Şişli Belediyesi'nden 'Mahalle Evleri'

Mahalle Evleri; yaşayan kadın, çocuk, genç, yaşlı, erkek, engelli, göçmen, sığınmacı, mülteci veya LGBTİ+ bireylere ve topluma yönelik ihtiyaçların karşılanacağı psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik destekler kapsamındaki programların uygulandığı merkezlerdir.

Şişli Haberleri 15.12.2020, 13:57 Gazete Damga
Şişli Belediyesi'nden 'Mahalle Evleri'

Çocuk Çalışmaları Atölyesi,  Yetişkin Çalışmaları Atölyesi, Gençlik Çalışmaları Atölyesi, Görüşme Odası, Ekip Odası, Bilgisayar ve Teknoloji Laboratuvarı, Oyun Odası, Kütüphane, İş Uğraş Atölyeleri, Açık Alan, Sivil Toplum Ofisi, Yemek Salonu, Kış Bahçesi, Mutfak ve depo alanlarından oluşan Mahalle Evlerinde;

1. Bireylere, ailelere ve topluma yönelik koruyucu, önleyici, gelişimlerini destekleyici ve rehberlik edici hizmet programları kapsamında; okur-yazarlık, akademik çalışmalar, ebeveynlik becerilerini destekleyici faaliyetler, grup veya bireysel psikolojik danışmanlık hizmetleri,

2. Bireylerin meslek edinmelerini sağlayacak ve istihdam yaratacak hizmet programları kapsamında; iş uğraş atölyeleri, dijital okuryazarlık, ilgi alanlarına göre belirlenmiş mesleki atölyeler, kooperatifleşme ve liderlik eğitimleri,

3. Bireyler için psikolojik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve bedensel bütünlüğü ve sağlığı koruyacak aktivitelere yönelik programlar ve kişisel gelişimlerinin destekleyecek programlar kapsamında; felsefe, müzik, kodlama, robotik, ebru, yağlı boya resim, el sanatları, sahne sanatları ve tiyatro, tasarım odaklı düşünme, yaratıcı drama, sanat terapisi ve dışavurumcu sanat vb. atölyeler,

4. Bireylerin sosyal işlevselliğini arttırıcı faaliyetler ve sosyal uyum çalışmaları yapılması hedeflenmektedir. 

Ek olarak;

Mahalledeki tüm bireylerin kullanımına uygun, her yaş grubunda ve düzeyde kitapların bulunduğu kütüphaneler,

Çocukların oyun ihtiyacına istinaden çeşitli oyuncaklara erişimlerine olanak sağlayan oyuncak kütüphaneleri,

Mahallede faaliyet yürüten veya yürütmeyi planlayan Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirlikleri ve ortak programlar,

Programlara katılmayı talep eden bireylerin bakımlarından sorumlu oldukları çocukları&torunları için eşgüdümlü saatlerde düzenlenmiş programlar eşliğinde faaliyet gösterecek çocuk oyun odaları,
Tüm mahallelinin ihtiyaç duyduğu durumlarda araştırma yapabilecekleri ve kullanabilecekleri internet ve açık bilgisayar alanları, 

Mahallelinin belediyenin hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi ve ilgili kurum ve birimlere yönlendirilmesi,
Kırılgan gruplara yönelik direnç kazanmalarına ve güçlenmelerine destek olacak koruyucu ve önleyici programlar da Mahalle Evleri’nin fonksiyonları arasındadır.

Çok fonksiyonlu olarak kurgulanan Mahalle Evleri ile bireylere ve topluma yönelik çalışmaların mahallenin fiziksel, demografik, kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı gözetilerek ve her bireyin özel ihtiyaçlarını da kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Yorumlar (0)