03.07.2020, 06:17

Korona günleri 8

      Vatan bir bütündür parçalamaz

      Plakası yirmi beştir,

      Palandöken hadi estir

     Cağ kebabı muhteşemdir

     Erzurum’un dadaşı var.

     Erzurum’un Aş kalesi, Nene Hatunu, Palandökeni, Oluru, Oltu’su Horasan’ı, İspir’i, Pasinler daha birçok ilçesi var.

      Pasinlerle Karsın İspirli ile Bayburt’un hikâyesi var, Taş mağazaları, Tahtacıları, Mareşal Çakmak hastanesi Hürriyet meydanı, Çifte Minareleri öyküsü,

     Özbekistan Bir zamanlar ata yurdumuz yani bizim Taşkent’imiz var Bayburt’ta Taş Hanımız Erzurum’da taş mağazaları, Ermeni soy kırımı diyorlar yöre halkı bilmektedir Taş han da Taş Mağazalarda Ermenilerin diri diri yaktıkları insanlarımız olduğu, içlerine girildiğinde insan kokusu hissettikleri gerçeği var.

      Çifte Minareler usta çırak tarafından inşaatı yapılır sıra tam şerefeye geldiğinde ustasına harç ver deyince usta kalfasını kıskanır ve kendini aşağıya atar kalfa usta gitti der o da kendini aşağıya atar hatıralarına anılarına minareler tamamlanmaz.

      Mustafa Kemal 3 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum’a gider haber alır ki İngilizlerin atadığı Sudi Kralı Peygamber efendimizin mezarının yerini değiştirmek ister.

       Mustafa Kemal Kral aklını başına al eğer efendimizin kabrinin bir zerresine dokunacak olursan Kurtuluş savaşından vaz geçer orduları önüme katar aşağıya iner tepene binerim.

       Avrupalı Turizmciler İstanbul turist getirmezler nedeni araştırılır İstanbul’da Turistlerin kalacağı sıcak soğuk suyu akan otel yoktur.

      1892 Yılında inşaatına başlanır 1895 yılında otel hizmete açılır. İstanbul’un karşı tarafına yapıldığı için adı Pera Palas koyulur. Pera karşı demektir.

       Paşaların oynamaktan keyif aldığı Briç oyununu İngilizler burada oynamaya başlarlar canları sıkılınca Galata Köprüsüne volta atmaya giderler,(İngilizce Briç köprü demektir)  oyunu adı’ da onun için köprü koyarlar.

        Mustafa Kemal bu otelin 101 numaralı odasında kalmaktadır, İngilizler onunla kimler ilişki kuruyorlar kontrol altında tutarlar, bunun üzerine Mustafa Kemal’e Şişlide bugünkü adı Halaskar Gazi Caddesi olan yerde pembe köşkü kiralarlar. Halaskar kurtarıcı gazi savaşta ölmeyene denir. Onun için o caddenin adı kurtarıcının caddesi adını alır.

      Mustafa Kemal’ e gelip gidenler çoktur günlerden bir gün iki ziyaretçisi gelir İstihbarat Binbaşı Kazım Karabekir ve İsmet İnönü, paşam bize batıda görev çıktı biz bunu kabul etmeyeceğiz biz kurtuluşu doğuda görüyoruz sezide oraya bekliyoruz.

      Mustafa Kemal Erzurum’a vardığında Padişah efendimiz Kazım Karabekir Paşaya talimatı verir tutuklayın, Kazım Karabekir içeri girdiğinde içeride 4 bekâr paşa vardır beşinci bekâr paşa kendisidir, Asker selamını çakar ant olsun şart olsun paşam, tarih boyunca beşibiryerde beş bekâr paşa diye alınırlar. Hüseyin Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy,  Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir.

      Piyasada dolaşan paranın hacmi emisyon alarak adlandırılır buda var olan altınımızla değerlendirilir. 2 Padişahımız adına beşibiryerde altın basılmış gelin alacaksanız kuyumcuya gittiğinizde öğrenirsiniz kuyumcu sorar Hamit mi olsun Reşat ‘mı deyince gelin adayı atılır Reşat olsun gelin bilir hangisinin kıymetli olduğunu. Geline bir soru daha sorulur döğün ne zaman olsun gerisi sorulmaz.

      Erzurum’da caddede balıkçı balık satmakta canlı balık diye seslenmektedir, bu sesi duyan yaşlı bir ana bacı camı açar balıkçıya balıklar teze mi evladım der, balıkçı ana canlı dedim ya deyince an bacı evladım ben canlıyım ama teze miyim der.    

      Debisi en yüksek akan nehirlerimizden Çoruh’un kollarından biri Oltu dur Oltu nehrinin kenarında dadaş bir sarı kız görür kız Kıpçak kralının kızıdır. Osmanlıda 28 kavim vardır bunlardan biri Kıpçaklardır .(Namık Kemal Zeybek bir kıp çaktır)

        Erzurumlu bu sırı kıza aşık olur vermezler kaçırır olayın sonu hazin biter, Erzurum çarşı Pazar içinde bir sarı kız gezer dillere destan olmuştur. Kızda delikanlıda gider ezgileri dilden dile ve yaşar.

       Ülkemizde her yörenin kendine özgü sevinci neşesi kederi acısı tatlısı vardır yaşadıkça öğrenecek çok şeyi var. Atalarımız çileyi katık edip ekmeğini gözünün yaşına banmışlar ancak esareti asla kabul etmemişlerdir.

      Kazım Karabekir Erzurum ve Kars ta öksüz ve yetimler için bir okul açar bu okulların adı Bozkurt okullarıdır. Mahmut Esat Bozkurt bu okuldan mezun olduğu için Mustafa Kemal tarafından Bozkurt soyadı verilen adalet kanunlarımızı yazan Adalet Bakanımızdır.

       Yunanlı Polatlı’ya dayanınca top sesleri Ankara’dan duyulunca meclisi Kayseriyle taşınması gündeme gelir. Erzurum vekili Mustafa Durak Efendi izinsiz kürsüye çıkar efendiler biz bu işe niyet ettiğimizde atımız arpamız, silahımız süngümüz, askerimiz postalımız yoktu neden vaz geçiyorsunuz.

        Arkadan bir el kalkar Dersim vekili Diyap Ağa,  Meclis Başkanı Sinop Vekili Dr. Rıza,  Diyap Ağa bir şey ‘mi diye cen, az diye cem efendiler biz buraya kaçmaya gelmedik siz yoksanız ben aşireti önüme katar Martini eline verir aynalı martinim türküsü ile Yunanın karşısına tek başıma dikilirim. Meclis kalır Ankara’da.

        Mustafa Kemal, Durak efendiye sonra Sakarya soyadı verir, olur Mustafa Durak Sakarya bütün güzel insanların ön adı Mustafa’dır. Muhammet Mustafa, İsmet Mustafa, Durak Mustafa ve Kemal Mustafa.

          Ertuğrul Gazi torunu Orhan’a Osman Ertuğrul oğlusun sende Allahın bir Kenter kulusun yeni bir şehir Pazar yap her ne ararsan var yap,  Sakarya suyu gibi ak her bendine bir hisar yap Arslan gibi ol bakma geriye,  dil geçidine burç yap Oğuz Karahan soyusun İstanbul’u aç Gülizar yap, bunu bilen Kemal Mustafa çok sevdiği atına da Mustafa Durak efendiye de Sakarya adını verir.

         Artvinliler Ata barı oynarlar, Bahçesi var bağı var Ayvası var Narı var Atamızdan yadigâr bizde Ata barı var.

 Erzurumlular oynar Baş bar: Erzurum’un Dadaşı, efesi var İzmir’in eğilmez Türk’ün başı. Silkin ey Palandöken dök başından karını. Dadaş oynarken gösterir senin vakarını.

          Erzurum İlim Yuvası Atatürk Üniversitesi olarak 7 Haziran 1957 yılında 3000 dekar alan üzerine şehir merkezine 2 Kilometre mesafede 850.000. M2 kapalı alanı bulunmaktadır.

          Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919 tarihinde yapılmıştır.;

          Milli sınırlar içinde bulunan vatan parçaları bir bütündür

           Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı Hükümeti dağılması halinde Millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir.

            İstanbul Hükümeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde geçici hükümet kurulacaktır.     

           Kuva-yı Milliye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

            Hristiyan azınlıklara (Ermeni-Pontus) siyasi hâkimiyet ve sosyal dengemizi bozacak imtiyaz verilemez.

           Manda ve Himaye kabul olunmaz

            Milli Meclisin derhal toplanmasını ve hükümetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.   

Yorumlar (1)
AYFER KOÇ 4 ay önce
Bu güne kadar Erzurum baş barını sadece zevkle izledim lakin bu dan sonra her izlediğimde Palandökenin vakarı gibi dimdik oluşunu hatırlıycam sayenizde Celal hocam