Hükümet sendika ayrımı yapıyor

Toplu iş sözleşmesine eklenen maddeyle ‘iş kolu barajı’ tanımı getirilerek üye sayısı az sendikalara üye memurların 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesi verilmedi. Konuya ilişkin Damga'ya konuşan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Hükümet sendika ayrımı yapıyor. Hukuk yoluyla itirazımızı yaptık. Yasal tüm mecralarda hakkımızı arayacağız” dedi

Hükümet sendika ayrımı yapıyor

Kamuda toplu iş sözleşme görüşmeleri sonunda basın açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, üye sayısı az ve toplu sözleşmeye muhalif sendikaları, ‘merdiven altı sendikalar’ olarak nitelemişti. Bakan Bilgin’in bu ifadeleri hedefini buldu. Toplu iş sözleşmesine eklenen 23. maddeye göre toplu sözleşme ikramiyesi verilecek memurlar tanımlanırken, ‘üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri’ ibaresi çıkartıldı. Onun yerine “kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri” ifadesi getirildi. Yeni eklenen maddeyle üye sayısı az sendikalara üye memurların 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesinin alınmaması sağlandı.


 

Muhalifleri sindirme peşindeler

Yeni maddenin kabul edilemeyeceğini ifade eden SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, “Sözleşmeye eklenen yeni maddenin muhalif sendikaları sindirmek amacıyla konulduğu açıktır. Bu madde adaletsizliğin vuku bulmuş halidir ve aynı işi yapan, aynı emeği sarf eden çalışanlara ‘sen başka sendikadansın’ diyerek maaşının düşürülmesidir. Emekçilerin mücadelesi kesintilerle, yeni düzenlemelerle, kısıtlamalarla durdurulamaz. Yarattığınız her haksızlığa karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.


400 lira için sendika değiştirilmez

2016 yılında bir KHK ile Sağlık Bakanlığı’na devredilen Askeri Hastane çalışanlarının ve malum sendikalara üye olup mağduriyet yaşayanların kurduğu bir sendika olduklarını vurgulayan Özlem Akarken, ‘’Bizler verilen sözlerin tutulmamasına da, yapılan haksızlıklara da alışığız. Üyelerimiz 400 lira için ki ;üç ay boyunca kesilen aidatın geri iadesinden sonra ellerine geçecek aylık 80TL için sendikalarından vazgeçmeyeceklerini ifade ederek ‘demir yürekli’ olduklarını bir kez daha göstermişlerdir. Sendikal hak bir özgürlüktür. Cezalandırılamaz” ifadelerini kullandı.


Hakkımızı arayacağız

26 Ağustos 2021 tarihiyle toplu sözleşmedeki ilgili maddenin iptali için gerekli hukuki işlemleri başlattıklarını belirten Akarken, “Davamızı açmak için adımlarımızı attık. İdari yargıda toplu sözleşmede yer alan bu sendikal hakkı ve örgütlenmeyi kısıtlayan hüküm iptal edileceğine inanıyoruz. Gün birlik olma günüdür ,gün sendikana onuruna, sahip çıkma günüdür. Ekmek paylaşılır ,dostlar paylaşılır, bu dünya da her şey paylaşılır da yarın alnındaki ter, emeğine karşılık vermeyenler unutulmaz ve paylaşılmaz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yorumlar (0)