Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu İlan Portalı www.ilan.gov.tr'de yer alan bilgilere göre şu açıklama yapıldı; "2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır.

* Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri İnceleme Komisyonu Bildirim Formu, Özgeçmiş Formatı ve İlana Başvuru Formlarına "https://personel.subu.edu.tr/tr" adresinden ulaşılabilir.
* Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (e-posta ile başvurular kabul edilmeyecektir). İlgili birimin yazı işlerine teslim edilmeyen, farklı bir birime veya yere ulaşan başvuru evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir."

İlan No İlgili Birim Adet Der. Unvan Açıklama
ÖÜ-2022.01 Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilimdalı
1 1 Profesör Doçentliğini Makine Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, İçten
Yanmalı Motorlar ve Alternatif Yakıtlar konularında çalışmalar yapmış
olmak.
ÖÜ-2022.02 Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, Metal Şekillendirme, Eklemeli İmalat ve Optimizasyon konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ-2022.03 Teknoloji Fakültesi
Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, Mekanik
Titreşimler, Raylı Sistemler, Yapay Zeka ve Optimizasyon Yöntemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.04 Teknoloji Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak, Yüksek Performanslı Betonlar, Lifli Betonlar ve Öngerilmeli Kirişler konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ-2022.05 Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Spor Bilimleri Temel Alanında almış olmak, Spor Eğitimi, Futbol Eğitimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar ve Geleneksel Sporlar
konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.06 Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı
1 1 Profesör Doçentliğini Turizm alanında almış olmak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği ve Pazarlaması konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.07 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Anabilim Dalı 1 2 Dr. Öğr. Üyesi Hemşirelik lisans mezunu olmak, Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği, Meta-Analiz ve
Kanser Hastaları Bakımı konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.08 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji
Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı
2 2 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Odyoloji alanında yapmış olmak.
ÖÜ-2022.09 Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı 1 2 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak, Doktorasını Pazarlama alanında yapmış olmak, Sağlık Turizmi, Sağlık ve Hizmet Pazarlaması, Tüketici Davranışları konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ-2022.10 Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Bitki Koruma Anabilim dalı
1 1 Profesör Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak, Entomoloji, Böcek
Patojenleri, Biyolojik Mücadele ve Mikrobiyal Kontrol konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.11 Ziraat Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı alanında almış olmak, Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ-2022.12 Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında almış olmak,
Fındıkta Seleksiyon ve Melezleme, Biyolojik Çeşitlilik ve Genetik Kaynaklar konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.13 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve
Bankacılık Bölümü Finans ve Bankacılık Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Finans alanında almış olmak, Kobiler, Ekonometri, Finans Kurumları ve Karar Verme Yöntemleri konularında çalışmalar yapmış
olmak.
ÖÜ-2022.14 Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Uluslararası Ticaret ve Finansman
Anabilim Dalı
1 1 Doçent Doçentliğini Finans alanında almış olmak, Finansal Kurumlar, Finansman Sorunları ve Finans Tarihi konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.15 Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Anabilim Dalı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Doktorasını İngiliz Dili Öğretimi alanında yapmış olmak, Dil Politikası ve Planlaması, Öğretmen Eğitimi ve Yabancı Dil Eğitim Programları konularında
çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.16 Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Anabilim Dalı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretimi alanında yapmış olmak, Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretmen Eğitiminde Kalite ve Akreditasyon konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ-2022.17 Sakarya Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Metalurji Programı
1 1 Profesör Doçentliğini Metal Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak, Kompozit Malzemeler, Aşınma ve Korozyon konularında çalışmalar
yapmış olmak.
ÖÜ-2022.18 Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik
ve Enerji Bölümü Elektrik Programı
1 1 Doçent Doçentliğini Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak,
Elektrik Tesisleri, Yenilenebilir Enerji, Elektrik Enerjisi ve Güç
Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.19 Sakarya Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar
Programcılığı Programı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği alanında yapmış olmak, Yapay Zekâ ve Veri Madenciliği konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.20 Sakarya Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi Makine Mühendisliği veya Tarım Makinaları lisans mezunu olmak,
Tarım Makineleri, Tarımsal Mekanizasyon, Kurutma Sistemleri ve Enerji Tüketimi konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.21 Sakarya Meslek Yüksekokulu Pazarlama
ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
1 2 Dr. Öğr. Üyesi Halkla İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler lisans mezunu olmak, Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak, Tüketim
Kültürü ve Yeni Medya konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.22 Karasu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar
Programcılığı Programı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi lisans mezunu olmak, Doktorasını
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında yapmış olmak, Uzaktan Eğitim, Eğitimde Sanal Gerçeklik konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.23 Pamukova Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Bölümü
Laboratuvar Teknolojisi Programı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak, Tatlandırıcılar, Gıda Reolojisi ve Optimizasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.24 Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı
1 1 Dr. Öğr. Üyesi Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Turizm Eğitimi, Turizm İstihdamı ve Turizm Pazarlaması konularında
çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.25 Arifiye Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü Otomotiv Teknolojisi Programı 1 1 Dr. Öğr. Üyesi Otomotiv Mühendisliği veya Otomotiv Öğretmenliği lisans mezunu olmak, Doktorasını Otomotiv Mühendisliği alanında yapmış olmak, İçten Yanmalı Motorlar, Alternatif Yakıtlar, Yanma ve Optimizasyon
konularında çalışmalar yapmış olmak.
ÖÜ-2022.26 Arifiye Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik
Programı
1 1 Doçent Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak, Mekanik
Titreşim Analizleri, CAD/CAM, Modelleme ve Simülasyon konularında çalışmalar yapmış olmak.

Detaylar için tıklayınız.

Yorumlar (0)
banner159
banner147
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?