Sağlıkçılardan ülke genelinde eylem: Aldığımız risk performans terazisiyle ölçülemez

Sağlık emekçileri, ek ödemelerdeki adaletsizliğe ve zorlu çalışma koşullarına karşı düzenledikleri eylemlerde, performansı teraziyle ölçmeye çalışanların, salgında canla başla çalışan emekçileri hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. Sağlık emekçileri, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Urfa, Mersin, Hatay, Antalya, Adana ve Manisa'da eylem yaptı.

Gündem 21.05.2020, 15:57 Gazete Damga
Sağlıkçılardan ülke genelinde eylem: Aldığımız risk performans terazisiyle ölçülemez

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), ek ödemelerdeki adaletsizliği ve zorlu çalışma koşullarını protesto etti. İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Urfa, Mersin, Hatay, Antalya, Adana ve Manisa'da yaşadıkları sorunları dile getiren sağlık emekçileri, "Alkış değil adalet, boş vaat değil emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi. “Sağlıkta ayrımcılığa son” diyen sağlık emekçileri, “Savaş değil, sağlığa bütçe” talebinde bulundu. 

İSTANBUL 
SES İstanbul Anadolu ve Şişli Şubeleri, salgın sürecinde sağlık alanında meydana gelen sorunların yanı sıra ek ödenek ayrımcılığı ve adaletsizliğine karşı açıklamalar yaptı. Üsküdar Devlet Hastanesi ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamalara çok sayıda sağlık emekçileri katıldı. “Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dediler, ödemediler” pankartının açıldığı açıklamalarda, “Sağlık işi ekip işidir”, “Performans değil, temel ücret” “3600 gösterge ve yıpranma payı ödensin” dövizler taşındı. Sağlık çalışanları açıklamada “Pandemi değil, sistem öldürür” sloganları atıldı. 

Üsküdar Devlet Hastanesi önünde yapılan açıklamayı SES Anadolu Şubesi temsilcisi Pınar Kara yaptı. Çökmüş bir sağlık sistemine rağmen hala fedakarca hizmet vermeye devam etiklerini ifade eden Kara, çalışma sürelerinin ve iş yükünün artması, angarya çalışma, ücretlerin azlığı sorunlarının salgın süresince devam ettiğini belirterek, taleplerinin karşılanmasını istedi.

Kara, salgın süresince Sağlık Bakanlığı’nın sağlık emekçilerini ödüllendirmek iddiasıyla ortaya attığı “üç ay süreyle tavandan ödeme” uygulamasının mevcut adaletsizliği daha da derinleştirdiğini de ifade etti. Sağlık emekçilerin taleplerini sıralayan Kara, temel ücretlerin en düşüğünün yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmesi ve yapılacak olan tüm ek ödemelerin maaşa ve emekliliğe yansıtılması, ek ödemelerdeki haksızlıkların giderilmesi gerektiğini kaydetti. Ayrıca ağır çalışma koşullarında düşük ücretle ve esnek ve kuralsız çalıştırma biçimleri yanı sıra gelecek kaygısıyla yürüttüğü çalıştıklarına dikkat çeken Kara, “Sağlık ve sosyal hizmet sunumunun daha nitelikli verilebilmesi için taleplerimizin bira an önce yerine getirilmesi gerekmektedir” dedi.

TAKSİM’DE HOPARLÖR ENGELİ
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılmak istenen açıklama ise alkışlarla başladı. Hoparlör ile yapılmak istenen açıklamaya polis, "Ses etrafa rahatsızlık veriyor" diyerek izin vermedi. Bunun üzerine polis ile sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. Buna rağmen sağlık çalışanları çember oluşturarak açıklamalarını yapıp taleplerini dile getirdi. Açıklamalar, iktidarın ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarına dönük alkış eylemi ile son buldu.

İZMİR 
İzmir’deki sağlık emekçileri, taleplerini haykırmak için Dokuz Eylül Üniversitesi önünde toplandı. “Ücrette Adalet İstiyoruz”, “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir” sloganları atan sağlık çalışanları, “Sağlık Ekip İşidir, Ek Ödeme Adaletsizliğini Kabul Etmiyoruz” yazılı pankart taşıdı. Sağlık çalışanlarına adına açıklamayı okuyan Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Sekreteri Özgür Arslan, vaat edilen ek ödemelerin adaletsiz dağıtıldığı için iş barışını bozduğunu söyledi. 

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz, 2 aydır salgınla mücadele ettiklerini ve bunun en ön saflarında sağlık emekçilerinin yer aldığını söyledi. Obuz, “Bizler, bu işi işimiz olduğu için insanları yaşama kavuşturmak için yapıyoruz. Emeğimizin karşılığı olan ücreti yıllardır talep ediyoruz. Eşit, adil insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz” dedi.

Sağlık İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban da, konuşmasında sağlık hizmetinin bir ekip işi olduğunu belirterek, “Biz sağlık sisteminin zincir olduğunu söylüyoruz. Halkadan biri koparsa burada hizmet üretilmez. Bizler diyoruz ayrım yaptığınız sürece hainliğe devam edeceğiz. Buradan işçilerin emekçilerin geleceği için de söz söylemeye devam edeceğiz” dedi.

URFA
SES Urfa Şubesi, ek ödemelerin eşitsizliği ve çalışma koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Sendika binasında yapılan toplantıda konuşan Eylem Salar, Sağlık Bakanlığı’nın “Üç ay süreyle tavandan ödeme” uygulamasının mevcut adaletsizliği daha da derinleştirdiğine dikkati çekti. 

Uygulamanın salgın sürecinde yeni sorunların oluşmasına neden olduğunu belirten Salar, “Performansı terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır. Sağlık hizmeti ekip işi olmasına, ekibin tüm parçaları benzer riskler altında çalışmasına rağmen bu bütünlük göz ardı edilmiştir. Meslek grupları arasında farklı ödemeler olduğu gibi, aynı meslek grupları içerisinde hatta aynı riskli servislerde çalışanlar arasında dahi uçurumlar yaratılmıştır. 4D kadrosunda çalışanlar ile Aile Sağlığı Merkezleri ve ortak kullanım kapsamında olmayan üniversite hastaneleri çalışanları hiç ek ödeme almamıştır. Bu durum canlarını ortaya koyarak çalışan sağlık emekçiler arasında hayal kırıklığı ve öfke yaratmıştır” dedi.

DİYARBAKIR   
SES Diyarbakır Şubesi de ek ödeneğinde yapılan adaletsizliği Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi önünde alkışlarla protesto etti. “Emeğimizin sömürülmesini kabul etmiyoruz” pankartın açıldığı eylemde SES Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok Orak konuştu.  

Daha önce ekstra maaş ikramiyesi istediklerine ilişkin protesto eylemi yaptıklarını hatırlatan Orak, vaat edilen performans ödemesi bile yapılmadığını belirtti. Dicle Üniversitesinde Mart ayının performans ödemesini almadıklarını dile getiren Orak, “Ki Mayıs’ın sonuna doğru geliyoruz. Bir an önce ödemelerin yapılmasını ve meslek ayrımı gözetilmeksizin bütün sağlık çalışanlarına, eşit, adil bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

ADANA 
SES Adana Şubesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş) Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde taleplerinin karşılanması için basın açıklaması yaptı. "Alkış değil adalet, boş vaat değil emeğimizin karşılığını istiyoruz" pankartı ve "Sağlıkta ayrımcılığa son" dövizlerinin açıldığı açıklamada sık sık, "Savaş değil, sağlığa bütçe" sloganı atıldı.

SES Adana Şubesi Hukuk Sekreteri Erhan Öksüz, salgın sürecinde sağlık alanında yaşanan pek çok eksikliğe rağmen başarı hikâyeleri anlatan Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleri söylemediğini belirtti. Sağlık emekçilerinin taleplerinin net olduğunu söyleyen Öksüz, iktidarın bu taleplere cevap vermesini istedi.

ANTALYA
SES Antalya Şubesi de Akdeniz Üniversitesi A Blok önünde bir araya geldi. Sağlık emekçileri, alkışlarla taleplerini dikkate almayan Sağlık Bakanlığı’nı protesto etti. Sağlık emekçileri adına konuşan SES Antalya Şube Başkanı Şükran İçöz, hakları verilinceye kadar mücadele edeceklerini ifade etti. 

MERSİN
SES Mersin Şubesi, taleplerinin karşılanması için Mersin Üniversitesi'nde Poliklinikler binası önünde açıklama yaptı. Eylemde, "Sağlık emekçilerinin hakkı ödenmez dediler, ödemediler" , "Performans sağlığa zararlıdır", "Sağlık çalışanlarının sağlığı toplum sağlığıdır" dövizleri taşıdı. Emekçiler adına konuşan SES yöneticisi Sevim Başkavak, taleplerini sıraladı. 

HATAY
SES Hatay Şubesi de talepleri için Hatay Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı. "Seçimde söz verdiniz, 3600'ü vermediniz", "Alkışlar balkonda, nöbet ücretleri askıda kaldı" ve "Performans iş barışını bozar" dövizlerini açan sağlık emekçileri, taleplerini haykırdı.  SES Hatay Şube Sekreteri İlhami Yıldız, sağlık emekçilerinin taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini istedi.

MANİSA
SES Manisa Şubesi de Yunus Emre ilçesi Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nin önünde açıklama yaptı.  Sağlık emekçileri üzerlerinde “İş, ücret, işyeri güvencesi”, “Performansa hayır” yazılı önlükler giyip, “Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez dediler, ödemediler” pankartı açtı. Emekçiler adına şube sekreteri Hilal Bingöl açıklama yaptı.

BATMAN 
SES Batman Şubesi de konuya ilişkin benzer bir açıklama yaptı. SES Şube Eşbaşkanı Deniz Topkan, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının iş yükünün artığına dikkati çekerek, buna rağmen ücret azlığının devam ettiğini ifade etti.  Topkan, “Salgın özgülünde yeni sorunlar ekleyerek devam ettirmiştir. Salgındaki emeğimizi, aldığımız riski performans terazisi ile ölçmeye kalkanlar, alanda canla başla her türlü risk altında çalışan sağlık emekçilerini bir kez daha yıkıma uğratmıştır” dedi. (MA)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?