Her gün 100 kişi ölüyor

Sağlık alanında hizmet veren 7 STK bir araya gelerek Covid-19 ile ilgili yapılan uyarı ve dile getirdikleri önerileri ana başlıklar altında toplayarak kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada "Pandeminin yeni ve kritik bir döneminden geçiyoruz. Toplumun genelinde pandemi bitmiş gibi bir hava var. Bitmedi, sürüyor. Pozitiflik oranları yüzde 50'lere çıkmış durumda. Fazladan ölümlerle birlikte günde 100 kişi ölüyor" denildi.

Manşet Haber 26.07.2022, 21:36 26.07.2022, 21:40 Burak ZİHNİ
Her gün 100 kişi ölüyor

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB MK), TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK) ve ko-nuyla ilgili uzmanlık dernekleri olan, Halk Sağlığı Uzmanları Der-neği ( HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hasta-lıkları Derneği (KLİMİK) ve Türk Toraks Derneği (TTD) ile TTB Pandemi Çalışma Grubu (TTB PÇG) ve TTB Aşı Çalışma Grubu temsilcisi uzmanlar, zaman zaman Covid-19 ile ilgili yapılan uyarı ve dile getirdikleri önerileri ana başlık-lar altında toplayarak kamuoyu ile paylaştı. Sağlık alanında çalışanla-rın sağlığını ve motivasyonlarını ko-rumak adına hastanelerin güvenli çalışma ortamları haline getirilmesi için gerekli adımların atılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Pande-miyle ilgili ciddi uyarılarda bulunan bilim insanları, sonbaharda bekle-nen vaka ve ölüm artışlarının Tem-muz ayında görülmeye başlandığını, önümüzdeki günlerde çok daha fazla artacağı ile ilgili kay-gılarını dile getirdi.


Fazla risk yaratıyor

Toplumun genelinde pandemi bitmiş gibi bir havanın hakim oldu-ğuna dikkat çeken uzmanlar, şu bilgileri paylaştı: “Pandeminin yeni bir kritik döneminden geçiyoruz. Toplumun genelinde pandemi bitmiş gibi bir hava var, bitmedi sürü-yor. Pozitiflik oranları yüzde 50'lere ıkmış durumda. Fazladan ölüm-lerle birlikte günde 100 kişi ölüyor. Ancak, pandeminin yönetilmesi sürmüyor, yönetilemiyor. Bu durum geçmişe göre çok daha fazla risk yaratıyor. Sonbaharda beklediğimiz artışı, Temmuz ayında görmeyle başladık, önümüzdeki günlerde, sonbaharda çok daha fazla artaca-ğını düşünüyoruz. Aşılama oraları-nın bu kadar az olması bizi çok yoruyor. Aşılama ile ilgili çalışmalar hız kazanmalı. Yoğun bakım yatak ve servisleri açılmaya başladı. Serv-isleri açmak kolay ancak, yetişmiş eleman ve ekipman bulmak kolay değil. Özel hastanelerde tekrar PCR testleri ile Covid tedavileri üc-retsiz hale getirilmeli.”


Öneri ve mesajlar


Sağlık meslek örgütlerinin Covid-19 pandemisiyle ilgili temel öneri ve mesajları ise şu ana başlıklar al-tında topladı; “COVID-19 salgını-nın önlenmesinde etkili olduğu kanıtlanmış olan maske, mesafe, havalandırma ve  hijyen  önlemleri tekrar hatırlatılmalı. Toplum hare-ketliliğinin hızla arttığı, korunma önlemlerinin ise hızla azaldığı bu günlerde kalabalık ortak alanlar ile toplu taşımalarda maske  kullanımı zorunlu olmalı. Bugüne kadar dünya genelinde 12 milyar dozdan fazla uygulanan Covid-19 aşıları-nın güvenli oldukları pek çok bilim-sel çalışma ve gözlemle ortaya kondu. Aşısız ve eksik aşılı olanlar ile sağlık çalışanlarının aşılarının ta-mamlanması, hatırlatma dozlarının yapılması ve risk durumlarına göre gerekli durumlarda hatırlatma doz-larının tekrarlanması sağlanmalı.”


Çocuklar aşılanmalı

“Okulların açılmasına kadar bağı-şıklığın gelişmesi için 5-12 yaş arası tüm çocukların hızla aşılanması ge-rekir” denilen açıklamada, “Covid-19 PCR testlerinin yaygın olarak yapılması sağlanmalı ve hastaların izolasyonu, hızlı testlerle tanının desteklenmesi, okullara ücretsiz te-mini, kalabalık toplantı yapacakla-rın hızlı test bulundurması sağlanmalı. HES uygulaması tekrar başlatılarak, uygulama aşıya teşvik edici mesajlarla zenginleştirilmeli. Ülkemizde hastalık yapmakta olan SARS-CoV-2 varyantlarının aktif takibi yapılarak sonuçlar hızla saha ile paylaşılmalı. Risk gruplarındaki hastalara sağlanan ve hastalığın kötüleşmesini önleyebilen Molnu-piravir (Covinavir) isimli ilacın bulunmasında son dönemde aksaklıklar yaşanıyor. Bu ilacın ve Covid-19 için etkili olan ilaçların tüm ülkede düzenli temini sağlan-malı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 ol-gularının dağılımı, yaş ve risk grubu  özellikleri, aşı  durumları, hastaneye yatış oranları,  yoğun bakım doluluk oranları ile ölümlere ilişkin verileri kamuoyu ile ayrıntılı ve günlük olarak paylaşılmalı” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)