28.10.2021, 05:34

Okullarda çevre eğitimi

Hiçbir karşılık beklemeden okullarda görsel kısa filmlerle çocuklara çevrenin önemini anlatıyorduk çocuklar çok memnun oluyordu ama bunu yok ettiler. Konuyu anlatayım. İstanbul'un başına gelmiş harika çevreci vali Erol Çakır 2001 yılı başında İl Çevre Müdürlüğü kanalıyla "Okullarda Çevre Eğitimi ve Uygulama Projesi Uygulama Yönergesini ilan etti, bu projenin İstanbul'un bütün ilçelerde uygulanmasını emretti.

Yazısı şöyleydi. Okul içinde ve yaşadıkları bölgelerde çevre kirliliğinin önlenmesinde ve oluşan her türlü çevre sorununun ortadan kaldırılmasında düşünen, sorgulayan ve fiilen çaba sarf eden bir gençlik oluşturulmasını amaçlayan "Oklullarda Çevre Eğitimi Uygulaması Projesi" yürürlüğe kondu. Biz çevre gönüllüleri hemen konuyu üslendik hiç bir karşılık beklemeden çalışmaya başladık. Başladık çünkü; 2700 yıllık bilinen tarihiyle önemli bir liman ve kültür merkezi olan İstanbul, yüzölçümü ve nüfus olarak birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir şehirdir. Çarpık kentleşme, konut ve sanayi yapılarının iç içe olması, yeşil alanların gün geçtikçe azalması, kalabalık nüfusun ve yerleşimin yakın çevrelerine duyarsız davranışları gibi pek çok örneği sıralanılabilecek çevre sorunlarının çözümüne yönelik arayışta gençlerin ve özellikle öğrencilerin önemli aktörler olduğu bilinciyle bu proje hazırlandı.

Okullarda eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin çevre sorunlarına duyarlılıklarının arttırılması, çevrelerinde denetim ve iyileştrireme görevi yapmaları, bu görevi gerçekleştirirken gönüllü kuruluşlar ve çevrecilerle iş birliği içinde olmaları çevrenin iyileştirilmesi açısından büyük bir fayda olarak düşünülmekteydi. Bu doğrultuda. Kaymakamlıklar, İstanbul Büyükşehir Başkanlığı başta olmak üzere tüm ilçe Belediye Başkanlıkları, çevreci Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllü kişiler ile etkin bir iş birliği Yapılıyordu. Şimdi maalesef okullara pek giremiyoruz. Ben şahsen Sosyal Medya ve Yerel Gazeteler vasıtasıyla bulduğum önemli konuları insanlarla paylaşıyorum. Bu hale üzgünüm. İnşallah ilerde yeniden gönüllü olarak bu işi yapabiliriz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.


 

Yorumlar (0)