakınca. Bunlar bölge partisi mi, terör güdümünde partimi yoksa ülke partisi olacaklar mı düşünüp taşınıp karar versinler.

Başlarını iki ellerinin arasına alıp bunları düşünüp karar verip vatandaşa deklere etsinler, sonra çarıklı erkanı harp denilen vatandaşımız gereğini yapar.

Yorumlar (0)